Ni kritiske punkter ble listet opp sommeren før Veireno overtok søppelhåndteringen i Oslo. Nå kommer dommen fra Deloitte.

Søppelkaos og klagestorm. En direktør som måtte gå, og et selskap som gikk konkurs. Hvordan kunne det skje?

Mandag 20. februar møter byrådsleder Raymond Johansen (Ap) arbeiderne de har overtatt fra Veireno.

Mandag 3. oktober 2016 overtok Veireno søppelhentingen i Oslo. Søndag 19. februar var det definitivt slutt.

«Et lite og uerfarent selskap fikk ansvaret for avfallshåndteringen i Oslo. Det forrige byrådet la alle eggene i én kurv», sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) på den hasteinnkalte pressekonferansen.

Og la til:

«Vi har arvet en kontrakt som viste seg ikke å være gjennomførbar. I dag er det lett å si at Veireno aldri burde ha levert inn dette tilbudet, og kommunen burde aldri ha akseptert det.»

Granskingsrapporten fra Deloitte offentliggjøres fredag. Firmaet er hyret inn for å «snu hver eneste stein, for å få klarhet i hva som har skjedd, og hva som eventuelt kunne vært gjort annerledes».

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og samferdsels- og miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) slipper her nyheten om at Veireno ikke har råd til å betale lønn til sine ansatte. Kommunen rykket inn og overtok driften.

– Vi slo oss aldri helt til ro

Våren 2016 ble det bestilt en ekstern kvalitetssikring av det som blir kalt mobiliseringsfasen. Mepex Consult vant anbudet. I juni leverte de en rapport til Renovasjonsetaten. Rapportens første punkt kan leses som om det meste er i rute:

Men følgende 9 punkter listes senere opp som «kritiske», ca. fire måneder før Veireno overtok:

 1. Planlegging og godkjennelse av nye ruter/tømmedager
 2. Antall biler og leveranseplan for biler
 3. Ansettelse av nok renovatører
 4. Innhenting av ekstra ressurser (biler og renovatører)
 5. Hvordan gjør nye renovatører seg kjent på ruten
 6. Kompetanse til renovatør, herunder språk
 7. Fyllestasjoner for gass og tomt for biloppstillingsplasser
 8. Mediehåndtering Veireno
 9. Brekkasje på poser
Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) tok selv initiativ for å få firmaet Deloitte til å granske hele prosessen rundt søppelkaoset i Oslo.

– Vår største bekymring var kapasitetsberegningen. Både beregningen i seg selv og sannsynliggjøring av hvordan man skulle klare å utføre oppgaven, sier Frode Syversen, daglig leder i Mepex Consult AS til Aftenposten.

– Vi fikk ikke fremlagt noe beregningsgrunnlag eller dokumentasjon, men fikk forsikringer om at dette var regnet gjennom av flere med lang bransjeerfaring. Vi slo oss aldri helt til ro med at dette var tilstrekkelig.

Mepex redegjør så for mulige konsekvenser av for lavt estimat/for store ruter:

 1. Forsinkelser på rutene
 2. For lange arbeidsdager for renovatørene
 3. Problemer med å rekke normale åpningstider på leveringssted
 4. Klager fra kunder, eventuell negativ medieomtale

– Litt overrasket over at det skulle bli så dramatisk

I ettertid sier Syversen at han tror ruteomleggingen kan ha blitt for omfattende.

– Er du overrasket over hvordan det gikk?

– Jeg er litt overrasket over at det skulle bli så dramatisk. Jeg hadde ingen forhåndskunnskap om Veireno, men det var endel risikoelementer i dette prosjektet, sier Syversen.

Han påpeker imidlertid at Renovasjonsetaten virket klar over disse. I tillegg virket det som samarbeidet mellom Veireno og etaten var godt og preget av åpenhet, ifølge Syversen.

– Etaten jobbet systematisk og godt på mange områder. Kvalitetssikringen av hvordan selve jobben ble utført var nok også et spørsmål om å ikke overadministrere Veireno.

Anskaffelseskomiteen møttes én gang

I 2014 ble det, etter Renovasjonsetatens ønske, nedsatt en anskaffelseskomité. Komiteens jobb er å «kvalitetssikre alle faser i anskaffelsesprosessen frem til kontraktsinngåelse».

Her satt én representant fra Energigjenvinningsetaten, én fra Bymiljøetaten, samt fagsjef i byrådsavdeling for miljø og samferdsel, Rolf Terje Hårberg.

Anskaffelseskomiteen møttes kun én gang. Resten av kommunikasjonen skjedde pr. e-post.

– Anskaffelseskomiteens oppgave var å påse at lov og forskrift om offentlige anskaffelser, samt interne regler i Oslo kommune, ble fulgt underveis i prosessen. Anskaffelseskomiteens arbeid var å sjekke at konkurransegrunnlagets kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier ble overholdt i Renovasjonsetatens vurdering og valg av leverandør. Anskaffelseskomiteens grunnlag for å sjekke dette var Renovasjonsetatens dokumentasjon. Anskaffelseskomiteens oppgave var ikke å gjennomgå tilbudene som var kommet inn, sier Hårberg.

Anskaffelseskomiteen ble nedsatt i 2014 for å «kvalitetssikre alle faser i anskaffelsesprosessen».

– Det er alltid lett å være etterpåklok

Han forteller at komiteen basert på den dokumentasjon som Renovasjonsetaten utarbeidet var enig i valg av leverandør, at det ikke blinket i noen varsellamper underveis og at anskaffelseskomiteen hverken reagerte på pris, selskapets økonomi eller at en leverandør skulle få ansvaret for hele Oslo.

– Min personlige mening er at når det er femte gang du legger ut en konkurranse, da begynner markedet å vite hva de skal levere. Da er det naturlig å legge mer vekt på pris, samtidig som du beholder kvaliteten og miljøkravene.

– Med fasit i hånd, hva tenker du om dette i dag?

– Det er alltid lett å være etterpåklok, og man vet ikke alltid hva som skjer før det skjer.

– Hvorfor gikk det galt?

– Det blir ren spekulasjon, og det ønsker jeg ikke. Det er mange forhold som spiller inn.

– Hadde du vurdert det på samme måte i dag?

– Jeg kan ikke se at anskaffelseskomiteen gjorde noe feil.

Vil ikke svare på spørsmål nå

På nåværende tidspunkt ønsker ikke Renovasjonsetaten å svare på spørsmål som også er tema for Deloitte-rapporten, skriver kommunikasjonsrådgiver Jørgen Bakke Fredriksen i en e-post til Aftenposten.

Han skriver videre at etaten «forventer en grundig og nyansert gjennomgang av anskaffelsesprosessen og mobiliseringsfasen».

Veireno gikk konkurs og ble avsatt av Oslo kommune etter fem måneder med klager og søppelkaos. Arbeidstilsynet har politianmeldt selskapet Veireno for gjentatte brudd på arbeidsmiljøloven.

Konfrontert med de kritiske punktene i Mepex-rapporten, svarer Fredriksen:

– Alle punktene fra Mepex-rapporten var allerede en del av det pågående mobiliserings- og beredskapsarbeidet, men ble tett fulgt opp i etterkant av rapporten.

– Alle punktene var ikke like kritiske. Som eksempel: brekkasje var et sentralt begrep i konkurransen, men naturlig nok ikke høyeste prioritet med tanke på innkjøringsperioden 3. oktober – nyttår. Første analyse med tanke på brekkasje og posekvalitet var ikke planlagt før mars 2017.

Viser til svarene han har gitt Deloitte

Aftenposten har vært i kontakt med Jonny Enger, daglig leder i konkursrammede Veireno. Han ønsker ikke å kommentere saken.

Tidligere direktør i Renovasjonetaten, Pål A. Sommernes, viser til svarene han har gitt Deloitte og skriver, via kommunikasjonsrådgiver i byrådsavdeling for byutvikling (hvor han nå jobber), at øvrige spørsmål bes rettes til arbeidsgiver.