Oslo

Kommunen spyler fasader i Frognerparken og vanner blomster på Rådhuset til tross for vanningsforbudet

Til tross for at kranene er åpne noen steder, har vanningsforbudet hatt god effekt, ifølge Vann- og avløpsetaten. Torsdag kan det hende at forbudet oppheves.

Marek Krzysztofek spyler hovedinngangen til Vigelandsanlegget på oppdrag fra Bymiljøetatens underleverandør, NCC. Foto: Ingar Storfjell

  • Tarjei Kramviken
  • Inger Lise Hammerstrøm
    Journalist

– Jeg spyler fasaden på anlegget, det har jeg holdt på med de tre siste dagene, forteller Marek Krzysztofek.

Han står ved hovedinngangen til Vigelandsanlegget, der blankpolerte busser skysser turister inn og ut. Krzysztofek, som er ansatt av Bymiljøetatens underleverandør NCC, sier han ikke har hørt om vanningsforbudet.

Tirsdag innførte Oslo kommune forbud mot bruk av hageslange og vannspredere for første gang på 22 år. Årsaken er en kritisk mangel på CO₂, som brukes til å rense drikkevannet i Oslo. Onsdag ettermiddag sendte imidlertid vann- og avløpsetaten ut en pressemelding om at kommunen har fått mer CO₂ enn planlagt.

Hvis den planlagte leveringen av CO₂ kommer torsdag, vil det ifølge etaten innføres datovanning. Det er ikke helt bestemt hvordan det vil bli, men det vil trolig innebære at de som bor på en adresse med partall kan vanne på partallsdager, mens det er omvendt for de med oddetallsadresser. Det kan også skje at det blir gitt en begrensning på tidsrommet vanningen kan skje i forskjellige områder.

Onsdag fortsatte både kommune og andre offentlige institusjoner å bruke vann på en måte som de selv har forbudt. Deriblant spyling av Vigelandsanlegget.

Med høytrykksspyler på lasteplanet har Krzysztofek de siste tre dagene kjørt rundt i Frognerparken og spylt anlegget for mose og skitt. Foto: Ingar Storfjell

  • Hvorfor nekter Oslo kommune folk å vanne i hagen sin? For første gang på 22 år? Som Aftenposten skrev tirsdag: Det skyldes problemer med leveranse av CO₂ til renseanleggene.

– Her var det en underleverandør som ikke hadde fått beskjeden, sier kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien i Bymiljøetaten, og han fortsetter.

– I utgangspunktet gjelder ikke forbudet mot hagevanning for det vi forbruker av vann. Men vi gjør tiltak nå for å redusere forbruket, slik som de private må, sier han.

Kongsteien opplyser at de nå har stanset spylingen av faste dekker, både i Frognerparken og på Sørenga, samt vanning av all plen.

Bærer 30 vannkanner om dagen

På Geitmyra og i Oslo kommunes skolehager er grønnsaker og urter foreløpig i full vigør. Nina Hernæs som har parsell her, står og fyller vannkannen.

– Jeg har fått med meg vanningsforbudet, men foreløpig tror jeg forbudet bare gjelder vanning med slange, sier hun.

Nina Hernæs følger vanningsforbudet med slange. Det betyr at hun må bære vannkanner til parsellen sin på Geitmyra. Foto: Ingar Storfjell

I dag anslår hun å måtte bære 30 vannkanner til hageflekken sin.

– Det gjør meg ingenting, da slipper jeg å gå på trening ler hun.

Litt lenger ned holder Oslo kommunale skolehager til. Her leker barna i en snart uttørket vanndam. Gresset er brunsvidd, men i grønnsakshagene er det fortsatt frodig. Leder av skolehagene, Tore Faller, håper de som gartnervirksomhet blir unntatt vanningsforbudet.

Leder i Oslos kommunale skolehager, Tore Faller prioriterer å holde liv i grønnsakene. Plenene får bare bli brunsvidde. De kommer seg igjen. Foto: Ingar Storfjell

– Jeg har vært på telefonen med Bymiljøetaten i dag for å finne ut hva forbudet omfatter. Vi er jo ikke en husstand, og det er vel dem forbudet gjelder spør han.

– Vi er jo bare en dråpe i havet, det er jo alle husstandene som vanner plenene sine som utgjør en forskjell sier han.

Fortsetter å vanne blomster

Aftenposten har også fått tilsendt bilder av blomstervanning med slange utenfor Rådhuset onsdag formiddag. Det kommer det ikke til å bli slutt på, ifølge Richard Kongsteien i Bymiljøetaten

– Vi vil fortsette å vanne sommerblomstene i sentrum. Får ikke de vann, så dør de. Det er snakk om titusenvis av planter, sier han og begrunner det med hensyn til det estetiske med tanke på turisme samt investeringen de har gjort i blomster.

Han forteller at de fleste fontenene i byen resirkulerer vannet de bruker. De som ikke gjør det, blir nå stengt.

– I drikkefontener står kranen på hele tiden. De opprettholder vi foreløpig. Det er jo varmt, og det er viktig for trivselen og for folk i byen, sier Kongstein.

Forbudet har hatt effekt

Kommunen opplyste tirsdag at brudd på vanningsforbudet kan medføre plombert vannkran. Da sa fungerende avdelingsdirektør i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune, Frode Hult, at vanningsforbudet gjelder alle.

– Ingen har lov til å vanne gresset sitt. Det er lov å vanne blomstene med vannkanne, men det er ikke lov å vanne med slange, sier han.

Onsdag kan Hult fortelle at forbudet har hatt betydelig effekt på vannforbruket i hovedstaden.

– Under den siste varmeperioden vi hadde, hoppet forbruket veldig på tidspunkt da folk ofte vanner. Etter klokken 12 i går merket vi nesten ingen slik økning i de typiske hagevanningsstrøkene, sier han og legger til at folk har tatt forbudet veldig alvorlig.

– Det vil jeg gi en stor honnør for, sier han.

Tilbake på hovedanlegget

Han forteller at det har vært store utfordringer med å få tak i CO₂, som er viktig i den kjemiske rensingsprosessen, helt siden april i år. På det verste var CO₂-fyllingsgraden så lav som 5 prosent av kapasiteten.

Nå kommer igjen vannet i Oslo fra hovedanlegget.

– Det skal komme en ladning CO₂ fra et anlegg i Nederland i morgen torsdag. Så skal det komme en ny ladning mandag. Da har vi til 14 dager om vi får det som er lovet, sier Hult.

Vannet på Blindern

På morgenen onsdag sto det på minst tre vannspredere på en plen ved Universitetet i Oslo på Blindern. Det til tross for at det er forbud mot å vanne med spreder eller hageslange i Oslo.

Mellom HF-biblioteket og Idrettsbygningen vannet UiO for harde livet onsdag morgen. En glipp, sier eiendomsdirektøren. Foto: Trond A. Jacobsen / Tipser

– Vi retter oss selvsagt etter de pålegg som er gitt og har slått av all vanning på Blindern. Det foregikk vanning av en nylagt plen der et innleid selskap har ansvaret for vanningen, men det har vi også stoppet. Vi har søkt om dispensasjon for denne plenen for å unngå uttørking, sier direktør John Skogen i eiendomsavdelingen ved Universitetet i Oslo til Aftenposten.

Les mer om

  1. Oslo kommune
  2. Universitetet i Oslo