Oslo

Byrådet krever tilbake penger fra private Oslo-barnehager

Tre private barnehager får krav om å betale tilbake tilsammen 290.000 kroner av tilskuddet de har fått.

– Vi trenger også de private aktørene for å nå målet om full barnehagedekning, sa byråd Tone Tellevik Dahl til Aftenposten etter åpningen av den private barnehagen Espira Grefsen Stasjon for en måned siden.
  • Heidi Anne Johnsen

Byrådet har, i samarbeid med bydelene, startet en offensiv for å sjekke økonomien i de private barnehagene. Målet er å forhindre at barnehageeiere tar ut ulovlig stort utbytte.

– Vi er opptatt av at foreldrebetalinger og offentlige tilskudd skal komme barna til gode, sier Tone Tellevik Dahl (Ap), byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo.

I første omgang har bydelene Ullern, Alna og Frogner blitt satt under lupen. De ble valgt fordi de har et stort antall private barnehager. Etter å ha sjekket tilgjengelig dokumentasjon og regnskapstall opp mot kravene i barnehageloven, ble tre barnehager med avvikende tall plukket ut for grundig økonomisk tilsyn.

  • Har 31 små barnehager i sokkelleiligheter . Familiebarnehager er big business hvis du driver stort.

– Har brutt barnehageloven

Tilsynsrapporten konkluderer med at alle de tre barnehagene har hatt lavere personalutgifter enn det tilskuddet de får fra kommunen er beregnet ut ifra.

Det er brudd på barnehagelovens paragraf 14a, som sier at «barnehagen kan ikke ha vesentlig lavere personalkostnad pr. heltidsplass enn det som er vanlig i tilsvarende kommunale barnehager.»

Byrådet krever at barnehagene betaler tilbake deler av tilskuddet de fikk for 2014, med tre ukers klagefrist på vedtaket.

Alle de tre barnehagene klager på vedtakene

Men ingen av de tre barnehagene som nå har fått kravbrev synes at Oslo har truffet blink i denne runden. De vil klage på vedtaket, og mener at det er snakk om både misforståelser og feil lovanvendelse.

Økonomiansvarlig i en av barnehagene mener tilsynet ikke opererer med riktig antall ansatte og heller ikke følger nasjonale retningslinjer.

– Vi er også veldig for at alle skal følge lover og regler, men det blir helt feil hvis Oslo skal laget sine egne, sier vedkommende til Aftenposten.

– Dette har vært en påkjenning

Barnehageeieren som fikk krav om å betale 200.000 kroner mener også at det er gjort feil, og sier at det er blitt så mye papirarbeid at det nesten ikke er tid igjen til å passe barn.

– Jeg frykter at jeg må legge ned eller ta opp et lån. Det er trist, for det er mange foreldre som vil ha barna i en liten barnehage. Jeg blir veldig lei meg og dette har vært en påkjenning, sier eieren.

Ettersom de tre barnehagene klager på kravene mot seg vil behandlingen nå bli løftet videre til fylkesmannen - via bydelen - for ankebehandling.

Byråden svarer at barnehagene fikk anledning til å kommentere denne, og at det er tatt hensyn til flere av innspillene deres i den endelige rapporten.

– Men det er første gang vi gjennomfører tilsyn av denne typen.

– Derfor er det ikke uventet at vi er uenige om hvordan regelverket skal tolkes. Vi ser frem til å få Fylkesmannens vurdering av dette, sier hun.

– Bedre kontroll er nødvendig

– Resultatene av undersøkelsen viser at det er nødvendig å føre en aktiv kontroll med barnehagene slik at de følger reglene, sier Tellevik Dahl.

Det viser også at de kravene vi ønsker å stille overfor nye barnehager om likeverdige lønns- og arbeidsvilkår og tilsvarende bemanning som i de kommunale barnehagene er nødvendige og relevante, mener hun.

– To av barnehagene er familiebarnehager med 8–10 barn. En av disse må betale tilbake 200 000 kroner. Det er en stor sum for en liten familiebarnehage, sier barnehagebyråden

Trapper opp kontrollen

– Nå trapper vi opp, og har plukket ut syv nye barnehager fra flere bydeler for kontroll. Dette er et arbeid som vi vil fortsette, sier Tellevik Dahl.

Det er egentlig bydelene som skal ha tilsyn med barnehagene, men kommunen har tatt et grep for at tilsynet skal bli bedre.

– Nå setter vi av ressurser sentralt og lager en metodikk som hjelper bydelene til å føre tilsyn, sier hun.

- Et nyttig verktøyBarnehagesmell utfordrer det rødgrønne samarbeidetBarnehageekspert mener det er bedre tilsyn ved norske arbeidsplasser enn i barnehager