Oslo

Savner tydeligere studentpreg på Oslo

Oslo-studenter er mer fornøyd med hovedstaden som storby enn som studentby.

F.v: Geofag-studentene Vemund Thorkildsen og Sander Losnedahl ved UiO er fornøymed Oslo som studentby. I anledning nytt valg av studentparlament, fikk de hver sin vaffel.

  • Olivia Knudsen

— Det virker som om universitetene i Trondheim og Bergen er en større del av selve byen, sammenlignet med hva UiO er i Oslo. For meg er universitetet her på Blindern – det foregår ikke nede i sentrum, sier Vemund Thorkildsen (20).

Han og Sander Losnedahl (21) står i kø for å få gratis vafler ved Universitetet i Oslo. Geofag-studentene mener de har vært heldige med studentmiljøet på fakultetet, men vil gjerne ha mer kontakt mellom fakultetene og på tvers av studieinstitusjonene.

TNS Gallup har på vegne av Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) gjennomført en fersk spørreundersøkelse. 6485 oslostudenter er spurt, og konklusjonen er klar: Studentene er fornøyd med Oslo som by, men mindre fornøyd med hovedstaden som «studentby».

Mens 84 prosent av de spurte er «meget fornøyd» eller «fornøyd» med byen Oslo, er kun drøye halvparten (52 prosent) «meget fornøyd» eller «fornøyd» med hovedstaden som studentby. 16 prosent er «meget misfornøyd» eller «misfornøyd» med Oslo som studentby. (Se graf nedover i saken)

  • Skolevalget avgjør hvor studentene bosetter seg. Her kan du sjekke hvor studentene i Oslo bor.

Tror Trondheim er bedre

Mange studenter mener Oslo kan hente inspirasjon fra Trondheim eller Bergen . Også Blindern-studentene Thorkildsen og Losnedahl tror at studentmiljøet i Trondheim er hakket bedre. De nevner «UKA», som Studentersamfundet i Trondheim arrangerer, som et eksempel – et arrangement som «hele byen» deltar på.

Styreleder ved SiO, Tonje Vesterhus. SiO-styrelederen mener fadderuken er et viktig verktøy, men at det også er behov for flere sosiale arenaer. Hun nevner friluftskino som tidligere har blitt arrangert på Krinsjå studentby som et godt eksempel. Foto: Thorstein Diesen, SiO

— Trondheim og Bergen ble trukket frem som gode studentbyer. Samtidig anbefaler undersøkelsen at Oslo heller dyrker kvalitetene som storby og hovedstad. Oslo har gode utdannings- og jobbmuligheter, og et riktig kulturtilbud, men studentene savner et studentpreg på byen, sier styreleder for SiO, Tonje Vesterhus.Funnene i den nye undersøkelsen samsvarer med en lignende undersøkelse fra 2014, som også sammenlignet flere av våre største studentbyer. I Trondheim svarte 86 prosent av de spurte studentene ved NTNU at de var tilfredse med studentmiljøet. I Oslo svarte drøyt 63 prosent av UiO- og HiOA-studentene det samme.

«Oppfatningen av studentmiljøet er den klart viktigste faktoren for total tilfredshet med studiebyen, fulgt av vurderingen av kulturtilbudet », fastslår rapporten.

  • En annen fersk rapport viser at eldre studenter bosetter seg lengre øst og sør i byen. Les mer her.

Vanskeligere å få nye venner

I spørsmålet «Hvem består vennene dine hovedsakelig av?» svarer 46 prosent at deres primære vennekrets er venner fra før studietiden. Kun 34 prosent av studentene svarer at de har venner hovedsakelig fra samme lærested. Sjekk oversikten i grafen under .

Studievenninnene Michel Gomez (30) og Anne Kristine Lehn (29) ved HiOA går siste året på bachelorlinjen «tegnspråk og tolking». Gomez tror relativt få har venner hovedsakelig fra studiestedet fordi mange av studentene er oppvokst i byen.

F.v Anne Kristine Lehn og Michel Gomez Foto: Rolf Øhman

— Vi har de fleste av vennene våre fra før av, mens de som drar til Trondheim eller Bergen legger igjen venner og familie her. Man blir mer avhengig av nye venner både skolemessig og på fritiden fordi man ikke har så mye annet å støtte seg til, sier Gomez. Lehn som har vokst opp i Tromsø, forteller at folk var på søken etter å bli kjent med nye mennesker og være med på det som foregikk.

— Det var mye enklere å bli kjent med folk. Her i Oslo er det litt mer lukket etter område og studieretning. Jeg har ikke blitt kjent med noen av de andre som går i de andre byggene rundt her, sier Lehn.

Samskipnaden mener undersøkelsen gir ny og viktig dokumentasjon

— Undersøkelsen viser at selv om de fleste heldigvis har venner, kan det være vanskelig å bygge nye vennenettverk på studiestedet. Studiemiljø er viktig for gjennomføring og studiemestring, og vi må tilrettelegge for at flere også har et godt sosialt liv på campus, sier Vesterhus.

I rapporten fra 2014, svarte studentene på om de hadde «fortrolige venner som de hadde blitt kjent med på studiestedet». Her svarte mellom 35 og 37 prosent av Oslostudentene at de ikke hadde det. Til sammenligning svarte 23 prosent av Trondheim-studentene og 27 prosent av Bergen-studentene det samme.

Deltar sjelden på sosiale arrangementer

Et annet nøkkelfunn i rapporten er at seks av ti studenter ikke deltar på sosiale arrangementer. Tallet er lavest ved HiOA — der deltar bare to av ti.

F.v May Linn Elli og Ingvild Bekken studerer Fysioterapi ved HiOA.

— Personlig tar jeg meg ikke tid til sosiale arrangementer, og gjorde det heller ikke da jeg var yngre, sier HiOA-student May Linn Elli (28) som er oppvokst i Oslo. Hun forklarer at tiden ikke strekker til, og at når hun først får tid til overs ønsker hun å prioritere venner hun har fra før av.

— Hadde jeg vært ny i byen, hadde jeg nok kanskje søkt det sosiale knyttet til studiestedet litt mer, sier Elli.

Rektor ved HiOA, Curt Rice, tror den lave deltagelsen blant annet kan komme av at høyskolen har studenter i alle aldre og noen som videreutdanner seg eller tar master etter noen år i arbeidslivet. Da er det mange som prioriterer annerledes.

- Jeg ønsker meg at mine studenter ser verdien av å knytte nye relasjoner når de kommer til HiOA. I studietiden får man muligheter til å treffe andre mennesker – noen med en bakgrunn lik den du selv har, og noen som har helt andre erfaringer i livet, sier rektor ved HiOA, Curt Rice. Foto: Benjamin A. Ward / HiOA

— Det er jo også sånn at Oslo har veldig mange kultur- og fritidstilbud, utenfor universitetene og høgskolene. Selv om vi vil at studentene skal delta på arrangementer på campus, er jeg glad for at Oslo har et så rikt tilbud med noe for enhver smak!, sier Rice.

Det siste året har høyskolen jobbet målrettet med å øke studentforeningsaktiviteten. Blant annet har antallet studentforeninger økt kraftig.

Les også: