Vil øke parkeringsavgiften i Oslo med opptil 50 prosent

Byrådet vurderer også å utvide perioden du må betale for parkeringsplassen fra 17 til 20.

taa896bd_doc6n3fplcpg1uq71u7h1t-f1f6fpLeTe.jpg

Det er Nettavisen som har fått innsyn i et dokument der byrådet ber om en beregning av økningen i inntektene dersom tiltakene gjennomføres.

  • Det er ikke noe nytt med parkeringsproblemer i Oslo: Se hvordan de ville løse det på 60-tallet
    Ifølge dokumentet ønsker byrådet å øke satsene med 50 prosent i sentrum (rød sone, indre by) og 20 prosent utenfor sentrum.

Vil øke kommunens inntekter

Å utvide parkeringstiden fra 17 til 20 vil trolig gjøre det langt vanskeligere for dem som bor sentralt uten egen parkeringsplass.

I dag kan du parkere gratis etter klokken 17 på kommunale parkeringsplasser. Dersom byrådet får viljen sin kan det blir etter klokken 20.

De økte satsene vil naturlig nok også føre til økte inntekter for kommunen, som beregner over 75 millioner kroner mer fra økningen av satsene, skriver Nettavisen.De regner også med at flere parkeringsgebyrer vil bli utstedt etter parkeringstidendringene. Det kan gi økte inntekter på 6,5 millioner kroner. Totalt regner kommunen med over 78 millioner kroner mer i parkeringsinntekter.