Oslo

Her skal det bygges en hageby for Oslo-folk med demens

Hagebyen Dronning Ingrids Hage er et nytt bokonsept for personer rammet av demens. Kafeer, restauranter, butikker og skogsstier er bakt inn i hagebyen, som skal stå ferdig i november 2021.

Slik skal det bli i Dronning Ingrids Hage. Hagebyen skal bli et område for folk med demens, men tanken er at folk fra nærmiljøet skal trekkes inn.
 • Astrid Løken
  Astrid Løken
  journalist

Det blir 130 plasser i det nye sykehjemmet som skal bygges på Tøyen, der Lille Tøyen sykehjem tidligere lå. Navnet er Hagebyen Dronning Ingrids Hage.

Omsorgsbygg, som bygger sykehjem i Oslo, skal etablere et tilsvarende sykehjem på Furuset.

– Bedre enn sykehjem

Jannicke Granrud (53) fikk diagnosen Alzheimer for to år siden. I dag bor hun hjemme sammen med ektefellen Hildegunn Fredheim. Granrud har sett tegningene av hagebyen på Tøyen og er positiv.

– Det er sårt å snakke om at det kommer en tid da Janniche ikke kan bo hjemme lenger. Da er sykehjem eneste alternativ. Vi har kikket litt på de tilbudene som er i området vi bor i, men det er bare ordinære sykehjem, sier Fredheim.

Hvis Granrud søker og får plass i Hagebyen, ønsker hun å bo mot kafeene, ikke mot skogen, forklarer Fredheim.

– På sykehjemmene er det jo bare eldre mennesker og svart kaffe. Det kjennes ikke greit å sende henne til et senter med mennesker som er 30–40 år eldre enn henne, sier hun.

Jannicke Granrud (53, t.v.) fikk diagnosen Alzheimer for to år siden. Hun bor hjemme sammen med ektefellen Hildegunn Fredheim i Oslo nå, men etter hvert vil hun trenge plass på en institusjon. Her er de på tomten hvor Hagebyen Dronning Ingrids Hage skal ligge.

Kan enkelt gjøres om til annen bruk

Ifølge Inger-Lise Kjos, prosjektansvarlig i Sykehjemsetaten i Oslo, vil rommene på Tøyen bli store.

– Så det vil ikke være noe problem for ektefeller å være til stede. Det kan settes inn ekstra seng. Vi planlegger å bygge gjesterom slik at beboerne kan være sammen med ektefelle og familie så mye som mulig, sier Kjos.

Byggekostnadene for hver sykehjemsplass vil ifølge Kjos ligge på 4,7 millioner kroner. Ifølge henne vil sykehjemmet være noe dyrere å bygge, men billigere å drifte enn andre sykehjem.

Beboere rundt skal trekkes inn i hagebyen. Målet er å ha kafeer, restauranter, butikker og puber inne i området, for alle. Planen er at restaurantene skal driftes av kommersielle aktører.
Rommene blir cirka 30 kvadratmeter, inkludert bad. Det vil bli plass til gjesteseng på rommet.

– Vil hagebyer være fremtidens sykehjemsmodell i Oslo?

– Vi har ikke tomter til flere, men noen mener dette er fremtiden. Mange kan bo i slike konsepter. Og får man medisiner som stopper utviklingen av demens, kan dette omgjøres til studenter eller omsorgsboliger. De er jo litt som bygårder ellers i Oslo, sier Kjos.

Det blir 130 plasser. Planen er at seks til åtte boenheter får felles kjøkken og stue.

Vandrerløyper, restaurant og frisør

Utearealene skal deles opp i tre. Det blir et urbant område med bypreg ytterst, en skogshage og en minnehage.

– Vi vil tilstrebe et område med trær og planter. Det blir vandrerløyper som gjør at beboerne kan gå i et åttetall og alltid komme tilbake til stedene de kjenner, sier Kjos.

Ifølge Kjos skal beboerne kunne gå fritt inne og utendørs. Hun håper naboene vil burke fasilitetene og bidra inne i klubbene.

 • Les også: Fra 2019 skal Tøyen og Grønland løftes sammen
Det blir bymessig bebyggelse. Bygningene skal omkranse uteområdene.

Naboene bekymret for trafikk

Naboene i Lille Tøyen Hageby synes planene er blitt bedre enn de var opprinnelig.

– Men vi mener fortsatt bygningene inn mot Lille Tøyen Hageby er for høye. Vi er også litt bekymret for hvor mye trafikk det kan bli gjennom hagebyen til sykehjemmet, sier Joakim Solhaug, styreleder i Lille Tøyen Hageby.

– Høydene følger reguleringsplanen. Plan- og bygningsetaten har tatt hensyn til naboene så langt det er mulig. Det blir jo et mer massivt uttrykk enn det gamle sykehjemmet, men bygningene blir lavere enn dagens. De strekkes utover slik at det blir kvartalsbygg og fotavtrykket blir større, sier Kjos.

Utearealene blir på innsiden av bygårdsbebyggelsen. Hovinveien ligger til høyre for sykehjemmet. Lille Tøyen Hageby blir nærmeste nabo, og sees øverst på tegningen.

Eldrebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) påpeker at levealderen i Oslo øker og at den snart er nærmere 90 enn 80 år i snitt.

– Med økt levealder vil det også være flere som lever med demens, kreft og sykdommer. Derfor må vi som kommune legge til rette for å kunne leve gode liv selv med sykdom. Vi må vi vekk fra en institusjonsbasert og ofte stoppeklokkeorientert eldreomsorg og over til en eldreomsorg der eldre fortsatt skal kunne være sjef i eget liv, sier Dahl.

Les mer om

 1. Byplanlegging
 2. Byutvikling
 3. Tøyen
 4. Oslo
 5. Tone Tellevik Dahl
 6. Sykehjem
 7. Demens