Oslo

Nå blir det nesten dobbelt så dyrt å feilparkere

I Oslo øker boten for å feilparkere fra 500 til 900 kroner. Det har en Frp-minister, ikke det rødgrønne byrådet, bestemt. For Oslo kommune betyr det 60 millioner kroner mer i kassen.

Hvis du frykter gul lapp under vindusviskeren, er det som oftest fordi du vet at du har parkert feil. I fjor ble det totalt skrevet ut ca. 176.900 P-bøter av Oslo kommune.
 • Christian Sørgjerd
  Christian Sørgjerd
  Journalist

Ved årsskiftet innførte staten et standardisert, nasjonalt regelverk. Heretter må alle som driver med parkeringsplasser, både kommuner og private aktører, følge samme regler. Mange private må sette ned bøtesatsene.

Men også reglene for parkering på offentlig sted er endret. Konsekvensen er at feilparkering er blitt vesentlig dyrere. I Oslo, og i alle andre norske byer og kommuner, har gebyrsatsen siden 1. januar vært på hele 900 kroner. Før nyttår var den på 500 kroner.

Dersom du parkerer i strid med stanse- og parkeringsforbud etter skiltforskriften eller trafikkreglene, vil du nå kunne bli ilagt 900 kroner i bot. Det forklarer Atle Rønning, som er stabsleder i bypatruljeavdelingen i Oslo kommune.

– De fleste ileggelsene vi utsteder, er av denne typen, sier Rønning.

I fjor ble det totalt skrevet ut ca. 176.900 P-bøter av Oslo kommune. Litt over 80 prosent (ca. 145.700) skyldtes slik feilparkering. Det er alt fra parkering i sykkelfelt eller for nær gatekryss, til parkering der det er skiltet forbudt.

Les også

 1. Fem ansatte - 100.000 i ubetalte parkeringsbøter

 2. Her får syklisten 900 kroner i bot og må trille til jobb

 3. Fått bot i utlandet og kastet den i søpla? Denne mannen finner deg.

Klingende mynt i kassen

Men også på merkede P-plasser, der det er såkalt vilkårsparkering, er bøtesatsene økt. Hvis du for eksempel står parkert for lenge på lovlig plass eller har et hjul utenfor oppmerkingen, må du nå ut med 600 kroner, mot 300 kroner frem til nyttår.

– Enkelt forklart: Omtrent alle steder det står et blått P-skilt, er det vilkårsparkering, sier Rønning.

I fjor skrev Oslo kommune ut ca. 36.200 bøter av denne typen.

Om det skrives ut like mange bøter i 2017 som i fjor, vil økningen i satsene gi ca. 60 millioner kroner mer i inntekter til kommunekassen.

Da Regjeringen i mars fjor vedtok det nye regelverket for parkeringsbransjen, markerte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (i midten) det med kake i Pilestredet sammen med forbrukerombud Randi Flesland (t.h.) og daglig leder Lars Monsen i Norpark.

Prestisjesak for Regjeringen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) har ved flere anledninger skrytt av det nye regelverket. Selv om det har vært arbeidet med i mer enn et tiår, måtte det en H/Frp-regjering til for å få det satt ut i livet, har han påpekt.

– Jeg er glad for at denne regjeringen tar både forbrukerne og de seriøse i parkeringsbransjen på alvor. Med det nye regelverket legger vi opp til både et enklere regelverk for bransjen og mer kundevennlighet, sa Solvik-Olsen på nyttårsaften.

Statssekretær Tom-Christer Nilsen svarer på vegne av ministeren. Han påpeker at bøtesatsen på 500 kroner har stått stille i mange år.

– Satsen har ikke vært endret siden 1994. Hvis vi ikke hadde gjort noe med den, ville vi også havnet i en situasjon hvor vanlige overtredelser - som å stå parkert for lenge på en vanlig P-plass - faktisk ville kostet mer. Gebyrnivået bør være endel høyere for helt ulovlig parkering enn for vanlige overtredelser.

– Kommer den nye satsen til å ligge fast?

– Det vil være opp til dem som til en hver tid styrer. Men tidligere har det alltid ligget fast noen år av gangen.

Bedre klagemulighet - for noen

Tidligere har det vært frivillig å være tilsluttet Parkeringsklagenemda. Mange små P-selskaper har valgt å stå utenfor. Kommuner har kunne vært medlem bare hvis de har organisert parkeringsvirksomhet i egne selskaper, slik blant andre Bergen og Stavanger har gjort.

Men i Oslo har det ikke vært slik.

Når du har klaget på en bot fra kommunen, er det kommunen som også har behandlet klagen. Hvis du så var uenig i utfallet, måtte du selv ta saken inn for tingretten. Siden du risikerte saksomkostninger ved tap, har terskelen for å ta saken inn dit vært høy.

Fra nyttår er det opprettet en obligatorisk klagenemd, som alle i bransjen automatisk er tilsluttet. Det er gratis å klage dit.

Men: Du kan bare klage dit hvis klagen gjelder såkalt vilkårsparkering. Og under 20 prosent ileggelsene fra Oslo kommune gjelder det.

– For det store flertallet av sakene fortsetter det akkurat som før. Du må eventuelt ta saken inn for tingretten hvis du er uenig, forteller Atle Rønning i kommunen.

Les mer om

 1. Parkering
 2. Ketil Solvik-Olsen
 3. Oslo