Venstres behovsprøving kan gi familier en smell på 100.000 hvis inntekten går opp

Får Venstre gjennomslag for behovsprøving av AKS, barnehage og barnetrygd kan det medføre et tap på nærmere 100.000 kroner, om man får jobb og økt inntekt.

Høsten 2017 blir det gratis kjernetid på Aktivitetsskolen også for 1.-klassinger på Årvoll skole. Fra før gjelder ordningen andre bydeler på Oslo Øst. Venstre mener heller ordningen skal behovprøves utfra inntekt.

Onsdag gikk Oslo Venstre ut i Aftenposten, der de kom med forslag om å behovsprøve tilbudet om gratis kjernetid i Aktivitetsskolen (det som tidligere ble kalt SFO).

Samtidig foreslår de i deres alternative Oslobudsjett å behovsprøve barnehagen, mens i det alternative statsbudsjettet går partiet inn for å behovsprøve barnetrygd.

Behovsprøving går ut på at man får støtte eller må betale avgifter på velferdstilbud basert på hvor mye man tjener.

Store forskjeller

Ser man hvilke utslag det kan få hvis man som lavinntektsfamilie løfter seg til å få en god inntekt, kan det medføre at en familie taper nærmere 100.000 hvis alle ordningene blir innført.

Eksempelvis kan en lavinntektsfamilie med tre barn, hvor to er i barnehagen og én er på skolen, tape 110.000 kroner hvis de passerer alle inntektsgrensene, der den øverste ligger på en halv million.

Det viser regnestykket hvis man tar for seg utgiftene til barnehage og AKS og hvor mye man får i barnetrygd for ulike inntektsgrupper dersom Venstres alternative Oslobudsjett og partiets alternative statsbudsjett hadde blitt vedtatt.

Sunniva Holmås Eidsvoll, gruppeleder i Sosialistisk Venstreparti, kritiserer Venstre for at deres forslag:

Sunniva Holmås Eidsvoll, gruppeleder i SVs bystyregruppe

Hun mener at det for mange ikke vil lønne seg å gå opp i inntekt hvis disse ordningene hadde blitt innført.

– Venstres alternativ vil kunne låse folk i fattigdom. Det vil spesielt ramme kvinner, fordi de i større grad jobber i lavlønnsyrker og oftere jobber deltid, sier hun.

Holmås Eidsvoll mener derfor at Venstre setter opp en fattigdomsfelle.

Venstre: – Legger opp til at fattige må bo i øst

Guri Melby, gruppeleder i Venstres bystyregruppe, er ikke helt enig i dette:

– Med SVs modell er det en fattigdomsfelle å flytte til Oslo Vest. De legger opp til at fattige familier må bo i østdelen av byen, svarer hun.

Bakgrunnen for at hun sier dette er at det er innført gratis kjernetid i Aktivitetsskolen for alle 1.-klassingene i bydelene Grorud, Stovner, Alna og Søndre Nordstrand.

Nå foreslår byrådet at også Bjerke skal omfattes av denne ordningen. Samtidig foreslår de at også 2.-klassinger i disse bydelene skal få gratis kjernetid.

Venstres gruppeleder i bystyret i Oslo, Guri Melby er kritisk til at byrådet utvider gratis AKS øst i Oslo, mens lavinntektsfamilier i andre bydeler ikke får et slikt tilbud.

Venstre-politikeren mener det er feil at forslagene deres fører til at det ikke vil lønne seg å jobbe. Hun er åpen på at forslaget de har kommet med må utredes og beregnes, slik at de unngår at folk ikke vil jobbe.

– Det er mulig å gjøre dette på en måte uten å skape fattigdomsfeller. Ingen modeller går fra null til maks. Det vil være graderte ordninger hvor avgifter stiger litt, og hvor subsidier synker litt, sier gruppelederen.

– Skal bli universell ordning

Holmås Eidsvoll mener for mange ordninger blir behovsprøvd med Venstres forslag.

– Vi må ha en velferdsstat der alle deltar og der alle får noe igjen. Det får vi gjennom universelle velferdsgoder, sier Holmås Eidsvoll.

– Når man får Aktivitetsskole bare øst i Oslo, er det vel ikke et universelt velferdsgode?

– Oslo SV ønsker at gratis halvdagsplass skal gjelde hele byen. Det vi er i gang med er en trappe opp denne ordningen trinnvis, noe vi mener er en god strategi. Det skal bli en universell ordning. Vi slår oss ikke til ro med at det er innført i noen bydeler, svarer hun.

– Men dette kunne blitt innført på annen måte enn bydel for bydel?

– Det kan godt være. Vi kunne tatt alt i en jafs, men i de bydelene der det nå er innført, har det vært veldig få som har deltatt i Aktivitetsskolen. På noen av skolene har deltagelsen vært nede i 20 prosent. Det har gjort at også kvaliteten på tilbudet har vært dårlig. Når de nå har fått denne ordningen, har også kvaliteten økt, sier hun.

Slår tilbake mot SV

Melby mener at SV kun har fått gjennomslag for å innføre ordningen i noen bydeler, og at de derfor ikke har noen løsning for de fattige barna vest i Oslo.

– De kan si så mye de vil om deres intensjon, men de har bare fått gjennomslag for noen bydeler. Hvis de vil ha gjennomslag for mer må de fremme forslag i byrådet, sier Venstre-politikeren.

Dessuten mener hun at SV bør fremme forslag om å avvikle gratis kjernetid for lavinntektsfamilier i barnehager, om de er mot dette. Hun mener at de kunne gjort dette i partiets alternativ til statsbudsjettet for 2017.

– Jeg skjønner godt at Venstre prøver å dytte ansvaret for sin egen politikk over på noen andre. Når deres dårlige ordning først er innført, er det ikke bare å avslutte den over natten, svarer Holmås Eidsvoll.

Samtidig kommer hun med et forslag om å innføre gratis kjernetid til alle inntektsgrupper områdevis.

– På den måten reduserer vi antall mennesker som vil miste gratis kjernetid når de går ut i jobb, sier SV-politikeren.