Volvatsvingen – milliardsvingen Ruter ikke vil ha

Høyre forslår å bruke en ekstra milliard på å bygge Volvatsvingen i forbindelse med byggingen av Fornebubanen. Byrådet vil, men Ruter vil ikke.

I denne skissen tar Volvatsvingen av fra Fornebubanen før den svinger til høyre mot Majorstuen stasjon: Volvatsvingen kobles på Ringbanen før Blindern stasjon.
  • Stein Erik Kirkebøen

Ruter skriver i en e-post at andre prosjekter er viktigere enn Volvatsvingen for å utvikle et godt tilbud til kundene. Aller høyest prioriterer de Fornebubanen og en ny sentrumstunnel. De har ikke Volvatsvingen som en del av gjeldende strategi.

Vil ha i bøtte og spann

Høyres gruppeleder i bystyret, Eirik Lae Solberg mener de bør ha det, og at det er mulig å få i både bøtte og spann. Derfor fremmer han et forslag om at byrådet skal ta et initiativ med sikte på å få bygget Volvatsvingen i forbindelse med byggingen av Fornebubanen.

  • Ting Tar Tid – også under bakken. Fornebubanen ble vedtatt for 20 år siden.

– For meg høres det fornuftig ut å bygge Volvatsvingen, som allerede er utredet og regulert, samtidig som man bygger Fornebubanen. Da vil den kobles direkte på Ringbanen ved Blindern, og dermed avlaste Majorstuen stasjon, sier Lae Solberg.

– Raskere og enklere

Han mener svingen vil gjøre det enda mer attraktivt å reise kollektivt: – For eksempel vil det for en som skal reise fra Storo med tog vestover, være raskere og enklere å ta T-banen til Skøyen enn å bytte på Oslo S eller Nationaltheatret, slik man må i dag.

Lae Solberg viser til beregninger utført av Norconsult som viser at forbindelsen vil få omtrent like mange passasjerer som strekningen Skøyen-Majorstuen: – Volvatsvingen kan øke den samfunnsøkonomiske lønnsomheten ved Fornebubanen med en milliard kroner.

«Neste stasjon: Blindern!» Slik tenker planleggerne seg at Skøyen stasjon på Fornebubanen kan bli. Med Volvatsvingen vil neste stasjon i retning øst bli Blindern.

Sving med verdifulle effekter

Men han mener den ekstra svingen også vil ha verdifulle effekter utover det som kan konkret prissettes: – Den forsterker muligheten for å utvikle og transformere områder. Traseen vil gi gode forbindelser til viktige reisemål fra Blindern via Nydalen til Økern. Den vil legge til rette for grøntområder og vassdrag som for eksempel en helt ny grønnstruktur mellom Frognerparken og Blindern med forbindelse mot marka, mener Lae Solberg.

– Men Ruter vil ikke prioritere prosjektet!

– Det er vanskelig å forstå. Jeg håper bystyret skjærer gjennom slik at vi får en linjestubb som vil gi reduserte reisetider, høyere beredskap, større fleksibilitet i T-banenettet og en bedre østvest-forbindelse. Hvis vi ikke bygger Volvat-svingen samtidig med Fornebubanen, blir den sannsynligvis aldri bygget, sier Lae Solberg.

Byrådet: Positivt, men ...

Byrådet er i utgangspunktet positivt til svingen: – Derfor har vi lagt den inn i reguleringen av Fornebubanen som bystyret har vedtatt. Vi mener den vil gjøre påkoblingen av Fornebubanen til Ringbanen mer effektiv, og at den vil muliggjøre et flott grøntdrag og bekkeåpning fra Frognerparken til Blindern, sier byrådssekretær Rasmus Reinvang (MDG).

Hva er da problemet?

– Penger. Svingen er ikke finansiert i Oslopakke 3, og vi har store prosjekter, som ny sentrumstunnel, som er foran i løypa.

Hva er sjansen for at Volvatsvingen blir realisert?

– Sjansen er god, men det er en stor investering som skal vurderes opp mot andre prosjekter og hvor vi trenger et politisk flertall med oss, sier Reinvang.