Oslo

Byrådet vil gi 40 millioner ekstra til vedlikehold av idrettsanlegg

For å unngå at idrettsanlegg blir mørklagt eller risikerer å stenge på grunn av manglende vedlikehold, vil byrådet gi 40 millioner kroner ekstra til idretten de fire neste årene.

Idrettsbyråd Rina Mariann Hansen fra Ap (til venstre) ønsker ikke mørklagte idrettsanlegg. Nå foreslår hun å bevilge 40 millioner kroner ekstra til løpende vedlikehold de neste årene. Her sammen med byrådskollega Hanna Marcussen (MDG).
  • Wasim Riaz
    Wasim Riaz
    Journalist

Det er full stans i vedlikeholdet av 165 kommunale idrettsanlegg i hovedstaden fordi idrettsavdelingen i Bymiljøetaten (BYM) vil ha et underskudd på nærmere 22 millioner kroner i år, kunne Aftenposten fortelle i august.

Hovedårsaken til underskuddet er at strømprisen økte kraftig i vinter. I august bevilget byrådet 5 millioner kroner til BYM, slik at etaten kunne fortsette med nødvendig vedlikehold i 2019. Og nå varsler byrådet 10 millioner kroner ekstra hvert år de neste fire årene.

Pengene skal primært gå til løpende vedlikehold, som for eksempel lyspærer og maling.

– Vi er opptatt av å satse på idrett og vil derfor styrke det løpende vedlikeholdet de neste årene. Pengene kommer i tillegg til ordinær prisjustering av budsjettene, understreker idrettsbyråd Rina Mariann Hansen (Ap).

Les også

Hesteurin ødela betongen i stallen. Nå blir ridesenteret pusset opp.

Skilte ut idrettsavdelingen

I 2017 skilte byrådet ut idrettsavdelingen i BYM. Ifølge byråden ble dette gjort for å få bedre kontroll over hvordan pengene ble brukt.

Rina Mariann Hansen (Ap) er byråd for kultur, idrett og frivillighet.

Tall Aftenposten har fått fra byrådet, viser at posten for driftsbudsjettet i idrettssektoren i 2017 var på 528 millioner kroner. I år er tallet økt til 584 millioner kroner. I neste års budsjett vil kommunen bruke 663 millioner kroner på drift og vedlikehold av idrettsanlegg.

– Hvordan oppsto denne budsjettkrisen i år når dere har økt bevilgningene de siste årene?

– Det meste av disse pengene er allerede bundet opp i faste avtaler. Pengene går blant annet til leie av anlegg, lønn, drift eller andre tilskuddsordninger til idrettslag. Det er mange lag som får penger fra denne potten til å arrangere turneringer eller til å utføre nødvendig vedlikehold på sine anlegg. Det er også behov for mye penger på grunn av vedlikeholdsetterslep, svarer byråden.

I tillegg til 40 millioner ekstra som byrådet nå lover, vil byrådet blant annet bevilge penger til vedlikehold av garderobene på Skeid-banen.

– Vi er nødt til å øke bevilgninger både for det løpende vedlikeholdet og mer langsiktig vedlikehold og oppgradering. Det hjelper ikke å skifte døren når det er råttent på toalettet, sier Hansen og presiserer at her er det snakk om to budsjetter der det ene er for løpende vedlikehold og det andre for langsiktig vedlikehold.

Les også

– Når Oslo betaler 650 mill. fra overskuddet til å nedbetale gjeld, så har man 22 mill. til idrettsanlegg

Opposisjonen vil gi 25 mill. med en gang

Uavhengig av byrådets forslag om å styrke idrettsbudsjettet fra neste år, ønsker opposisjonen i bystyret å bevilge 25 millioner kroner til BYM allerede i år. Dette vil etter planen fremmes i et forslag under onsdagens bystyremøte som starter klokken 15.

– Melding om BYM om pengemangel gjelder jo for 2019. Derfor ønsker vi strakstiltak i år. Barna på fotballbanen på Kjelsås kan ikke vente på lys til etter jul, sier Espen Andreas Hasle, listetopp for KrF.

Espen Andreas Hasle (KrF) mener at BYM bør få enda mer penger allerede i 2019. Sammen med opposisjonen i bystyret foreslår han å bevilge 25 millioner kroner i ekstramidler til BYM i 2019.

Han er en av politikerne bak forslaget om å hastebevilge 25 millioner kroner. Med seg har han Høyre og Venstre.

– Vi synes for øvrig at det er fint at byrådet innser at det er behov for mer penger til vedlikehold og bevilger penger til det, legger Hasle til.

Byråd Hansen mener at byrådets modell for finansiering er bedre enn forslaget for opposisjonen.

– Vi går inn for en langsiktig løsning som vi mener er best for etaten. For nå får etaten en forutsigbarhet, slik at de kan planlegge på lengre sikt. Vi planlegger et varig høyt nivå på vedlikeholdsbudsjettet, sier byråd Hansen.

Les mer om

  1. Kommuneøkonomi
  2. Oslopolitikken
  3. Rina Mariann Hansen