Oslo

Ruter ble et effektivt ess

Oslo og Akershus har «spart» opp mot 350 millioner kroner på sammenslåingen av Oslo Sporveier og Stor-Oslo Lokaltrafikk.

  • Bjørn Egil Halvorsen
    Bjørn Egil Halvorsen
    Journalist
Les også

Her vil Ruter legge T-banen

«Ruter – et trumfkort» var blant de gøyale ordspillene som ble brukt da Oslos daværende samferdselsbyråd Peter N. Myhre og fylkesordfører i Akershus Nils Aage Jegstad lanserte navnet til fylkenes nye kollektivkjempe i 2007.

Spør man et tilfeldig utvalg av passasjerer, vil trolig meningene være delte. Men fusjonen mellom Oslo Sporveier og Stor-Oslo Lokaltrafikk kan kategoriseres som et lønnsomt ess for de to eierfylkene.

For etter drøyt tre år har selskapet innfridd målsetningene om høyere effektivitet og mer kollektivtrafikk for pengene, viser en ny rapport:

– Passasjerveksten har vært større enn veksten i kommunale tilskudd i perioden.

– Belegget er høyere – kapasiteten utnyttes bedre.

– Kostnadene pr. kjørte kilometer har gått ned. Beregninger viser at Ruter måtte ha økt inntektene med 350 millioner for å lever samme tilbud, dersom utviklingen ikke hadde skjedd.

Konklusjon, ifølge rapporten: «Det fremgår at Ruter i dag leverer mer kollektivtrafikk for pengene».

Rapporten er bestilt av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.