Oslo

Setter foten ned for tiggeforbud innenfor Ring 2

Politiet rir forbi en mann som tigger på Karl Johans gate i Oslo. Foto: Anette Karlsen

Kommuneadvokaten mener det ikke kan innføres tiggeforbud innenfor Ring 2 i Oslo, slik Oslo Arbeiderpartiet vil foreslå.

  • Andreas Bakke Foss
    Andreas Bakke Foss
    Journalist

Arbeiderpartiet i Oslo vil i neste bystyremøte 12. juni fremme et forslag om at det innføres forbud mot pengeinnsamling og tigging innenfor Ring 2 i Oslo, på og ved all kollektivtrafikk, utenfor kjøpesentre og ved privatboliger fra 1. mai til 1. oktober.

Forslaget fra Ap skal behandles av finanskomiteen tirsdag. SV og Frp har allerede bestemt seg for å si nei i bystyret, og nå følger Høyre etter.

Vurderinger

Grunnen er at finanskomiteen i Oslo kommune har bedt justis— og beredskapsminister Grete Faremo (AP) og kommuneadvokaten i Oslo vurdere om det foreligger hjemmel i gjeldende rett for å vedta et slik forslag.

I svaret fra kommuneadvokaten blir det slått fast at de mener det ikke foreligger en slik hjemmel:

« Kommuneadvokaten har på ovennevnte bakgrunn vanskelig for å se at forslaget til endring av politiloven (med de forarbeider som pr. i dag foreligger) gir kommunen hjemmel til selv å vedta de foreslåtte forbudene mot pengeinnsamling i politivedtektene » , skriver de i et brev til komiteen.

Stemmer mot

Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg sier at de nå derfor vil stemme mot forslaget.

— Kommuneadvokaten gir en krystallklar vurdering og vi kommer til å stemme mot forslaget fra AP. Kommuneadvokaten bekrefter at dette er et urealistisk forslag som bare er fremmet for å dekke over egen Regjerings handlingslammelse i dette spørsmålet, sier Lae Solberg, som sier dette viser at lovregulering av tigging hører hjemme på Stortinget.

Les også

Tiggere i Oslo: «Nå er det ikke plass til flere av oss»

Høyre nasjonalt ønsker å innføre et generelt forbud mot mot tigging.

Ny vurdering

Vurderingen fra kommuneadvokaten kom før svaret fra justis— og beredskapsminister Grete Faremo (Ap) kom med sin vurdering.

— Kommuneadvokaten har ikke sett justisministeren tolkning og jeg kommer nå til å be om at kommuneadvokaten vurderer hjemmelsmuligheten i lys av Justisdepartementets klargjøringer, sier Rina Mariann Hansen (Ap), nestleder i finanskomiteen i Oslo.

Statsråden gir imidlertid ingen klare ja eller nei-svar på spørsmålet fra finanskomiteen i Oslo, men går langt i å åpne for at kommunen selv kan vurdere et slikt geografisk vilkår for tigging.

« En kommune må kunne angi i sitt vedtak begrensninger på visse geografiske områder eller tidspunkter » , skriver hun i brevet, og legger til at det er naturlig at det er en dialog mellom kommunen og politiet i en slik sak.

« Momenter som kan ha betydning for vurderingen er blant annet om det er tale om områder med stor ferdsel, områder hvor ansamling av tiggere utgjør et betydelig ordensproblem og om det er hensiktsmessig ut fra den konkrete ordensmessige situasjon i kommunen » , skriver Faremo.

Kollektivt

Faremo åpner også for vilkår for tiggere i kollektivtransporten i hovedstaden:

Les også

Utsatte avgjørelse om tiggeforbud

« Det er på det rene at for eksempel trafikknutepunkter og kollektivtransport er blant forhold som det kan knytte seg særskilte utfordringer til » , skriver Faremo i brevet til finanskomiteen i Oslo kommune.Hun sier også at det bør legges stor vekt på kommunens vurderinger dersom en regulering av tigging skal gjelde store geografiske områder i byen.

« Dersom en kommune vurderer det slik at reguleringen bør gjelde hele det sentrale byområdet, for eksempel fordi det er vanskelig å avgrense enkeltgater fremfor andre innenfor dette sentrale området, må det legges svært stor vekt på kommunens vurdering av forholdet » , mener Faremo.

Generelt forbud ikke tillatt

Likevel påpeker Faremo at forslaget fra Regjeringen innebærer at det ikke er tillatt med et generelt tiggerforbud i kommunen, og hun mener også at avgrensninger som i praksis vil gjelde en hel kommune eller hele den bebygde del av kommunen, er i strid med intensjonen i regjeringens lovforslag.

Rina Mariann Hansen (Ap), sier hun tolker brevet fra Faremo som at hun åpner for å innføre regulering slik Oslo Ap vil foreslå.

— Forslaget er blitt trukket i tvil som for omfattende, men Faremo sier at kommunenes syn må tillegges stor vekt, sier Hansen.

Les også

  1. Avgjørelse om tiggeforbud i Oslo ble utsatt

  2. Kan kunsten hjelpe oss å se romfolket bedre?