Oslo

Mener mindreårige asylsøkere møter uverdige forhold på Tøyen

Hittil i år har 795 enslige asylsøkere under 18 år kommet til Norge. Barneombudet, Vergeforeningen og Norsk organisasjon for asylsøkere er svært bekymret over forholdene som møter dem.

De mindreårige asylsøkerne som kommer til Norge møter uverdige forhold hos Politiets utlendingsenhet på Tøyen, mener Vergeforeningen.
 • Hanne Mellingsæter
  Journalist

Samtlige asylsøkere som kommer til Norge må innom Politiets utlendingsenhet (PU) på Tøyen for å registrere seg. Ventetiden kan være lang, opptil flere døgn. Likevel er det ikke lagt til rette for overnatting. Det er heller ingen muligheter for å ta seg en dusj.

— Så forferdelig at det er umulig å forstå

Per 9. juni hadde Politiets utlendingsenhet (PU) i år registrert 795 enslige mindreårige asylsøkere. Disse har i snitt ventet 25 timer på å få søknaden sin registrert, men mange har ventet i flere døgn (se fakta).

Forholdene er så forferdelige at det er umulig å forstå uten å ha sett det med egne øyne.

Vergeforeningen, som representerer de mindreårige asylsøkerne som kommer til Norge, tar nå et kraftig oppgjør med det de mener er uverdige forhold hos PU.

— Forholdene er så forferdelige at det er umulig å forstå uten å ha sett det med egne øyne. Rommet er overfylt, og det er en forferdelig lukt der inne fordi de mindreårige, som har vært på flukt lenge, ikke får vasket seg, sier Hilde Krogh og Ine Johannessen, leder og nestleder i foreningen.

- Bryter internasjonale forpliktelser

Ifølge Vergeforeningen har situasjonen forverret seg dramatisk etter at PU flyttet til nye lokaler på Tøyen før jul.

— Maten de tilbys er blottet for næring og består av tørt brød, nugatti og syltetøy. Det er svært vanskelig å få sove, og de må ligge rett på gulvet. Norge bryter her internasjonale forpliktelser etter barnekonvensjonen og den europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Ingen norske barn hadde blitt behandlet på denne måten, sier Krogh og Johannessen.

Ine Johannessen, nestleder i Vergeforeningen.

De reagerer sterkt på at barna ikke får informasjon om hva som skjer, og hvor lenge de må vente, når ventetiden kan være så lang som to-tre døgn.

Ikke adskilte rom for gutter og jenter

Foreningen har blant annet tatt opp følgende forhold med PU:

 • Barna låses inne på venterom
 • Det er ikke adskilte rom for gutter og jenter
 • Det er ingen dusj eller varm mat
 • Ventetiden kan være på flere døgn
 • Barna får dårlig informasjon
 • De må sove på gulvet
  — Hvis de har lov til å gå ut av rommet, er det noe de ikke er klar over. Den eneste kontakten de har med omverdenen er når døren blir åpnet. De har reist lenge og er slitne. Mange forteller at de var fryktelig redde da de var hos politiet, sier Johannessen og Krogh.

Hadde man gjort det samme med norske barn?

Barneombudet ser også alvorlig på at barn blir låst inne på et venterom som ikke er betjent.

Selv om barna ikke formelt sett er pågrepet, så blir det låst inne i et rom.

— Vår bekymring er særlig knyttet til dette med frihetsberøvelse. Selv om barna ikke formelt sett er pågrepet, så blir det låst inne i et rom. Og det er ingen der. De må vente til noen kommer. Så kan man lure på om man hadde gjort det samme med norske barn, sier seniorrådgiver Anders Prydz Cameron.

Det er i tillegg problematisk at jenter og gutter sitter på samme rom gjennom natten og at ventetiden kan bli flere døgn, mener Cameron.

— Når barn blir sittende i to døgn og vente, må man finne et alternativt overnattingssted. Vi synes det er rart at man ikke kan kjøre dem et sted og hente dem dagen etter.

- Sitter innestengt alene

Også Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) er bekymret for forholdene på Tøyen.

— Vi er særlig bekymret for at mindreårige sitter innestengt alene på venterommet uten noen å henvende seg til, og at det kun er tilsyn med mulighet for å bli løst ut av venterommet hver halvtime, sier rådgiver Mona Reigstad Dabour.

Organisasjonen er også kritisk til at venterommet ikke er tilrettelagt slik at de mindreårige kan sove etter en lang og krevende reise.

Slik svarer PU på kritikken

Politiets utlendingsenhet ba om å få Aftenpostens spørsmål på e-post. Leder for registreringsseksjonen, Rolf-Arne Kurthi, svarer her på kritikken.

- Hvordan forholder PU seg til bekymringen?

Mindreårige asylsøkere skal være hos PU i en svært begrenset periode, og målet er å få disse registrert i løpet av 16 timer.

— PU flyttet inn i nye lokaler i desember 2014, og dessverre var det noen tekniske utfordringer med bygget som det tok litt tid å få løst. Mange av forholdene som ble påpekt fra Vergeforeningen og Barneombudet var vi klar over, og jobbet med å forbedre. Vi tar alltid slike innspill på største alvor, og vi jobber kontinuerlig med å bli bedre. Vi har en god dialog med både Vergeforeningen og Barneombudet, og Barneombudet kommer hit på omvisning i neste uke.

- Hvorfor låses døren til venterommet?

— Dette er av hensyn til behovet for orden og sikkerhet i bygget. Søkerne er ikke pågrepet, og ved henvendelse til de ansatte får de gå ut. Ansatte fører tilsyn med rommet hver halvtime, og det er kameraovervåking slik at vi kan holde oppsyn med rommet og sikre at sikkerheten ivaretas.

- Hvorfor er det ikke lagt til rette for overnatting eller dusjing?

— Mindreårige asylsøkere skal være hos PU i en svært begrenset periode, og målet er å få disse registrert i løpet av 16 timer. Det er vask og toalett tilgjengelig, men våre lokaler er ikke ment å være et overnattingssted, og lokalene er derfor ikke tilrettelagt for lengre opphold.

- Hvorfor er gutter og jenter på samme rom?

— Dette prøver vi å forhindre, men det kan bli svært vanskelig i de perioder hvor vi får mange enslige mindreårige asylsøkere av ulikt kjønn. Vi fører som sagt tilsyn med disse jevnlig.

Det er ikke lagt til rette for overnatting, men det kan likevel ta flere døgn før asylsøknaden blir registrert.

— Får de mindreårige god nok informasjon?

— I den situasjonen personer som kommer til oss er i, er informasjonsbehovet om den videre prosessen stort. Vi etterstreber å gi så god informasjon som mulig, men det er ikke mulig å gi søkeren nøyaktig tidspunkt for når hans eller hennes søknad vil bli registrert. Mindreårige er en prioritert gruppe som registreres så snart PU har ledig kapasitet, og i tillegg må tolk og verge innkalles.

Vi jobber kontinuerlig med at forholdene skal bli bedre, men det kan være utfordrende å opprettholde et stabilt tilbud når ankomsttallene er så varierende som de er.

- Hvordan vil PU selv beskrive forholdene som møter de mindreårige, enslige asylsøkerne?

— Forholdene som møter de som ankommer er lyse lokaler hvor venterommene er adskilt mellom voksne og enslige mindreårige asylsøkere (EMA). Her får de utlevert pledd og kan hente seg mat og drikke når de vil. Rommene er enkelt møblert pga. sikkerhet og opp mot helsemessig årsaker (det skal være lett å vaske og holde rent). Det vaskes fire ganger per døgn og pledd som utdeles destrueres en gang i døgnet.

- Vil det blir foretatt grep for å forbedre forholdene?

— Vi jobber kontinuerlig med at forholdene skal bli bedre, men det kan være utfordrende å opprettholde et stabilt tilbud når ankomsttallene er så varierende som de er.

Les også

 1. Mindreårige asylsøkere strømmer til Norge

 2. Tvinger Regjeringen til å ta stilling til Tøyen-flytting

 3. Registrering av asylsøkere flyttes til Tøyen