Oslo

Nå er nye Ring 2 på tegnebrettet: Vurderer å bytte ut biler med trikk

Bymiljøetaten har fått i oppdrag å utrede trikk på Ring 2. Ett av alternativene de ser på, er å stenge deler av veien for biler.

Ring 2 er av Oslo viktigste trafikkårer, her strekningen østover fra Akerselva. Nå kan bilene måtte vike for kollektivtrafikk på deler av strekningen.
  • Olav Eggesvik
    Olav Eggesvik
    Journalist

I dag er Ring 2 fra Majorstuen til Carl Berners plass en vei først og fremst for biler. Om noen år kan den se helt annerledes ut.

Bymiljøetaten har fått i oppdrag å utrede fremtiden for den sentrale gjennomfartsåren, hvor syklende, gående og kollektivreisende skal prioriteres, og biltrafikken skal reduseres.

Les hele saken med abonnement