Syklistene er lei av konflikter med bilister

Nå får syklistene hjelp av NAF til å gjøre det tryggere å sykle.

Ja, det er lov å sykle to i bredden, mener NAF.

Syklister har like mye rett til å bruke veibanen som bilister. Det er det ikke alle bilister som har fått med seg, eller tar hensyn til.

– Vi som sykler landeveissykling opplever nestenulykker omtrent hver gang vi er ute på veiene. Mange bilister respekterer ikke at det er syklister på veien, sier Kjell Nervold, styremedlem i sykkelgruppa i Jardar idrettsforening.

De 20 største sykkelklubbene i Norge og Norges Cykleforbund har laget et sett med regler. Reglene skal bidra til å dempe konfliktnivået mellom de to gruppene.

– Konfliktnivået mellom syklister og bilister er høyt. Syklister har opplevd å bli sneiet av store trailere. Mange trailersjåfører trøkker inn hornet i det de kommer opp på siden av syklisten. Da skvetter syklisten, og det oppstår farlige situasjoner. Mange sjåfører vet ikke at de kan ende opp som drapsmenn når de kjører så nær opp til syklistene, påpeker han.

Han mener det er liten forståelse for at syklistene trenger plass i veibanen.

- Vi som sykler landeveissykling opplever nestenulykker omtrent hver gang vi er ute på veiene, sier Kjell Nervold, styremedlem i sykkelgruppa i Jardar idrettsforening.

– Vi opplever noen ganger at bilister setter på spylevæsken i det de passerer syklisten. Det kan se ut som om noen hater syklister, sier Nervold.

Han understreker at det også finnes syklister som ikke kan oppføre seg.

– Syklister har også et ansvar for å ikke bidra til konflikter med bilister, sier han.

Antallet syklister vil øke kraftig

Det ventes en dobling av antallet syklister på veiene som følge av at andelen reiser med sykkel skal økes fra 8 til 16 prosent i Oslo.

– Vi ønsker å ha et klart og tydelig regelverk som både syklister og bilister forholder seg til, og forstår. Vi trenger et regelverk som tolkes likt av syklister og bilister, sier Nervold.

Det viktigste punktet handler om at bilister og syklister må dele på veiarealet.

– Bilen bør ha halvannen meters avstand når den passere syklisten.
Bilistene må også respektere at mange syklister ønsker 1 meter avstand til asfaltkanten for å kunne manøvrere seg unna uforutsette hindringer i veibanen, sier Nervold.

Han tror det er mange bilister som ikke forstår hvor viktig det er å holde god avstand når de passerer.

– Tryggere å sykle to i bredden

– Mange bilister reagerer, og viser fingeren, når vi sykler to i bredden. For oss føles det faktisk tryggere å sykle to i bredden. Da blir vi oppfattet som en bil; bilisten tar da oftere en stor sving rundt syklisten og kjører ikke forbi når det kommer møtende biler. Når det kun er en syklist i bredden kjører bilisten ofte forbi når det kommer møtende trafikk og da er det jo ikke plass nok for å ha 1,5 m klaring. Det er da de farlige situasjonene oppstår, sier Nervold.

Han understreker at det er fullt lovlig å sykle to i bredden.

Syklister er lei av bilister som ikke respekterer at syklistene har den samme retten til veibanen som bilistene. Kjell Nervold (f.v.), Per Ivar Jaksland, Svein Erik Skjelbred, Lise Bjørnstad, som er leder i sykkelgruppa i Jardar Idrettsforening.

Nervold mener det høye konfliktnivået er et typisk norsk fenomen.

– Vi er en gruppe på 20 syklister som reiser til Mallorca for å sykle hvert år. Vi sykler kanskje 65 mil i løpet av dagene og opplever kanskje å bli tutet på fem ganger tilsammen. Her i landet blir vi tutet på hver gang vi er ute. Vi blir vist fingeren. De peker på fortauet og sier vi må sykle der, sier Nervold.

– Fortauet ikke egnet for sykling

Han understreker at fortau ikke egner seg for syklister som sykler fortere enn 5 til 10 kilometer i timen. – De fleste holder jo den farten når de sykler, sier Nesvold, som ikke anbefaler fortaussykling.

Inger Elisabeth Sagedal, informasjonssjef i Norges Automobilforbund, (NAF) mener det er svært viktig at syklistene føler seg trygge på veiene.

Halvannen meter fra syklist til bilist er et mål for NAF også.

– Bilister skal forholde seg til syklister som om de forholder seg til andre kjøretøyer, som biler og lastebiler. Syklistene har like mye rett til veibanen som bilistene. Det er veldig viktig. Det handler om trygghet, sier hun.

– Mange bilister respekterer ikke at det er syklister på veien, sier Kjell Nervold, styremedlem i sykkelgruppa i Jardar idrettsforening.

Hun mener kultur og gode holdninger er ekstra viktig på landeveien.

– Når du kjører bil må du også tenke på hvordan det er å være syklist, påpeker Sagedal, som forteller at hun er blitt mer oppmerksom som bilist etter at hun begynte å sykle i veibanen.

– Nå vet jeg hvordan det oppleves for en syklist å ha en bil eller lastebil på siden. Og jeg har en god følelse når jeg blinker ut og kjører forbi fordi jeg vet hvor viktig det er for syklisten, sier Sagedal.

Søk øyekontakt

– Nikk til hverandre, og gi tegn. Da er det lettere for syklisten å forstå hva bilisten tenker og omvendt, påpeker Sagedal.

– Hva synes NAF om at to syklister sykler ved siden av hverandre og i hele felt?

– Det er greit at syklister sykler to i bredden og flere i felt, også om de ikke holder samme fart som bilisten. Men de som sykler i felt må tenke på at biler må ha anledning til å passere, sier Sagedal, som understreker at bilen skal blinke ut og holde god avstand.

Hun påpeker at syklister må være oppmerksom på blindsonefeltet, spesielt i forhold til lastebiler.

– Sjåfører må kikke i speilet, og over skulderen for få oversikt over hvor syklisten befinner seg, men syklister må også gjøre seg synlige og holde seg unna blindsonefeltet, sier Sagedal, som mener det er svært viktig at syklisten har synlige klær.

NAF: - Fjern parkeringsplasser

NAF mener det viktigste virkemiddelet for å få flere til å nå myndighetenes mål, om at flere reiser skal foregå på sykkel, er å fjerne parkeringsplasser.

– Det kan føles vondt for mange å ikke kunne parkere bilen foran butikken, men vi må innse at det er konkurranse om gatearealet i storbyen. Syklistene må ha fortrinn når det er konkurranse om gatearealet, sier Sagedal.

Slik vil syklistene dempe konfliktnivået mellom syklister og bilister:

1. Hold avstand til syklister på veien

Avstanden ved passering av sykkel i veibane: 1,5 meter.

2. Ikke kjør forbi syklisten i veikryss/rundkjøring

Unngå passering av syklister i og foran veikryss, rundkjøring og veidelere

3. Ikke sykle på rødt lys.

4. Bli sett

Vær synlig. Bruk sykkelklær med refleks.

5. Maks to syklister i bredden

  • Maks 2 i bredden
  • Maks 30 syklister i hvert felt
  • Felt med syklister er en enhet og behandles som ett kjøretøy

6. Vær konsekvent
Syklister bør ikke veksle mellom fortau og kjørebane. Det skaper uryddige forhold og bidrar til konflikt.

Regelsettet er laget av de 20 største sykkelkubbene i Norge og Norges Cykleforbund.

Her koster det flesk å sykle på fortauetOpptil 70 p-plasser må bort for å få plass til to syklister i bredden her