Privat best i test

Private sykehjem i Oslo har mer fornøyde beboere enn bydelenes sykehjem. Nå vil byråd Sylvi Listhaug (Frp) legge ut resultater på nett - for å få de dårligste til å skjerpe seg.

Eldrebyråd Sylvi Listhaug (Frp) vil offentliggjøre Oslos beste og dårligste sykehjem. Her er hun innom fotballpub på Ammerudlunden sykehjem. Fra venstre: Olaf Rygh, Karsten Andresen og Gerd Marie Andresen.
  • Forf>jan Tomas Espedal (foto)
  • <forf>anbjørg Bakken <

Beboere og pårørende ved private sykehjem er mer fornøyd på alle punkter, både når det gjelder trivsel, brukermedvirkning, respektfull behandling, pålitelighet og informasjon. Det viser en stor brukerundersøkelse TNS Gallup nylig har gjennomført på oppdrag av Oslo kommune.

51 av Oslos 54 sykehjem er med i undersøkelsen. Helt på toppen troner Ammerudlunden sykehjem, som drives av det private selskapet Adecco. For andre år på rad er sykehjemmet kåret til Oslos beste — av beboerne selv. Paulus sykehjem, som drives av Kirkens Bymisjon, kommer nest best ut i undersøkelsen.- De som jobber her er veldig hyggelige, selv om de har mye å gjøre. Vi er mye sammen og får gå turer ute, sier 93 år gamle Svanhild Hansen.Hver onsdag formiddag samles hun og de andre beboerne ved Ammerudlunden sykehjem til allsang i dagligstuen.

Ekstra krav

Styrer Karina Michelsen tror årsaken til beboernes trivsel er at sykehjemmet legger stor vekt på å være nettopp et godt hjem.- Vi er et hjem for beboerne, ikke en arbeidsplass der de eldre bor. Det er ikke sånn at når man kommer på sykehjem synes man det er gøy å drikke saft og spise Marie-kjeks klokken 11 om formiddagen, sier hun.Halvparten av Oslos sykehjem drives av private, og disse kommer gjennomgående bedre ut av brukerundersøkelsen enn de kommunale. - Vi blir sett og målt og veid. Det stiller ekstra krav til oss, sier Michelsen.

Stovner på bunnen

Brukerundersøkelsen avdekker store forskjeller mellom bydelene, når det gjelder beboernes tilfredshet. Sykehjemmene i Stovner og Bjerke får gjennomgående dårligere resultater enn gjennomsnittet, mens sykehjemmene i Vestre Aker samlet sett får høyest score.Byråd for velferd og sosiale tjenester, Sylvi Listhaug (Frp), varsler at hun fra neste år vil offentliggjøre resultatene fra brukerundersøkelsen, slik at alle kan se hvilke sykehjem som er best og dårligst.- Det er naturlig å offentliggjøre resultater, ikke for å henge ut noen, men for å få de ansatte til å jobbe for å bli bedre. Dette vil også være nyttig informasjon for pårørende og beboere, påpeker Listhaug.

Sunn konkurranse

Fra 1. januar 2007 overtar den sentrale kommuneadministrasjonen ansvaret for å drive de kommunale sykehjemmene, som i dag drives av den enkelte bydel. Byråden mener konkurranse er sunt for å fremme kvaliteten.- Vi må jobbe enda mer med kvalitetsutvikling. Det blir en av hovedoppgavene til den nye sykehjemsetaten, sier Listhaug.Hun viser til at de private sykehjemmene hele tiden er opptatt av å forbedre seg, og har et stort fokus på beboerne.- De tar beboere og pårørende på alvor, og de har et større press på seg for å levere resultater, bemerker byråden.