Flere barn får reise gratis med kollektivtransport

Til neste år vil barn kunne reise gratis inntil de fyller 6 år. I tillegg heves aldersgrensen for barnebillett til 18 år.

Etter dialog med Akershus fylkeskommune kan samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) i Oslo smile. De to fylkene er enige om å utvide flere av rabattordningene.
  • Christian Sørgjerd

– Dette er en god nyhet for ungdommer og familier med barn, sier Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

Samferdselsbyråden i Oslo har fått gjennomslag for at barn reiser gratis inntil de fyller 6 år, i stedet for 4 år, som i dag. I tillegg heves aldersgrensen for barnebillett fra 16 til 18 år. Endringene trer i kraft 1. februar neste år.

– Vi har gått i dialog med Akershus og fått dem med på dette, sier Berg.

Satsingen har en anslått kostnad, altså reduserte billettinntekter for Ruter, på rundt 20 millioner kroner årlig.

De nye reglene får blant annet som konsekvens at det blir langt billigere for barnehager på tur. I dag må det løses enkeltbillett for hvert barn over 4 år. Når denne grensen heves, vil nesten alle barnehagebarn kunne reise gratis.

Les også

LES OGSÅ: 12 grunner til at jernbanen vil glemme våren 2018

Ingen endring for studenter

Byråd Berg er ikke alene om endringene. Bakteppet er byrådspartienes budsjettforlik med Rødt for 2018. Der ble de fire partiene enige om å gå i dialog med Akershus fylkeskommune om de to endringene som nå gjøres.

Ruter er eid av de to fylkene i fellesskap. Endringer må skje i enighet med fylkespolitikerne i Akershus.

Det tredje ønsket byrådspartiene og Rødt hadde, har de imidlertid ikke fått gjennomslag for. Fortsatt vil studenter bare kunne kjøpe månedskort med studentrabatt frem til de fyller 30 år.

– Det fikk vi ikke Akershus med på, sier Berg.

Les også

LES OGSÅ: Oslo-politikerne vil ikke revurdere millionlønningene sine

Rabattvind i bystyret

Det siste tiåret er månedskortprisene blitt holdt lave. Samtidig har prisen på enkeltreiser økt en god del mer enn prisstigningen i samfunnet ellers.

Politikerne har vært mer opptatt av å bygge ut kapasiteten i kollektivtransporten enn av best mulig rabattordninger og lavest mulig priser. Nå blåser imidlertid vinden en litt annen vei.

I sitt alternative kommunebudsjett for 2018 foreslo Høyre at voksne med billett burde kunne ha med inntil fire barn gratis utenom rushtiden alle dager i uken, ikke bare i helgen og helligdager, slik det er i dag.

Det samme tok bystyrerepresentanter fra Ap til orde for i vår, og de ville også gjeninnføre det gamle kupongkortet som gir rabatt på enkeltreiser, bare i elektronisk form.

Les også

LES OGSÅ: Nå får hunder kjøre gratis på trikk, buss og bane

Ikke noe prishopp i 2019

Med Oslopakke 3, altså milliardavtalen om vei- og kollektivutbygging i Oslo og Akershus, skulle egentlig billettprisene gjøre et ekstraordinært hopp. Slik skulle også de kollektivreisende være med å dekke spleiselaget.

Etter protester fra Oslo ble dette bare delvis gjennomført i år, i stedet ble halvparten av kollektivtrafikkens bidrag dekket over Ruters vanlige budsjett. Til neste år blir det ikke noe slikt hopp i det hele tatt.

– Det blir ingen ekstraordinær prisøkning i 2019. Det var viktig for oss å få til, sier Berg.