Oslo

Nå stenges Tåsentunnelen i retning vest

Veibanen i Tåsentunnelen retning øst er ferdig rehabilitert, nå stenges tunnelen i retning vest i halvannen ukes tid.

Dårlig belysning har ført til flere ulykker i Tåsentunnelen. Nå skal det - blant annet - bli lys i mørket.
  • Stein Erik Kirkebøen

– Vi er ferdige med å reparere veibanen i Tåsentunnelens østgående løp, som dermed åpnes for trafikk igjen natt til onsdag 20. juli. Fra kl. 22:00 denne kvelden stenges vestgående løp for å utbedre veibanen der. Vi regner med at arbeidene er avsluttet og tunnelløpet kan åpnes rundt 31. juli, sier Andreas Johannessen, teknisk byggeleder i Statens vegvesen.

Nattestengning i Tåsentunnelen ett års tid

Det betyr ikke at arbeidene i Tåsentunnelen er avsluttet. Det betyr at resten av arbeidene skal utføres på nattestid.

– Det dreier seg i hovedsak om utskifting av elektrisk anlegg og styresystemer. Det er mye avansert elektrisk utstyr og avanserte sikkerhetstiltak i tunnelene. Vi forbedrer også brannsikkerheten. Men dette er arbeider som stort sett kan utføres uten at vi behøver å stenge tunnelen for trafikk på dagtid, mye kan gjøres på natten. Nattarbeidene kommer til å pågå et års tid, tunnelen vil i hovedsak være nattestengt frem til høsten 2017, sier Johannessen.

  • Her kan du lese mer om bakgrunnen for at ti Oslo-tunneler skal rustes opp til å tilfredsstille EUs krav til veitunneler.

Mindre rushtidsproblemer

Han mener problemene for bilistene blir omtrent de samme som de har vært.

– Ja, trafikken er omtrent like stor. Ifølge våre tellinger går det drøyt 25.000 biler i begge retninger i Tåsentunnelen. Forskjellen er at trafikkbildet i ferietiden er litt annerledes. I tillegg til at det er cirka 5000 færre biler hvert døgn, er trafikken bedre fordelt over dagen. Siden det er færre som skal på jobb, blir rushtidsproblemene mindre, sier Johannessen.

Som da tunnelen var stengt i den andre retningen, mot øst, blir trafikken ledet via Kaj Munks vei og Rolf Wickstrøms vei når tunnelløpet er stengt. I det åpne tunnelløpet vil begge kjørefelt være åpne som normalt.

Tunnelopprustningen i tråd med skjema

Tåsentunnelen er enda en brikke i det omfattende arbeidet med å oppgradere ti veitunneler i Oslo. Det store arbeidet skal være avsluttet i løpet av 2018.

– Foreløpig ligger vi likt med skjema, fremdriften går som planlagt. Om den vil gjøre det i fremtiden er umulig å si i dag, ved rehabiliteringsprosjekter er det alltid fare for å støte på uventede utfordringer. Sånn sette er det enklere og mer forutsigbart å bygge helt nye anlegg, sier Johannessen.

Krevende å få trafikken til å gå

– Hva er de største utfordringene dere har støtt på så langt?

– Det er nok de trafikale. Det er stor trafikk i tunnelene vi er nødt til å stenge, og da er det krevende å få avviklet trafikken. Spesielt har det vært vanskelig ved Brynstunnelen hvor det ikke er veldig gode omkjøringsmuligheter. Selv om trafikken innimellom hoper seg opp og det blir lange køer, så vil jeg alt i alt si at arbeidet så langt har gått bedre og mer knirkefritten vi fryktet.

Les mer om

  1. Statens vegvesen