Historisk møbelbutikk flytter ut av sentrum. – Jeg savner tiden da det var liv i gatene, sier Trond Krosby (79)

Tre generasjoner Krosby blir med når familiens møbelforretning forlater Oslo sentrum etter 117 år. Møllergata 11 rives når nytt regjeringskvartal skal på plass.

I dag jobber tre generasjoner Krosby i butikken. Fra venstre: Aleksander Krosby (16), Henning Krosby (48), Herman Krosby (20) og Trond Krosby (79). Krosby er blant annet kjent for sine håndmalte italienske porselenspantere.

– Det er alt for uforutsigbart å bli i sentrum på nåværende tidspunkt. Parkeringsplassene forsvinner, og gatene er folketomme, sier butikkeier og daglig leder Henning Krosby.

Krosby Møbler holder til i Møllergata 11. Den ærverdige butikken har eksistert i Oslo sentrum siden forretningen ble startet av August Krosby i 1902. Den har blant annet holdt til ved Youngstorget, i Markveien, i Tollbugata, Rådhusgata og tvers over gaten i Møllergata. Butikken eies og drives fremdeles av tre generasjoner Krosby.

I oktober 2019 flytter butikken imidlertid ut av sine nåværende lokaler som følge av byggeplanene for det nye regjeringskvartalet.

På 1930-tallet lå Krosby Møbler ved Youngstorget der LO-bygget står i dag.

Har overlevd to verdenskriger

Nå er familiebedriften på utkikk etter nye lokaler, denne gangen utenfor sentrum.

Foreløpig regnskap for 2018 viser at butikken hadde en nedgang i omsetning på 5,5 prosent fra året før. I 2017 var inntektene på nesten 20 millioner kroner. Henning Krosby tror manglende parkeringsplasser i sentrum har en del av skylden for nedgangen.

Trond Krosby (79), far til Henning Krosby, forteller at butikken har vært hans livsverk.

– Jeg savner tiden da det var liv og folk i gatene. Vi har overlevd to verdenskriger, to branner og 22. juli i sentrum. Men nå må vi ut, sier han.

Statsbygg har kjøpt Møllergata 11 av familien Krosby. Bygningen skal rives i forbindelse med utbyggingen av nytt regjeringskvartal.

Sviktende kundegrunnlag

Ifølge bylivsundersøkelsen fra 2014 kommer bare 7 prosent av omsetningen i sentrum fra bilister. Enkelte har derfor pekt på at presset sentrumshandelen står overfor, ikke skyldes fravær av parkeringsmuligheter, men heller bilbaserte kjøpesentre og netthandel.

Møbelforretningen A. Huseby og Co. fra 1889, som ligger tvers over gaten for Krosby, flytter også i løpet av våren 2019.

– Vi flytter som følge av huseiers varsel om økt husleie og det omfattende byggeprosjektet i Regjeringskvartalet, forteller Tove Mette Eikefet, daglig leder i A. Huseby & Co.

Møbelforretningen A. Huseby og Co. fra 1889, som ligger tvers over gaten for Krosby, flytter også i løpet av våren 2019.

All stans forbudt

Henning Krosby mener at argumentet om økt konkurranse fra bilbaserte kjøpesentre understreker problemet han mener butikken står overfor:

– Vi mister kunder til komfortable kjøpesentre med gode parkeringsmuligheter. Barnefamilier gidder ikke ta buss ned til sentrum for å titte på møbler hos oss hvis de kan kjøre bil til et senter, sier han.

Tre generasjoner Krosby hjelper til i den 117 år gamle møbelforretningen.

Han har stor forståelse og respekt for byrådet og oslobeboeres ønske om ren luft og bilfritt sentrum. Men han finner konsekvensene av tiltakene ironiske:

– Hvis vi skal levere et møbel i Akersgata, for eksempel, noen hundre meter fra butikken, må vi kjøre lastebil i 15–20 minutter. Og kundene kjører heller bil til kjøpesentre og kjøper masseproduserte møbler fra Kina og andre lavkostland fremfor norskproduserte, kortreiste møbler hos oss, sier han.

Møllergata 11 skal rives

Det nye kvartalet skal bygges mellom Akersgata og Møllergata. Byggeplanene innebærer at Y-blokken, regjeringsbygg R4 med Møllergata 17 samt Møllergata 11, der Krosby Møbler ligger i dag, skal rives.

– Møllergata 11 blir revet for å gjøre plass til en liten vei mellom de planlagte B- og C-byggene i det nye regjeringskvartalet. Det blir en fin en gjennomfartsåre for gående og syklende og en klar forbedring av ferdselen øst–vest i området. Dette vil være en del av den byreparasjonen som det nye regjeringskvartalet representerer, forteller Pål Weiby, kommunikasjonsleder i Statsbygg.

Illustrasjonen viser hvordan kvartalsstrukturen kan åpnes opp der Møllergata 11 ligger i dag. Bildet viser en tenkt situasjon og ikke nødvendigvis slik det faktisk blir.