Oslo

Fire grunner til at Oslo havn får nytt styre - og en ny styreleder

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) setter inn økonom og tidligere statssekretær Roger Schjerva i det viktige styreledervervet.

Bernt Stilluf Karlsen har sittet 16 år som styreleder i Oslo havn. I hans periode ble hovedstadens sjølinje endret for alltid med Bjørvika-utbyggingen og fjordby-visjonen.
  • Christian Sørgjerd
    Christian Sørgjerd
    Journalist

Det rødgrønne byrådet presenterte tirsdag det nye havnestyret i hovedstaden.

Etter 16 år og fire perioder må forretningsmannen og Venstre-politikeren Bernt Stilluf Karlsen gi seg som styreleder i Oslo havn. I hans periode ble fjordby-visjonen lagt og Bjørvika bygget ut.

Styrene i de kommunale foretakene velges for fire år av gangen, og det er vanlig at et sittende byråd gjør endringer. Det nye styret i Oslo havn reflekterer det nye politiske flertallet i bystyret (se faktaboks over).

Men når Karlsen skiftes ut, er det flere underliggende årsaker.

1. Rødt krevde det

Under byrådsforhandlingene på Østmarksetra møtte Ap, SV og MDG også støttepartiet Rødt til samtaler, som endte i en avtale. Den inkluderer et punkt om Oslo havn.

Formuleringen kan fremstå kryptisk for folk flest, men var ment å sende et klart signal til dem med kjennskap til den pågående havnearbeiderkonflikten om at bystyret velger side med fagbevegelsen - og dermed mot Bernt Stilluf Karlsen:

«Oslo skal følge ILO-konvensjon nr. 137» .

(ILO er FNs organisasjon for arbeidslivet. Konvensjonen, som Norge har ratifisert, skulle sikre havnearbeideres rettigheter. )

Silje Kjosbakken er gift med en av havnearbeiderne som i halvannet år har stått nesten uten arbeid etter at containerterminalen i Oslo havn sluttet å leie dem inn.

I tillegg til det som er nedfelt skriftlig, var det også samtaler om Karlsens rolle. Rødt krevde at Karlsen måtte gå, noe de rødgrønne nå har etterkommet.

Byrådsleder Raymond Johansen var selv inne på det samme i valgkampen. På et debattmøte i LO-regi på Kulturhuset åpnet Johansen for en utskifting.

Rødt sikret seg dessuten en plass i det nye havnestyret. Den har partiet gitt til Silje Kjosbakken, kjent som bloggeren «bryggesjauerfrue». Utnevnelsen av henne kan fremstå rød klut for arbeidsgiversiden, siden hun har vært en av havnearbeidernes fremste støttespillere offentlig. Men det er kanskje også meningen.

2. Havnearbeiderkonflikten

Siden februar 2015 har et 40-tall registrerte havnearbeiderne i Oslo vært utestengt fra containerterminalen. Da overtok det tyrkiske firmaet Yilport driften, og de ønsket ikke å leie inn havnearbeidere til laste- og lossejobben, slik praksisen har vært i mange tiår i norske havner. Den er nedfelt i tariffavtale mellom LO og NHO.

Bernt Stilluf Karlsen har lenge vært en pådriver for å bli kvitt ordningen - til LOs store irritasjon. Ved å gi Yilport en eksklusiv bruksrett til sin del av havnen, kunne bestemmelsene i tariffavtalen omgås.

Det skjedde ikke ut av det blå. I desember 2013 avslørte Aftenposten at Karlsen og det daværende havnestyret tolv måneder i forveien hadde lagt en slagplan for en kommende konflikt med havnearbeiderne.

I flere andre norske havner er det i dag tilsvarende strid. NHO vil nå dumpe modellen.

I kraft av vervet som styreleder i Oslo havn har Karlsen gang på gang gjentatt offentlig at ordningen er gammeldags og ineffektiv. LO og den politiske venstresiden har som svar anklaget ham for å drive et korstog mot havnearbeiderne av ideologiske årsaker.

Striden om havnearbeiderne i Oslo har pågått lenge. Dette er en av flere fanemarkeringer som fagbevegelsen har arrangert til støtte for dem.

3. Velger en av sine egne

Roger Schjerva er utpekt som ny styreleder. Han har lang fartstid fra venstresiden i politikken. Under hele den rødgrønne regjeringsperioden (2005-2013) var han statssekretær i Finansdepartementet.

På 80-tallet ble Schjerva aktiv i Sosialistisk ungdom, SVs ungdomsorganisasjon, den gang Raymond Johansen ledet organisasjonen. Selv meldte Johansen overgang fra SV til Ap i 1997, mens Schjerva ble værende medlem av SV frem til i fjor.

Roger Schjerva.

Da annonserte han utmeldingen offentlig på kronikkplass i Dagbladet. Han var klar på at han fortsatt hadde en tilhørighet på venstresiden. Nylig meldte han seg inn i Ap, skrev Klassekampen onsdag.

Dermed har byrådet nå valgt en av sine egne til styrelederoppgaven, en som ikke har partibok på borgerlig side.

De har også valgt inn et flertall i havnestyret som gjenspeiler at de rødgrønne, sammen med Rødt, har flertall i bystyret. Betydningen av dette er ikke nødvendigvis så stor, tradisjonelt er det enighet i havnestyret om de store avgjørelsene.

De har også valgt Erling Lae (H), tidligere byrådsleder og tidligere fylkesmann i Vestfold, som ny nestleder.

Den største oppgaven styreleder Schjerva får i hendene, er utviklingen av Filipstad-området, som Oslo havn eier. Han skal også se til at Oslo havn gjør sitt for å bidra til å nå byrådets miljømål. Mange på venstresiden og i fagbevegelsen vil dessuten forvente at han bidrar til å løse havnearbeiderkonflikten.

4. Har ikke nådd viktig mål

Transformasjonen av Bjørvika er snart sluttført. I Karlsens periode er også containertrafikken blitt samlet på Sjursøya. Tidligere var den delt på tre ulike steder. Det har frigjort store arealer på Filipstad til byutvikling.

Karlsen trekker selv frem de store endringene langs Oslos sjøside som det viktigste som har skjedd under hans lederskap.

Samtidig har Oslo havn ikke greid å øke containertrafikken det siste tiåret.

I samme periode har trailertrafikken over Svinesund økt kraftig.

Det er en nasjonal målsetning og bred enighet politisk om å flytte godstransport fra vei til bane og sjø. Et vanlig containerskip kan erstatte ca. 400 semitrailere. Her spiller Oslo havn en viktig rolle, som en av landets største. Oslo kommune har selv nedfelt dette i Havneplanen 2013-2030, hvor målet er øke godstrafikken med 50 prosent.

Men foreløpig står den på stedet hvil, og det gjorde den også før planen ble vedtatt.

– Jeg ber om tilgivelse fra alle som føler at de er blitt «overkjørt»

Eks-styreleder Bernt Stilluf Karlsen kommenterer selv avgangen slik:

– Jeg føler at jeg i fire bystyreperioder har hatt tillit til å kunne initiere og gjennomføre tiltak som ellers kanskje hadde tatt litt lenger tid. Jeg ber om tilgivelse fra alle som føler at de er blitt «overkjørt» og har ingen problemer med å se at det er flere som i dag også gleder seg over at min periode som styreleder er over, sier han.


Interessert i Oslo-politikk?

Forrige uke la byrådet frem sitt første egne budsjettforslag for hovedstaden. Her er noen av det vi har skrevet om det:

Les mer om

  1. Oslo
  2. Byrådet (Oslo)
  3. Politikk
  4. Oslo havn