Oslo

Koranskoler bekymrer mest

Det er særlig bekymringsfullt at norske barn sendes til koranskoler i Pakistan som er lukket for innsyn, mener stiftelsen Human Rights Service.

  • Aftenpostens Korrespondent
  • Halvor Tjønn

Stiftelsen Human Rights Service(HRS) har fått statlige midler for å utarbeide en rapport om tilbakesending av barn til foreldrenes hjemland. Denne rapporten vil være klar snart, sier daglig leder Rita Karlsen i HRS. — Tilbakesendingen omfatter et stort antall barn. Dette er meget uheldig for integrasjonen av annen- og tredjegenerasjons innvandrere, sier hun. - Spesielt de pakistanske koranskolene er stort sett lukket for innsyn. De få koranskolene vi har klart å komme inn på, holdt en standard som lå under enhver kritikk. Selv har jeg vært inne i en koranskole for jenter, der jeg vet det går norske barn. Forholdene minnet om et fattigslig fengsel, sier Karlsen.Hun understreker at spesielt én observasjon bekymrer henne: - På koranskolen der jeg kom inn, gikk det bare unge jenter. Alle lærerne og ansatte forøvrig var voksne menn. Man skal ikke gå lenger enn til norske internatskoler for å se at det mildt sagt kan føre til kritikkverdige forhold.- I vår rapport kommer vi til å ta opp spørsmålet om hvilke plikter foreldre har i henhold til norske lover. Etter vår mening har norske statsborgere en plikt til å påse at barn som skal bo i Norge, lærer norsk. Men det ser ut til at staten ikke passer på å håndheve dette, sier Rita Karlsen.

<b>Lukket. </b> Et klasserom i en koranskole i Lahore, ikke langt Little Norway-distriktet i Pakistan. Det er vanskelig å få innsyn i det som skjer på slike skoler.