Johannes Evang er en av elevene som fikk premie fra skolen: – Forsterker bare unges problemer

Flere reagerer sterkt på at Nydalen videregående skole i Oslo gir gavekort til elevene med høyest karaktersnitt. Johannes Evang (17) er en av elevene som fikk premie.

Nydalen videregående skole er blitt kritisert fordi skolen har premiert elever med høye karaktersnitt.

«Siste skoledag delte ledelsen ut gavekort til de «beste» elevene. Jeg trodde ikke det jeg så», skrev 19 år gamle Kira Amalie Berg Ottesen i et Si ;D-innlegg mandag.

Ottesen er avgangselev på helse- og oppvekstlinjen på Nydalen videregående skole. I innlegget forteller hun at ledelsen ved skolen valgte å premiere de to elevene i klassen hennes med høyest karaktersnitt. De fikk hvert sitt gavekort på 1000 kroner.

Innlegget har gått sin seiersgang i sosiale medier. Mange reagerer på at skolen løfter frem noen få elever på denne måten. En av dem som reagerer negativt, er Johannes Evang (17). Han er én av de to elevene som mottok premie.

– Der og da syntes jeg det bare var koselig. Senere på dagen tenkte jeg litt på andre i klassen, som jeg vet har jobbet kjempehardt, men som ikke ble like anerkjent av skolen. Da forsvant stoltheten litt, sier han til Aftenposten.

19 år gamle Kira Amalie Berg Ottesens innlegg om premiering av høye karakterer har vekt sterke reaksjoner.

– Forsterker problemene

Evang sier at det å premiere dem med de beste karakterene blir det samme som å si at resten av klassen ikke har jobbet like hardt.

– Men det har de jo. Man blir målt mye i skolesystemet, og det er lett å sammenligne seg med andre. Å dele ut et sånt gavekort forsterker bare disse problemene, sier han.

Evang understreker at de som delte ut gavekortene, kun hadde gode intensjoner.

Han håper samtidig at medelev Kira Amalie Berg Ottesens innlegg kan bidra til å sette søkelys på en større debatt knyttet til karakterpress og motivasjon.

Ledelsen ved Nydalen videregående skole har ikke besvart Aftenpostens henvendelser mandag ettermiddag. Les deres opprinnelige svar på kritikken her.

Johannes Evang (17) er en av elevene som fikk premie for karakterene sine av Nydalen videregående skole.

Elevorganisasjonen: – Ikke det elevene trenger

En annen person som reagerer på premieringen ved Nydalen skole, er Edvard Botterli Udnæs, påtroppende leder av Elevorganisasjonen.

– Karakterer skal ikke belønnes av noe annet enn karakterene i seg selv, som kan ta deg inn i livet og studier og så videre. Dette viser at de skolene som deler ut penger, har en liten forståelse for arbeidet elever med dårligere karakterer legger ned. Det kan være mulig å jobbe hardt uten å få toppkarakter.

Udnæs legger til at en slik premiering kan ha negative psykiske konsekvenser for visse elever.

– Et resultat er gjerne at de mindre flinke elevene ikke føler seg sett. Det er absolutt ikke det elevene trenger, sier han.

– Kan premiering gi økt motivasjon?

Om det gjør det, tror jeg det er marginalt. Det finnes mange skoler hvor man ikke gjør dette, og hvor elevene fortsatt har høy motivasjon. Studieplass på et prestisjestudie veier tyngre. Og det å ha et fint vitnemål i seg selv.

Noen mener at dette er noe man må tåle, og at dagens unge tåler altfor lite. Hva er din kommentar til det?

Det gjør vi på ingen måte. I stedet drikker vi mindre, gjør det bedre på skolen og er mer pliktoppfyllende enn foreldrene våre. Vi er bare blitt bedre og lært av gamle feil. Det å være bevisst over at folk føler ting, betyr ikke nødvendigvis at man er hårsår.

Byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV), synes Ottesen kommer med gode poenger i sitt Si ;D-innlegg.

– Elevens innlegg er tankevekkende

Byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV), har lest Ottesens innlegg. Hun sier at hun ikke vil kommentere enkeltsaker, men sier også at innlegget er «tankevekkende».

– Hun har gode poeng. En elev som går fra 1 til 2, kan ha gjort en vel så stor innsats som en elev som går fra 5 til 6. Dette vet lærerne ofte best. Å gi hver enkelt elev tilstrekkelig med tilbakemeldinger, feire hverandres innsats og seiere og bygge et godt lag blant elevene er veldig viktig, sier Thorkildsen og legger til:

– Å dele ut individuelle premier kan lett virke mot sin hensikt og bidra til prestasjonspress som ikke gir økt læring.

– Flere skoler har tilsvarende praksis

Trond Lien, divisjonsdirektør for videregående skole i Utdanningsetaten i Oslo, skriver til Aftenposten at en slik premieutdeling ikke er uvanlig.

– Skolene har full anledning til å gi elever enkle gaver, sette opp premier for ulike prestasjoner og så videre. Eksempler på dette er premier knyttet til idrettsprestasjoner og akademiske prestasjoner – for eksempel karakterresultater, skrivekonkurranser, entreprenørskapskonkurranser.

Lien legger til at Yrkesopplæringsnemnda og Oslo Håndverks- og Industriforening gir tilsvarende oppmerksomhet til beste fagprøve og svenneprøve innenfor ulike lærefag.

– Flere av de videregående skolene i Oslo har hatt en tilsvarende praksis over mange år. Jeg kjenner ikke til det konkrete omfanget. Men ulike former for premiering eller oppmerksomheter i form av kinobilletter, boksjekker, diplomer og lignende er en helt ordinær praksis både i Oslo og andre steder.