Retten: Opptrådte uaktsomt da han kjørte på en to år gammel gutt. Gutten døde av skadene.

Retten konstaterer at sjåføren burde sett den to år gamle gutten og moren. Nå er han dømt for uaktsomt å ha forvoldt toåringens død.

Den to år gamle gutten ble påkjørt i krysset Tråkka og Stasjonsveien på Holmen 13. januar i fjor.

Onsdag 13. januar i fjor var en to år gammel gutt og moren hans i ferd med å gå over en fotgjengerovergang i krysset Tråkka / Stasjonsveien. Dette er et lyskryss som ligger på Holmen, 200 meter fra Gressbanen.

De to gikk på grønt lys da en bil som skulle svinge til venstre i krysset, ikke oppdaget dem. Begge ble truffet av bilen. Gutten ble påført så store skader at han døde. Moren fikk brist i ribbein pluss skrubbsår og hevelser.

Tirsdag falt dommen i Oslo tingrett. Her ble sjåføren, en mann i 60-årene, dømt for uaktsomt å ha forvoldt en annens død, og for å ha kjørt på en annen. Aktor Eric Lindset ba om ubetinget fengsel i 120 dager og inndragelse av sertifikat i tre år.

Retten delte seg i to. Flertallet med dommerfullmektig Anne Ingeborg Reiestad endte på 60 dagers ubetinget fengsel. I tillegg til å miste sertifikatet for tre år er sjåføren ilagt saksomkostninger på 10.000 kroner.

Et mindretall ønsket en strengere straff, fordi tiltaltes uaktsomhet fikk katastrofale konsekvenser.

Ulykken skjedde ca. klokken 16.30. Det avgjørende spørsmålet i saken var om sjåføren så moren og sønnen før han kjørte på dem.

Mandag ble en to år gammel gutt påkjørt og drept da han skulle krysse Stasjonsveien / Tråkka sammen med sine foreldre. Tirsdag møtte mange frem for å tenne lys for gutten.

Mannen trodd på at han ikke så de to

Retten har trodd sjåføren på at han rent faktisk ikke så gutten og moren før han kjørte på dem. Dette selv om toåringen hadde flere store reflekser på klærne.

Spørsmålet blir da om han selv var ansvarlig for dette, eller om det skyldtes forhold han ikke hadde kontroll over.

Mannen har vist til at «venteområdet» ved fotgjengerovergangen der mor og sønn sto, var dårlig opplyst, og at «det nærmest kan være umulig å se folk der når det er mørkt ute».

Han har også forklart at frontlysene på den møtende bilen var sterke, og at han kan ha blitt noe blendet uten at han selv la merke til det.

Retten er imidlertid ikke i tvil om at sjåføren handlet uaktsomt.

Moren trodd på sin forklaring

Retten finner det bevist utover enhver rimelig tvil at sjåføren burde ha sett mor og sønn. Den konstaterer at de to fikk grønt lys to sekunder før bilene i krysset, og at de var kommet godt ut i et opplyst fotgjengerfelt da påkjørselen skjedde.

Retten tror moren, som har forklart at hun og sønnen begynte å gå med
en gang lyset ble grønt, og at de hadde rukket å gå ut mot midten av veien da de ble påkjørt. Dette støttes også av et vitne på stedet.

Retten er også tindrende klar på at sjåføren burde ha forstått at hans manglende oppmerksomhet på fotgjengerfeltet kunne føre til skade eller dødsulykke.

Han burde ha forstått at han hadde vikeplikt for fotgjengerne i fotgjengerfeltet.

Retten viser til at tiltalte selv kjørte bilen, og at han selv hadde kontroll over hastigheten og dermed hvor god tid han hadde frem mot fotgjengerfeltet.

Avviste ønske om sertifikat

I retten forklarte mannen at han har særlig behov for førerkort fordi han er fotballtrener og fordi han sitter i et utvalg knyttet til idrettsanlegg i Oslo kommune. Retten kom til at dette ikke var nok til å få førerkortet inndratt for en kortere periode enn tre år.

Bistandsadvokat Brit Kjelleberg sier at de pårørende til gutten ikke ønsker å gi noen kommentar til dommen.

Sjåførens forsvarer, Vegard Aaløkken, opplyser at mannen ikke har bestemt seg for om han vil anke dommen. Han tar betenkningstid.

Den tragiske ulykken startet en debatt om hvorvidt det bør bli slutt på at noen veikryss gir bilister og fotgjengere grønt lys samtidig.

Sønnen til samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) var nær ved å bli et trafikkoffer, også det i et kryss der fotgjengere og biler som svinger får grønt lys samtidig.