Oslo

Her er foreldrenes karakterbok for Oslos barnehager

Rødberget topper listen over Oslos «beste» kommunale barnehager. Kun 14 av 571 barnehager får dårligere enn terningkast fire. Sjekk din barnehage her.

  • Hanne Mellingsæter
    Journalist

— Fordi vi går på tur!

Barna i den lille friluftsbarnehagen er ikke i tvil om hvorfor foreldrene deres synes barnehagen er så bra. De holder til i en liten barnepark i et skogholt ved Tonsenhagen skole, men at det er lite inneareal gjør ingen ting. De går jo på tur hver eneste dag.

Legger man foreldrenes tilbakemelding til grunn, skiller Rødberget seg ut som byens aller beste kommunale barnehage.

Les også: Ti spørsmål og svar om barnehageplass

Finn din barnehage

I fjor avga rundt 22.000 foreldre sin dom, og Oslo kommune har valgt å offentliggjøre resultatene på barnehagenes nettsider. Vi har samlet tall fra 571 barnehager i en søkbar database på nett.

Samtlige kommunale barnehagene er med (360). I tillegg er 60 prosent av de private med på listen (det er valgfritt for de private å gjennomføre undersøkelsen ).

Hvor fornøyd er du med din barnehage? Si din mening i kommentarfeltet under eller på vår Facebook-side!


Her er oversikten

Barnehagene har fått karakter fra 1 (dårligst) til 6 (best), basert på foreldrenes tilbakemeldinger. Søk på enkelte barnehager, eller få oversikt over enkelte bydeler.

Hovedbildet er at Oslo-foreldrene er veldig godt fornøyd. Det kommer frem når de har svart på spørsmål om alt fra trygghet og utemiljø til læring og samarbeid.

Aftenposten har tatt utgangspunkt i punktet som heter «generelt», hvor foreldrene har svart på hvor tilfreds de er med barnehagen alt i alt og i hvilken grad de anbefaler barnehagen til andre.

Ved å følge denne linken kan man lese mer detaljert om barnehagene. Her er det informasjon om alt fra antall barn til andel ansatte med pedagogisk utdanning. Her skal man også finne brukerundersøkelsen i sin helhet.

De private gjør det best

På en skala fra en til seks ligger snittet i Oslo rundt fem. De private gjør det enda litt bedre, men det er kun 60 prosent av de private som har svart da dette er frivillig.

Fire av de private barnehagene som deltok fikk toppscoren 6,0. Det er Plutti Plott familiebarnehage (Nordstrand), Onkel Tomms hytte, avd. Tomms hytte (Vestre Aker), Mølleplassen spesialbarnehage (Vestre Aker) og Hansemyra friluftsbarnehage (Nordre Aker).

Tre friluftsbarnehager på topp

Av de kommunale barnehagene, skiller de små friluftsbarnehagene seg ut helt i tet.

Rødberget barnehage får toppscoren 5,83, og etterfølges av Huken naturbarnehage i Grorud bydel (5,79) og Havnehagen friluftsgruppe i Østensjø bydel (5,77).

— Jeg tror resultatet i stor grad skyldes at foreldrene merker hvordan vi engasjerer oss og bryr oss om barna. Jeg tror rett og slett at de merker at vi legger sjelen i det, sier Gard Solstad, pedagogisk leder ved Rødberget barnehage.

Har mye tid til barna

Han forteller at de har god tid til barna, men også til foreldrene. Når de kommer for å hente, har de ansatte alltid tid til å fortelle hva barna har gjort og hvordan dagen har vært, uten at det går på bekostning av noe annet.

Rødberget barnehage scorer best av de kommunale barnehagene. F.v. Titas Miniotas (5), Erling Sagdal Kalager (5), Christopher Johansen (5), Julian Sandsalen (6) og Henriette (3).

— Er det lettere for dere, i en liten barnehage, å få fornøyde foreldre?

— Vi har jo andre forutsetninger og merker at vi har mye tid til barna. I tillegg ønsker foreldre som søker seg til en naturavdeling at barna skal være mye ute, og de vet at barna får et tilbud de er opptatt av, sier Solstad.

«Superfornøyd med dem som jobber der»

Marianne Sandsdalen bor på Veitvet, men valgte likevel barnehagen på Tonsenhagen for sønnen Julian (6).

— Jeg valgte Rødberget fordi jeg har en sønn med mye energi og tenkte det passet bra å være i en barnehage hvor de var mye ute. Jeg hadde ikke hørt om den på forhånd, men søkte på nettet og håpet det var noen barnehager oppover mot skogen, forteller hun.

Sandsdalen kommer til å søke om plass for yngstemann i samme barnehage.

Les også: Ti spørsmål og svar om barnehageplass

— Det er utrolig flott at de er så mye ute og lærer, og så er jeg superfornøyd med dem som jobber der. Kanskje slike barnehager tiltrekker seg mennesker med mye energi og innsatsvilje?

Søndre Nordstrand kommer dårligst ut

Rangerer man bydelene, kommer Nordre Aker ut på topp med et snitt på 5,41. Søndre Nordstrand kommer dårligst ut med 4,83.

Kun 14 av de 571 barnehagene oppnår en generell tilfredshet på under 4,0. Fem av disse ligger i Søndre Nordstrand bydel. Lofsrud barnehage kommer dårligst ut med en score på 3,21.

— Jeg kan ikke spekulere på annet enn at dette er en barnehage som står på gul liste og har ventet lenge på en totalrehabilitering. Rehabiliteringen er nå i gang, og barnehagen ble fraflyttet i januar. Det er en mulig forklaring, sier enhetsleder Karl Holm Karlsrud.

Hun ser på brukerundersøkelsen som en viktig tilbakemelding fra foreldrene og er glad for at bydelen scorer bra på spørsmål om trygghet og trivsel. Karlsrud mener det spesielt er punktet om ute- og innemiljø som trekker ned for Søndre Nordstrands barnehager.

— Der er vi klar over at vi har en utfordring. I fjor fikk vi totalrehabilitert en barnehage og vi er nå i ferd med å rehabilitere Lofsrud. Så er vi også i gang med å oppgradere utelekeplassene i syv av våre barnehager.

- Hvordan følger dere opp disse resultatene?

— Vi tar tak i det som kommer frem og jobber systematisk med dette gjennom handlingsplaner som forankres hos foreldre og ansatte. Brukerundersøkelser er en guide for hvordan vi skal satse videre, men vi er jo kjent med at en del av bygningsmassen og utelekeplassene er en utfordring i vår bydel, sier Karlsrud.

Vil ha åpenhet om resultatene

Barnehagebyråd Anniken Hauglie (H) er glad for at foreldrene er såpass fornøyd. Hun mener det er riktig å offentliggjøre brukerundersøkelsene.

— Vi mener innbyggerne har rett til å vite mest mulig om tjenestetilbudet, og at åpenhet om resultatene er en viktig i kvalitetsarbeidet.

Anniken Hauglie (H).

— Hva gjøres med barnehagene med dårligst resultat?- Jeg forutsetter at bydelene, som har ansvaret for barnehagene, også følger opp brukerundersøkelsene, tilsynsrapporter og annet i sitt kvalitetsarbeid. Samtidig er byrådet i tett dialog med bydelene om hvordan vi skal løfte kvaliteten fremover, sier Hauglie.

- Hvorfor scorer de private i snitt bedre enn de kommunale?

— Brukertilfredsheten i Oslo er generelt sett høy, og vi vet at mange er fornøyde med det private tilbudet. Det kan være ulike grunner, som barnehagenes profil og annet. Jeg er opptatt av å heve kvaliteten i de kommunale enda mer.

Oslo har kjørt sin egen brukerundersøkelse siden 2012. Resultatene har ligget stabilt høyt, med en noe positiv utvikling, disse tre årene.

Hvor fornøyd er du med din barnehage? Si din mening i kommentarfeltet under eller på vår Facebook-side!

Les også

  1. Kjøpte barnehage på Gaustad, vil rive og bygge boliger i tillegg

  2. Bydel Alna innfører veiledende matpakkeregler i barnehagen

  3. Slik skal norske barn bli gode i matte