Kraftig skyts mot politikere og utleiere: Mener 300–400 skader kan unngås med nattestenging

Knuste ansikter, livsfarlige ulykker og skadede med opptil tre i promille. Det er virkeligheten bak den eksplosive økningen i elsparkesykkelskader. Nå etterlyser Oslo skadelegevakt nattestenging fra klokken 23.

Masha Sharbatfar bruker elsparkesykkel hver dag og sier hun kjører forsiktig. Det er flest unge og fulle folk som kjører farlig, mener hun. Det er Oslo universitetssykehus enig i.

Elsparkesyklene har inntatt Oslo, og det er ingen steder å gjemme seg.

Tall fra Bymiljøetaten viser at det denne sommeren kan være så mange som 20.000 elsparkesykler i Oslo.

Samtidig har antallet elsparkesykkel-ulykker eksplodert. Oslo universitetssykehus slår nå alarm, og vil stramme inn regelverket.

Aftenposten observerte trafikken ved Jernbanetorget tirsdag ettermiddag. På få minutter identifiserte vi en rekke brudd på trafikkreglene. Elsparkesykler som kjørte på rødt lys, flere mennesker på en sparkesykkel – og ikke minst hurtig slalåmkjøring mellom fotgjengere, oppe på fortauet.

Masha Sharbatfar er ikke blant dem som bryter loven, sier hun selv. Hun kjører elsparkesykkelen rolig ned Torggata i Oslo.

– Jeg er forsiktig, og jeg syns ikke det går så fort. Hvis du er skikkelig uforsiktig, så kan du kræsje, men det skal mye til, sier hun.

Sharbatfar bruker elsparkesykkel hver dag, og ser mye farlig sparkesykling.

– Men det er mest unge og fulle folk, sier hun.

Fire jenter på én elsparkesykkel, ved Olaf Ryes plass i Oslo tidligere i sommer.

Venter dødsfall

Den alvorlige utviklingen i Oslos gater gjør at man på legevakten og Ullevål sykehus nå frykter at liv skal gå tapt. Sykehuset er spesielt redd for hva som skjer når det igjen blir lov å skjenke alkohol etter kl. 24 i Oslo neste uke.

– Det er heldigvis ikke dødsfall i Oslo ennå. Men det kan skje, og det er nesten rart det ikke har skjedd ennå, sier overlege Henrik Siverts, ved Oslo Skadelegevakt.

Tirsdag presenterte han de ferskeste tallene for elsparkesykkelskader.

Totaltallet for juni måned endte på 421 skader. Det vil si 14 skader pr. dag.

Det er en dobling fra mai måned og en mer enn en dobling fra juni i fjor.

Seks prosent kategoriseres som alvorlige skader. Flere personer har endt på Sunnaas sykehus for rehabilitering.

Knust ansikt og fjernet milt

Tine Gaarder, ved avdeling for traumatologi på Ullevål sykehus, forteller om svært alvorlige skader, som knuste ansikter, som kommer inn til dem. Flere har også endt på Sunnaas sykehus for rehabilitering.

– Det er ikke bare ansiktsskader. Vi får inn også alvorlige brystkasseskader, alvorlige bukskader. Vi har fjernet én milt. Dette er potensielle komplikasjoner som man skal leve med resten av livet. Nesten alt av skader er unødvendige, sier Gaarder.

Hun opplyste også om skadede med opp i tre i promille og har en klar advarsel til elsparkesyklister.

– Disse skadene er skader du kan dø av. Det er litt tilfeldig om man overlever en skade som er alvorlig eller ikke.

Overlegene Henrik Siverts (t.v.), Tina Gaarder (midten) og Pål Aksel Næss (t.h) fra Oslo universitetssykehus holdt pressekonferanse om skadeutviklingen tirsdag.

Vil ha nattestenging fra kl. 23

Aller flest skader skjer mellom 23 og midnatt. 75 prosent av de skadede i denne timen er påvirket av alkohol.

Siverts etterlyser derfor nattestenging fra kl. 23 til 05. Det er strengere enn regelverket som nå blir vurdert innført i Oslo, med nattestengning fra klokken 01 til 05.

– Når 50 prosent av skadene skjer om natten, så er det klart at skadene vil halveres hvis det stenges, sier Siverts, som påpeker at stenging fra først klokken 01 på natten vil gi en redusert effekt.

Han mener også at promillegrense er svært viktig og at elsparkesykler bør bli forbudt for de under 18 år. For blant de yngste er det nå en urovekkende trend.

– 17,5 prosent av skadede i juni er under 18 år. Det er noe nytt. Det har ikke vært så mange unge folk før, sier Siverts.

Et par deler elsparkesykkel, på vei over fotgjengerfeltet på Jernbanetorget i Oslo.

Kan unngå flere hundre skader

Ulykkene er nå blitt så belastende for helsevesenet at de må bemanne opp ekstra med leger og sykepleier både dag og natt. I påvente av nye regler frykter de for nye alvorlige skader.

– Vi prøvde å regne litt på det hvor mange skader vi kunne ha unngått mellom kl. 23 og 05 om morgenen hvis man hadde stenge i det tidsrommet. Helt opp i 300–400 skader kunne vi kanskje unngått frem til eventuell lovendring kommer i august, sier Siverts.

Han forteller at hovedgruppen av de skadede er elsparkesyklister som ødelegger for seg selv. Samtidig er det en del påkjørsler, men ikke med så alvorlige skader.

Siverts påpeker at Norge har vært et land hvor trafikksikkerhet har vært utrolig viktig.

– Plutselig så sier vi «det er ikke så farlig».

Nå forventer han handling.

En voksen og et barn på en elsparkesykkel, på vei ned mot Jernbanetorget i Oslo tirsdag denne uken.

Stenger syklene om natten

Sparkesykkel-selskapet Ryde varslet tirsdag ettermiddag om nattstengning av sine elsparkesykler. Styreleder i Ryde Eivind Saga sier at selskapet «i første omgang» stenger fra klokken 01 til 05. I tillegg skal makshastigheten senkes fra 20 til 15 kilometer i timen etter klokken 23.

– Når problemet er så stort, må vi ta grep. Vi gjør dette fordi vi mener det er riktig, og vi håper at de andre følger etter, sier Saga.

Han ønsker seg likevel at myndighetene innfører strengere regler, først og fremst en promillegrense for elsparkesykler.

– Problemet er at folk sykler i fylla. Løsningen er en promillegrense. Hvis folk kan miste lappen for å bruke en elsparkesykkel i beruset tilstand, da kommer problemet til å bli veldig mye mindre, veldig fort, sier Saga.