Oslo

Oslo kommune innfører betaling på ladeplasser i Oslo

10 kroner timen skal det koste på dagtid. Resten av døgnet blir det 5 kroner timen. Betalingen innføres gradvis, men oppstarten blir 4. mars.

Oslo kommune innfører betaling på kommunens ladeplasser.
  • Astrid Løken
    Astrid Løken
    journalist

Det blir ladeplikt på plassene der strømmen skal koste 10 kroner pr. time klokken 9–20 og 5 kroner pr. time resten av døgnet.

Ladeplasser i områder med stor etterspørsel får også begrenset parkeringstid. Makstiden blir tre timer mellom klokken 9 og 20. Poenget er å øke sirkulasjonen i pressede områder. Det er blitt mange elbiler i Oslo.

Byrådet vedtok i fjor høst at de ville innføre betaling på disse plassene.

Ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken (OVF) er halvparten av bilene som selges i Oslo, nå elbiler. I tillegg kommer 14 prosent ladbare hybrider, som også trenger ladeplass.

Ved utgangen av 2018 var det 36.102 elbiler i Oslo, noe som utgjør 12 prosent av bilparken, ifølge Motorvognregisteret/SVV.

Så det er kamp om plassene. Elbileiere sliter ofte med å finne ladeplasser.

Antallet elbiler har økt kraftig. Kollektivfeltet på Mosseveien er fylt opp med elbiler i rushtiden. Dette bildet er tatt på Mosseveien 19. april i fjor.

– Bymiljøetaten har vært i dialog med Elbilforeningen og konkludert med at parkering på ladeplasser og begrensning i parkeringstiden kan bedre situasjonen, sier Paal Mork, spesialkonsulent innen elektrisk mobilitet i Bymiljøetaten.

  • Les også: NSB har nylig anskaffet 250 elbiler for utleie i Oslo

1300 kommunale ladeplasser

Ifølge Bymiljøetaten er prisen satt til 10 og 5 kroner timen for at bruk av elbil fortsatt skal være fordelaktig. I dag har Oslo kommune 1300 parkeringsplasser med lademulighet.

– 1300 plasser er for lite, sier Mork. Målet er at antallet slike plasser skal økes til 2000 i løpet av året.

Betalingsordningen innføres gradvis

Betalingsordningen innføres gradvis etter hvert som ladeplassene skiltes om.

– Betalingsplikten starter når det er satt opp skilt om det, påpeker Mork.

I tillegg utvikles det hurtigladestasjoner ved innfartsårene for å gi et bedre tilbud til nyttetransporten og redusere presset på de vanlige ladestasjonene.

Christina Bu i Norsk elbilforening.

– I dag er det nesten umulig å finne ledig ladeplass i Oslos gate. Vi må sikre rotasjon og at folk står på ladeplasser bare når de har behov, ikke ellers. Derfor er noe betaling nødvendig, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Elbilforeningen: – Bra, men for dyrt

Ifølge Bu har Elbilforeningen og Oslo kommune diskutert prisnivået.

– Vi skulle gjerne sett at det blir prising etter kWh, og ikke timebetaling. Bakgrunnen er at det er ulikt hvor raskt elbiler lader. Så dette forventer vi at Oslo kommune endrer etter hvert, sier Bu.

Elbilforeningene synes 10 kroner timen er i meste laget.

Bu påpeker samtidig at Oslo er den byen i Norge som har jobbet mest med å bygge ut ladeplasser.

– Betaling må til hvis vi skal få til et kommersielt marked med ladeplasser og dermed nok ladestasjoner. Hvis Oslo fortsetter å tilby gratis ladeplasser, vil det kunne ødelegge for den kommersielle utbyggingen av ladeplasser, mener Bu.

– 2000 ladeplasser er ikke nok. Tempoet må veldig opp. Det å innføre betaling må ikke bli en sovepute, understreker hun.

Betaling med app

Betaling for parkering kan gjøres med appen Bil i Oslo eller en av de andre parkeringsappene.

Les mer om

  1. Elbil