Oslo kan få utslippsfrie drosjer innen 2023

Byrådet i Oslo ønsker at drosjene i hovedstaden skal bli utslippsfrie. Nullutslippskravet innføres senest fra årsskiftet 2022/23 etter en overgangsperiode.

Byrådet i Oslo ønsker at drosjene i hovedstaden skal bli utslippsfrie. Nullutslippskravet innføres senest fra årsskiftet 2022/23 hvis bystyret vedtar forslaget.
  • og NTB

«Krav om nullutslipp er et viktig bidrag i kommunens arbeid med å redusere utslipp av klimagasser, og vil også bidra til bedre luftkvalitet og mindre støy, særlig for beboere i indre by», heter det blant annet i forslaget.

– Det vil gi bedre luftkvalitet, mindre støy og kutt i klimagassutslipp. Dette vil folk i Oslo merke som et positivt bidrag til bymiljøet. Byrådet er opptatt av å legge til rette for at drosjenæringen kan legge om til utslippsfri drift så raskt som mulig. Byrådet har foreslått at det i budsjettet settes av til sammen 60 millioner kroner til nye ladestasjoner for elbiler i 2019 og 2020, i tillegg til 20 millioner kroner til ladeinfrastruktur for elektriske drosjer og varebiler, sier miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) i en pressemelding.

Les også

Om to år ruller de første Spania-trikkene i Oslos gater

Lønnsomhet

Kommunens utredning viser at det er teknisk mulig og økonomisk forsvarlig å innføre slike miljøkrav og at det er rimelig å forvente at lønnsomheten i bransjen kan opprettholdes. Det skal opprettes en egen støtteordning for etablere ladepunkter hjemme hos drosjeeiere.

Byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg (MDG) mener utslippsfrie drosjer vil være et positivt bidrag for bymiljøet i Oslo.

Kravene går ut på at alle drosjer registrert for inntil ni personer (inkludert sjåfør) kun skal kjøre med nullutslippskjøretøy. Dette kravet må oppfylles innen en overgangsperiode på fire år. Per i dag er det elbiler og hydrogenbiler som oppfyller kravet.

Omfatter 1780 løyver

Byrådet foreslår at kravet trer i kraft fire år etter at Oslo og Akershus ikke lenger utgjør ett løyvedistrikt (noe som opprettelse av Viken fylkeskommune fra 2020 vil føre til), eller fire år etter at Oslo og Akershus har innført samme miljøkrav, dersom dette inntreffer først. Det betyr at kravene vil tre i kraft tidligst ved årsskiftet 2022/23.

Det er i dag rundt 1780 drosjeløyver som vil omfattes av kravet. Rundt 50 drosjer i Oslo er allerede utslippsfrie.