Oslo

Tre 60–70 meter høye sykehusblokker planlegges på Gaustad

Ullevål sykehus skal legges ned. Store deler av virksomheten skal flyttes til Gaustad. Kritikerne advarer mot at tomten er trang og vanskelig.

Den foreløpige skissen over nytt sykehus på Gaustad viser de nye byggene som er planlagt bygget frem mot 2028 i grått. De tre høyblokkene sør for dagens Rikshospital ses til venstre i bildet. De tre blokkene skal bygges på plassen foran dagens inngangsparti og sørover mot Ring 3. Inngangspartiet skal flyttes til østsiden, der det skal bygges to nye bygninger ut mot Sognsvannsveien.
  • Frøydis Braathen
    Frøydis Braathen
    Journalist

Tilsammen 95.000 kvadratmeter med nye sykehusbygg skal plasseres sør og noe øst for dagens Rikshospital. Det skjer frem mot 2028. Dette er første byggeetappe på Gaustad i forbindelse med den nye organiseringen av Oslo universitetssykehus. Et nytt lokalsykehus på Aker er planlagt bygget parallelt.

De tre hovedbygningene som skal bygges på Gaustad i første etappe, består av tre høyhus på mellom 60 og 70 meter, ifølge arkitektfirmaet Ratio Architema architects. De har fått i oppdrag å tegne det nye sykehuset.

Les hele saken med abonnement