Oslo

Disse skal tegne det nye regjeringskvartalet

Snøhetta og det nederlandske arkitektkontoret MVRDV, som blant annet står bak Barcode-rekken, er blant de seks teamene som skal forme det nye regjeringskvartalet.

Seks konsulentteam skal nå forme hvordan fremtidens regjeringskvartal skal se ut når det står ferdig en gang etter 2020.
  • Mari Lund Wictorsen
    Journalist
  • Arve Henriksen
    Journalist

— De seks konsulentteamene vi står igjen med har en sterk fagkunnskap med god fordeling på profesjon, bakgrunn, alder og kjønn.

Det sier utviklingsdirektør Bjørn Grimsrud i Statsbygg. I dag ble det klart hvilke team som får være med å utforme det nye regjeringskvartalet i Oslo. Seks team med bred erfaring, derav fire fra Oslo, er plukket ut blant de 24 teamene som meldte seg innen anbudsfristens utløp.

— Vi fikk mange, gode tilbud og har valgt å gå videre med disse seks tilbyderne, fordi de samlet sett har gitt det beste tilbudet, sier Grimsrud.

Selskaper med mye erfaring

Snøhettas historie er vel kjent for de fleste, mye takket være Operaen i Bjørvika. På den andre siden av gaten ligger den en gang så utskjelte Barcoderekken, utformet av MVRDV, anført av arkitekten Winy Maas. Det nederlandske arkitektkontoret er også blant de seks som nå skal få sjansen til å utvikle fremtidens regjeringskvartal.

Det Oslobaserte konsulentselskapet Asplan Viak står blant annet bak det såkalte «powerhuset» i Sandvika.

Det danske kontoret BIG står bak en rekke stor internasjonale prosjekter, mens svensknorske White blant annet har jobbet med å utvikle den ni kilometer lange havnepromenaden i Oslo.

Det sjette og siste teamet er LPO i samarbeid med arkitekt Kristine Jensens Tegnestue og Norconsult. LPO var blant annet med i kampen om de nasjonale minnestedene ved Utøya, samt utredningen om Regjeringskvartalets skjebne i fjor.

— Med kjerneteam og fagressurser er det 94 personer som skal jobbe med parallelloppdraget, og blant disse finner man kvinne som mann, ung som gammel og arkitekter som ingeniører. Og med underleverandører er hele 26 firmaer involvert, forteller Grimsrud.

- En fantastisk nyhet!

De seks teamene ble informert tidligere i dag om at de var blitt plukket ut. Honoraret er satt til 1,5 millioner kroner pr. team.

— Vi er glade og beæret over å være en av de seks teamene, sier Snøhetta-gründer Kjetil Thorsen.

Foreløpig vil han ikke si noe om hvilke ideer de har, men lufter noen tanker:

— De fleste byplaner har sitt utspring i andre politiske regimer, fordi det var nødvendig av militære hensyn. De brede boulevardene i Paris er et eksempel. Sosialdemokratiet som politisk styreform er ikke definert som typologi, det vil vi undersøke, sier Thorsen.

Arkitekt Winy Maas i nederlandske MVRDV har nettopp mottatt bekreftelsen da Aftenposten tar kontakt.

— En fantastisk nyhet! Det er et inspirerende prosjekt, men også sensitivt. For oss er det viktig at alle nordmenn blir stolte av hvordan det blir seende ut, sier Maas.

— Det er en stor anerkjennelse. Samtidig er det et spesielt bakteppe her. Det er med stor grad av ydmykhet vi tar fatt på oppgaven, sier arkitekt Hans Ole Bålerud i konsulentselskapet Asplan Viak.

Starter opp i januar

I henhold til offentlige anbudsregler er det nå en klagefrist på ti dager. Hvis det ikke er kommet innsigelser innen den tid, vil Statsbygg inngå kontrakter med de seks.

På nyåret vil de valgte teamene starte jobben med parallelloppdraget. Målet for oppdraget er å utarbeide velbegrunnede og godt visualiserte forslag til byplanprinsipper og overordnet byplangrep for det nye regjeringskvartalet.

— Det er viktig å understreke at de seks teamene ikke skal tegne de enkelte byggene. De skal se på hvordan området kan utformes på en god måte, for å kunne fungere som et regjeringskvartal, midt i Oslo, sier Hege Njaa Aschim, kommunikasjonsdirektør i Statsbygg.

Vises i utstilling

I april skal arbeidet være sluttført, da vil de enkelte forslagene bli vist frem i en egen utstilling.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner sier forslagene blir viktige innspill til det videre arbeidetog grunnlag for offentlig debatt om utvikling om kvartalet.

— Statsbygg har gjort et spennende valg. Her er både norske og internasjonale team med ulik fagkompetanse representert. Jeg er spent på forslagene de vil legge frem neste vår, skriver kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en e-post.

Etter utstillingen skal forslagene evalueres av en evalueringskomité, som skal vurdere de enkelte forslagene.

Komiteen vil bestå av 10 personer og ledes av den danske professoren Jens Kverning fra Det kongelige danske kunstakademis skoler for arkitektur, design og konservering.

Det eneste som er klart, er at Høyblokken skal bevares, mens Regjeringen vil rive Y-blokken.

Les også :

Les også

Arkitektfamilie vil stoppe rivingen av Y-blokken

Les også :

Les også

  1. Disse skal forme det nye regjeringskvartalet

  2. Privat kapital redder kunstbiennalen i Venezia

  3. Lambda får 605 millioner kroner

Les mer om

  1. Byutvikling