Oslo

Teknisk museum vil ikke til Tøyen

Museet ønsker seg til byens innerste krets for å tiltrekke seg turister, men er innstilt på å snakke med Oslo kommune om Tøyen.

Teknisk museum holder i dag til på Kjelsås og vil egentlig ikke til Tøyen. Foto: Øhman Rolf

  • Aftenposten Redaksjon

- Styret har bestemt at det konseptet vi har ikke passer på Tøyen, sier museumsdirektør Hans Weinberger.

Norsk Teknisk Museum holder i dag til på Kjelsås, men det har lenge vært jobbet med en sentrumsnær plassering. Det nye museet skal også bestå av konferanseanlegg og hotell. Målet er å nå nye besøksgrupper, spesielt turister.

- Da tror vi ikke at Tøyen er en bra plassering, sier Weinberger, men understreker at de er villig til å høre hva Oslo kommune har å si selv om de ikke har vært involvert i prosessen rundt Munch-kompromisset.

- Vi skal være konstruktive. Nå får vi prate om dette så får vi se hva som skjer, sier Weinberger,

Han poengterer at det er et svært grovt anslag, men hvis han skal anslå en pris tror Weinberger det vil koste omtrent 2 milliarder å bygge deres nye museum (hele konseptet). Direktøren ser for seg et spleiselag med staten, kommunen og private. En prosess med regulering, arkitektkonkurranse og finansiering vil ta minimum ta 5 år, mener Weinberger.