Oslo

Dette blir de viktigste politiske endringene i Oslo

Oslo skal halvere klimautslippene allerede innen 2020, og fjerne alle gratis p-plasser i Oslo sentrum.

 • Robert Gjerde
  Journalist

— Dette er en historisk sterk klimaatsing, sa forhandlingsleder for De Grønne, Lan Marie Nguyen Berg, da Oslos nye byregjering presenterte sin "regjeringserklæring" på Østmarksetra i Oslo i dag.

Lan Marie Nguyen Berg Foto: Ruud, Vidar

– I 2030 vil det fortsatt være folk som kjører bil i Oslo, men de skal være utslippsfrie. Jeg tror at om noen år vil unødvendig bilbruk virke like rart, som det i dag gjør å røyke inne, sa hun.

Her er klimasatsingene:

 • Oslo skal halvere klimautslippene allerede innen 2020.
 • Fjerne alle gratis p-plasser i Oslo sentrum.
 • 95 prosent av alle uttslippene skal bort innen 2030.
 • Det blir ingen utbygging av E18 vestover.
 • Forsere ny T-banetunnel
 • Oslo trekker alle sine investeringer fra selskaper som produserer fossil energi.
 • Biltrafikken skal reduseres med 20 prosent inne denne perioden.
 • Innføre rushtidsavgift i samarbeid med Akershus.
 • Innføre støtteordning for å få fart på elsykkelsalget.
 • P-plasser som kommer i konflikt med sykkelveiutbygging skal fjernes.
 • Vil forsere planene om et anlegg for fangst og lagring av CO2 ved gjenvinningsanlegget på Klemetsrud.

— Karbonfangst på Klemetsrud i samarbeid med staten er en forutsetning for at byrådet skal nå sine klimamål, skriver Ap, MDG og SV i samarbeidsavtalen.

Til tross for målsetningen om et bilfritt sentrum vil den nye byregjeringen sikre at transport av funksjonshemmede og kollektivtransport ikke rammes. Også varetransport og transport til/fra «viktige samfunnsfunksjoner» skal sikres.

- Historisk dag

Også Raymond Johansen (Ap), som blir regjeringssjef i Oslo, brukte store ord under presentasjonen av byregjeringens program for de neste fire årene.

Les også:

Les også

Hva skjer med E18 under det nye byrådet? Dette er det vi vet så langt

— Klimaendringene vil gripe inn i all politikk fremover, sa han.

— Dette er en historisk dag. Det er et skifte i Oslo etter 19 år med borgerlig styre. Det er første gang MDG er med i et slikt samarbeid. Og det er første gang at Ap, SV og MDG skal styre sammen, sa den påtroppende byregjeringslederen.

- Er det kun privatbiliismen dere vil ramme når dere ikke vil ha kapasitetesøkning på E18, Johansen?

Raymond Johansen Foto: Larsen, Håkon Mosvold

— Det gjelder for så vidt all type trafikk, men først og fremst privatbilene. Det er mye næringsvirksomhet som skal inn og ut av Oslo, så vi må gjøre tilpasninger i forhold til det. Men nå skal vi sette oss ned og reforhandle Oslopakke 3, og våre posisjoner er kjent, sa han.

- Ingen rød løper

— Oslo er ikke en vanstyrt by, med det er heller ikke en rød løper som venter oss. Byen har utfordringer, sa han.

— Regionen vokser med et antall tilsvarende Molde by (25.000 innbyggere) hvert år. Det er en kraftig økning i antall flyktninger. Vi prioriterer barn, kunnskap, flere lærere, full barnehagdekning, styrking av aktivitetsskolen og et krafttak i eldreomsorgen, sa han.

— Kommunen skal ta større ansvar for velferden for byens befolkning, på bekostning av private, sa Johansen.

- Mye igjen for å stemme SV

— Aldri har folk fått så mye igjen for å stemme SV, sa påtroppende ordfører Marianne Borgen (SV).

Marianne Borgen Foto: Sturlason

— Dette er en storsatsning på barnehage, skole og oppvekst. Dette er en plattform for en varmere hovedstad, sa hun

Her er mer fra erklæringen - for skole og barnehage:

 • 3.000 nye barnehageplasser i kommunen.
 • To barnehageopptak i året
 • Forsøk med kvelds-, helge- og nattåpne barnehager.
 • Gratis kollektivtransport til barnehage- og skolebarn når de reiser kollektivt på dagtid utenom rushtiden.
 • Barnehager og skoler kan gå gratis på museer.
 • Utvidet leksehjelp.
 • Bygge ut kulturskoletilbudet.
 • 200 flere lærere inn i skolen, i tillegg til den normale styrkingen ut fra elevantall.
 • Osloprøvene blir frivillige for skolene, med unntak av naturfagsprøven for femteklassingene. Nasjonale prøver består.
  - Dere vil gjøre Oslo-prøven frivillig. Blir det store endringer i Oslo-skolen, Johansen?

Raymond Johansen Foto: Stein J. Bjørge

— Vi setter kunnskap i høysetet og er tydelige på at vi fortsatt ønsker å ha tester. Men vi gjør altså osloprøvene frivillige. Signalene fra spesielt lærere og rektorer er at de ønsker mindre pålagt press om testing, siere Johansen.

Kommunale barnehager

Den nye byregjeringen vil oppheve det avtroppende borgerlige byrådets «forbud» mot å bygge kommunale barnehager i Oslo, men vil også gjerne ha med privat aktører.

— Vi har store, tunge, private, ikke-kommersielle aktører i barnehagemarkedet i Oslo. Det er viktig for oss å samarbeide med disse, sier Raymond Johansen

Han håper å få til en samarbeidsavtale med Rødt, også om dette, selv om partiet har krevd at bare kommunale aktører skal stå bak barnehagene i hovedstaden.

– I tillegg skal kommunen få bygge barnehager. Jeg vil minne om den rødgrønne regjeringens barnehageløft. Det er vel ingen kommune i historien som har bygd flere kommunale barnehager så raskt som vi klarte da. Her er det mulighet for å bruke alle gode krefter for å få det til, sa han.

Mer fra erklæringen - om eldreomsorg:

 • Opprette tidskonto for eldreomsorgen.
 • Mer offentlighet og åpenhet om avvik i eldreomsorgen.

Raymond Johansen sier at innføring av tidskonto blir et viktig velferdsløft for eldreomsorgen:

— Tidskonto betyr at eldre som trenger hjelp vil få fra en halvtime i uken til tre timer der den eldre selv har anledning til å bestemme hva man trenger assistanse til, f. eks. besøke en grav, besøke et kjøpesenter osv.

Mer fra erklæringen:

 • Eiendomsskatt innføres på boliger (2016) og næringseiendom (2017) . Det første året, 2016, er satsen på to promille, fra 2017 på tre promille. Det skal være et bunnfradrag på fire millioner for boliger.
 • Det skal også lages regler for fritak fra eiendomsskatten.
 • Vil etablere en egen dyrekrimgruppe i hovedstaden.

Rødt tar stilling i kveld

SV, Ap og MDG har ikke flertall alene og trenger støtte for å få gjennom sin politikk.

Raymond Johansen sier han tror Rødt vil samarbeide med den nye byregjeringen, men aller helst vil han ha støtte fra flere partier.

– Vi har god tro på å få til en avtale med Rødt. Det vil være samme form for samarbeidsavtale som sittende byråd har hatt med Frp, sa Johansen.

Rødt vil ta stilling til den nye samarbeidsavtalen mellom Ap, MDG og SV i løpet av kvelden.

— Vi har gode samtaler med de andre partiene, og jeg har god tro på at vi kommer til å få til en løsning på dette her, sa Rødt-leder Bjørnar Moxnes på Politisk kvarter på NRK mandag morgen.

Nei til private

Rødt har, i samtalerer med de tre samarbeidspartiene, gjort det klart at de vil forlange full stans i kommersialiseringen av velferdstjenester. Det betyr at alle nye barnehager, sykehjem og andre kommunalt finansierte velferdstjenester må drives av kommunen eller ideelle aktøre.

Bjørnar Moxnes Foto: Aas, Erlend

Det er allerede på plass i samarbeidsavtalen mellom de tre partiene.

Byrådene offentliggjøres onsdag

Aps Raymond Johansen blir byregjeringsleder, mens Marianne Borgen blir SVs aller første ordfører i hovedstaden.

Ap får fire byråder, De grønne to, mens SV får én — i tillegg til ordføreren. Navnene offentliggjøres først onsdag.