Oslo kommune senker minsteavstanden til 1 meter

Byrådet i Oslo har vedtatt at minsteavstanden mellom grupper kan reduseres fra 2 til 1 meter på byens serveringssteder. Dermed blir det mulig å ha flere gjester.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) følger Helsedirektoratets råd og senker serveringsstedenes minsteavstand mellom grupper til 1 meter.
  • Sigurd Bjørnestad

Byrådet i Oslo følger opp anbefalingen fra Helsedirektoratet. Mandag vedtok byrådet at det er tilstrekkelig med minsteavstand på 1 meter mellom grupper på serveringssteder.

Det samme kravet til avstand gjelder mellom personell og gjester.

Dermed blir livet mye lettere for Oslos serveringssteder. De får plass til flere. Skjenkeforbudet er allerede opphevet fra 6. mai.

– Statlige myndigheter har gjort en grundig vurdering av dette, og vi har besluttet å endre vår regler i tråd med dette, sier næringsbyråd Victoria Marie Evensen (Ap) til Aftenposten.

Evensen, som er ansvarlig for skjenkepolitikken i Oslo, sier det har vært en avveining mellom smittevernhensyn og hensynet til serveringsbransjen.

– Avstand er fremdeles ett av de viktigste tiltakene mot smitten. Gjester og ansatte må være seg dette bevisst. 1 meter er minste avstand, og der det er muligheter, er det bra å ha enda større avstand, sier hun.

Egne krav i Oslo

Nasjonale krav om maksimalt fem personer i hver gruppe og krav om matservering vil fortsatt gjelde.

I tillegg gjelder særskilte kommunale krav for Oslo:

  • kun de som har registrert seg hos Næringsetaten, kan skjenke alkohol
  • det skal utarbeides en egen risikovurdering for smittevern
  • bordservering
  • skjenketid til kl. 23.30 og åpningstid til kl. 24.00
Les også

Skillevegger og matservering på tralle på Oslo-restaurant

Stengte skjenking i mars

Om kvelden lørdag 21. mars sendte Oslo kommune ut en pressemelding om at all alkoholservering ble stengt.

– Mange av stedene som fortsatt holder åpent og serverer alkohol, overholder ikke smittevernreglene – og det er ikke blitt bedre, men snarere verre det siste døgnet, sa næringsbyråd Evensen (Ap) til Aftenposten da.

30. april vedtok byrådet å oppheve skjenkeforbudet fra 6. mai.

1. mai ga Helsedirektoratet råd om at minste avstand mellom personer kan reduseres fra 2 meter til 1 meter.