Oslo

Oslo før: «Oslosangen» er funnet, men lever ikke

Et etterfølgende melodikaos klarte å ta livet av bruksverdien.

Nils Collett Vogts «Sang for Kristiania» fra 1924 lever fortsatt, men kan ikke brukes til allsang i dag. Foto: Leif Gjerland

  • Leif Gjerland
    Historieformidler

Takk til alle som sendte inn hele eller deler av Nils Collett Vogts sangtekst til Kristianias pris, enten med original tekst fra 1904 eller den som senere ble kalt «Oslosangen».

Men selv om noen innsendere kunne alle seks vers, lever den ikke som byens felles sang. Et etterfølgende melodikaos klarte å ta livet av bruksverdien.

Da juryen i den oppfølgende melodikonkurransen unngikk å kåre en vinner blant de 106 innsendte bidragene, utga nemlig en del av komponistene sangen med sin egen melodi. Dermed fikk teksten et vell av totalt forskjellige melodier på fra tre til alle seks vers, noe som de mange forskjellige innsendere kunne berette om:

Lærer og komponist Oscar Andersen lærte Sagene skolekor sin melodi, mens en «sanglærerinne» på Huseby skole i 1950 fikk klassen med på å lage en ny melodi til Oslosangen. En annen innsender kunne fortelle at komponist Einar Ellgens melodi ble mye brukt av kor og korps, bl.a. på Ullevål Skole frem til 1960. Komponist Per Reidarsson gjorde i 1935 teksten til en vakker hovedstadssang, samtidig som sangpedagog Johan Myhres samtidige versjon nok ble den mest kjente.

Her er hele teksten fra Nils Collett Vogt. Foto: Leif Gjerland

Drept i en navnekamp

Nils Collett Vogt kalte fortsatt sin tekst «Sang for Kristiania» da han ga den ut i sin diktsamling «Ned fra bjerget» i 1924, året da Kristiania måtte skifte navn til Oslo. At han senere justerte teksten til å hete «Oslosangen», kan også ha gjort sitt til at den aldri ble et felleseie for Oslo. Byens befolkning var nemlig sterkt imot den pålagte navneendringen. Bl.a. samlet Morgenbladet inn 200.000 underskrifter fra folk som ville beholde Kristiania-navnet.

Og der står vi, med en lett gammelmodig tekst og et vell av melodier i en by uten en offisiell bysang.

Siden Lars Lillo-Stenbergs oppdragssang til Oslos 1000-årsjubileum er uegnet i sin heseblesende oppramsing av områdenavn, kanskje vi skulle få laget oss en ny som kunne synges sammen?

Her er den moderne omskrivningen av «Oslosangen». Foto: Leif Gjerland

Leif Gjerland (leif.gjerland@gmail.com) er historieformidler og byvandrer. Han skriver i Aftenposten om historiske Oslo.

Les mer om

  1. Oslo før
  2. Oslo