Eventyrrommet på Tøyen skole skinner igjen

Det var engang et eventyrrom på Tøyen skole. Det ble skapt i 1932, senere delvis overmalt og fuktskadet. Nå skal det skinne igjen.

Malerikonservatorene Anne Milnes og Katrine S. Scharffenberg, malermesterne Axel Charles Dahlgren og Geir Sandmo samt Finn Einar Steen, fagansvarlig for kunst i Undervisningsbygg, ved utgangsdøren fra Eventyrrommet.
  • Edel Bakkemoen

Eventyrrommet ble gjennomdekorert av kunstmaleren Karl Høgberg til skolens 50-årsjubileum, trolig brukt som festsal.

På vegger og dører ser vi en motivkrets som springer ut av en fløytespillers drømmer under nattehimmelen utenfor en fabrikk ved Akerselva. Han er trolig industriarbeider. Maleriet er utført i en sosialrealistisk stil, og man vet ikke mye mer om det enn at det er en Askeladden-historie lagt til samtiden.

Var i svært dårlig stand

– Da vi startet restaureringsarbeidet i vinter, var rommet generelt i dårlig stand og hadde ikke den opplevelsesverdien det var ment å ha. Det var fra kunstnerens side tenkt nærmest som et "gesamtkunstwerk" under skolens tak, med lysinnslipp i himlingen, dekorerte flater og dører og et scenerom bak røde tepper, forteller konservatorene Katrine S. Scharffenberg og Anne Milnes.

De retusjerer maleriene og leder arbeidet med å tilbakeføre rommet til fordums glans.

Malerikonservator Anne Milnes retusjerer Karl Høgbergs maleri.

Fra forfall til fargefest

Taket var ikke tett; temperatursvingninger og fukt har gitt skader. Sparkel har sprukket opp i store flak, og strimler med senere påført lateksmaling kunne dras av.

Gulvet, opprinnelig i mørkmalt tre, har vært belagt med grønn linoleum, som nå skiftes ut med linoleumsbelegg i opprinnelig farge.

– Tregulv blir for fort slitt, men fargen har mye å si for opplevelsen av bildene. Fargesettingen i rommet følger overlyset her. At hele rommet er tenkt som ett kunstverk gjør det morsomt og viktig å få restaurert det hele - fra belysning til gulv. Vi er overrasket over hvor stor endringen ble bare ved å få søylene og bjelkene, som var påført rødmaling, malt i ulike gulnyanser for å forsterke kontraster og virkninger ettersom lyset faller, sier ekspertene.

Detalj fra Karl Høgbergs Askeladden-motiv.

– Rundt scenen skal vi skape et helt annet uttrykk med brukket hvitt og grønt enn den hvite lateksmalingen gir, sier malermesterne Axel Charles Dahlgren og Geir Sandmo, som er dekormalere og spesialister på gamle teknikker. Sceneinngangen skulle være som en byport i maleriets motivverden.

Undervisningsbygg overtok ansvaret

Arbeidet er initiert og bekostet av Undervisningsbygg, som i 2012 overtok ansvaret for innvendig vedlikehold på alle Oslo kommunes 180 skoleanlegg fra Utdanningsetaten.

– Var det et stort etterslep på vedlikehold?

– Ja, og vi har spesielt tatt tak i kunstneriske utsmykninger. En Niku-rapport vi bestilte i 2013, viste at Eventyrrommet var blant de mest utsatte kunstverk i Oslo, sier Finn Einar Steen, eiendomskonsulent og fagansvarlig for kunst i Undervisningsbygg.

Malerikonservator Anne Milnes har åpnet fargeskrinet for å bringe eventyret frem igjen.

Per Kleiva neste ut

Han forteller at John Nordhuus' store veggmaleri i kantinen på Blindern vgs, "Kosmos" fra 1979, var laget i en spesiell teknikk og måtte sendes til Tyskland for restaurering. Det er nettopp kommet på plass igjen.

– Vi avslutter nå restaureringen av Per Kleivas utsmykning på Ellingsrudåsen skole. Neste prosjekt er Per Kleivas store maleri over to etasjer i trappehuset på Apalløkka skole, sier Steen.

– Eventyrrommet på toppen av Tøyen skole er en av Oslos litt gjemte og glemte skatter, som flere burde fått gleden av å oppleve. Det stammer dessuten fra en tid som er litt stemoderlig behandlet i kunsthistorien, sier malerikonservatorene Katrine S. Scharffenberg og Anne Milnes.

De mener den fullstendige restaureringen her og nå viser hvor viktig det er at det sitter personer med gehør for å ta vare på felleskapets kunstneriske skatter i avgjørende posisjoner.

Røde scenetepper kommer når dekormalerne Geir Sandmo og Axel Charles Dahlgren har fått originalfargene på plass igjen.