Mandag åpner de første barnehagene. I Oslo blir reglene strengere enn anbefalt minimum.

I aldersgruppen 0 til 9 år er bare 28 barn registrert smittet av koronaviruset i Oslo. Men kommunen tar ingen sjanser, og ikke alle barnehager åpnes med en gang.

Barnehagehverdagen vil ikke bli som før, sa oppvekstbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) da hun presenterte kjørereglene for Oslos flere hundre barnehager. Hun ba foreldre vise hensyn og ikke stille urimelige krav i tiden fremover.
  • Christian Sørgjerd

Det er rundt 79.000 barn i alderen 0 til 9 år i Oslo. Det er registrert koronasmitte hos bare 28 av disse, viser oppdaterte tall fra Helseetaten i Oslo kommune 17. april.

Det er ikke kjent hvor mange som er i barnehagealder og ikke. Tallet inkluderer dem som er blitt friske igjen. Dobbelt så mange jenter som gutter er registrert smittet.

I enkelte bydeler er det ingen barn med påvist smitte i det hele tatt, viser oversikten.

Mandag åpnes en del barnehager i hovedstaden og i løpet av den neste uken åpnes alle, i likhet med resten av landet.

Les også

Oslos smittetall halvert siden påske – men Raymond Johansen vil ikke åpne ølkranene – ennå

Redusert åpningstid i minst to uker

På sin ukentlige pressekonferanse presenterte byrådet forholdsreglene som tas i barnehagene. De følger den nasjonale veilederen, hvor barna blant annet deles inn i små, faste grupper med fast personale.

Men på flere punkter legger Oslo seg på en strengere linje enn anbefalt minimum for de rundt 33 kommunale barnehagene:

  • I alle barnehager må barn ha med all mat hjemmefra.
  • Alle barnehager får kortere åpningstider enn normalt for å sikre tid til rengjøring og på grunn av redusert bemanning.

– I første omgang vil det vare i to uker, så får vi se. Det kommer an på utviklingen, forteller oppvekstbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) til Aftenposten.

Noe avgjøres også lokalt i den enkelte bydel og barnehage:

  • I flere barnehager nektes foreldre tilgang til garderober og innendørs arealer. Det blir i stedet levering og henting utendørs, ferdig pakket og påkledd.
  • I flere barnehager pålegges foreldre dessuten ytterligere innskrenkede tider, blant annet for å sikre puljevis levering og henting. I enkeltbarnehager pålegges foreldre å hente allerede i 14-tiden.
  • Ikke alle barnehager åpnes mandag. De som trenger mer tid, får inntil uken på seg til å få på plass rutiner og bemanning til å kunne åpne forsvarlig.

De nær 400 private barnehagene, men som huser et mindretall av barna, velger selv om de vil følge lokale retningslinjer fra kommunen, men plikter å følge statlige.

Les også

Kronikk: «Vi er leger og foreldre. Vi er ikke redde når barnehager og barneskoler nå åpner igjen.»

Snørrete barn må bli hjemme

– Barnehagehverdagen er ikke den samme som vi forlot for en måned siden. Den vil ikke bli som før, understreket oppvekstbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) på pressekonferansen.

Det blir nulltoleranse for småsyke barn og ansatte, med unntak for kjente allergier.

– Bemanning er en utfordring i tiden vi går inn i nå. En andel av de ansatte vil ikke kunne jobbe på vanlig måte. Åpningstidene må reduseres for å få det til. Vi jobber på spreng for å sikre oppbemanning der det trengs, sa hun.

– Dette er ikke tiden for å stille urimelige krav til barnehagen, la hun til.

Ansatte i risikogrupper vil med legeerklæring slippe å gå på jobb.

– I noen barnehager er dette dramatisk, i andre gjelder det ingen ansatte, forteller Thorkildsen.

De er i dialog blant annet med barnehagelærerutdanningen på Oslo Met for å sikre tilgang til kvalifisert vikarpersonell.

Les også

Genforskerne avslører nye hemmeligheter om viruset. Spredningen startet tidligere, og viruset har minst tre varianter.

Nytt og høyere anslag over mørketall

Byråd Robert Steen under fredagens pressekonferanse, her med døvetolk i bakgrunnen.

Helsebyråd Robert Steen (Ap) understreker at det vil trengs mer koronatesting enn i dag når byen gradvis åpnes igjen.

– Er det planer om massetesting i barnehager og skoler?

– Det er ikke noe vi er avgjørende myndighet for. Dette ligger hos Folkehelseinstituttet, svarer Steen, som viser til at regjeringen raskt ønsker å komme i gang med massetesting i befolkningen.

I de daglige korona-rapportene sine presiserer Oslo kommune at det finnes store mørketall.

«Tallene for registrerte smittede er i stor grad et uttrykk for hvor mange og hvem som testes og representerer følgelig ikke den reelle forekomsten», skriver Helseetaten.

I Oslo er rundt 23.000 personer testet ved Oslo universitetssykehus. I tillegg kommer testing gjort andre steder. Over 2000 personer var fredag registrert smittet i Oslo.

Det er ikke tilgjengelige tall for hvor stor andel av de testede som er barn. Men siden 14.–15. mars har hovedregelen vært at bare barn som skal inn på sykehus, blir testet. I tillegg kan andre, av ulike grunner, ha fått henvisning.

Folkehelseinstituttet anslo i en rapport 15. april at over 10.500 kan være smittet totalt i Oslo. Det er en kraftig oppjustering fra tidligere anslag for mørketallene.

Om tilsvarende tall er tilfellet for de yngste, tilsier det likevel bare at rundt 140 barn i alderen 0–9 år er eller har vært smittet.