Høyesterett skal behandle ankesaken om eiendomsskatt i Oslo: – Skattebetalerne kan få tilbakebetalt 250 millioner kroner

Mandag starter Høyesterett behandlingen av ankesaken om eiendomsskatten i Oslo kommune. Hvis gruppen bak søksmålet vinner, kan alle skattyterne i Oslo få tilbakebetalt tilsammen 250 millioner kroner.

Morten A. Meyer, generalsekretær i Huseiernes Landsforbund, er spent på Høyesteretts behandling av ankesaken.

To ulike spørsmål om eiendomsskatten i Oslo skal behandles av Høyesterett:

Både tingretten og lagmannsretten falt ned på at Oslo kommunes modell var i tråd med eiendomsskattloven. Begge rettsinstanser konkluderte med at utskriving av eiendomsskatt og størrelsen på bunnfradrag er et spørsmål for politisk folkevalgte organer og ikke rettssystemet.

Les hele saken med abonnement