Kan bli oppvask i MDG etter Oslopakke 3-forhandlingene

Lederen for Gamle Oslo MDG åpner for å gå ut av byråd dersom resultatene av Oslopakke 3-forhandlingene ikke fører til en kraftig nedskalering av E18 Vestkorridoren-prosjektet.

Leif Ingholm, leder i Gamle Oslo MDG, mener partiet må få mer gjennomslag for å slanke E18 Vestkorridoren-prosjektet eller vurdere å gå ut av byråd.

Søndag møtte samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg et referanseutvalg i MDG for E18 Vestkorridoren. På møtet var også styret i Oslo MDG.

Leif Ingholm, leder for Gamle Oslo MDG, sitter i referansegruppen. Han mener stemningen på møtet kan oppsummeres slik:

Forslaget som nå ligger på bordet er ikke godt nok for MDG.

– Vi ble presentert for et forslag fra Statens vegvesen hvor det tilsynelatende ikke er noen endringer i prosjektet. Forslaget vil føre til økte klimagassutslipp, kapasitetsøkning på E18 og mer trafikk på lokalveien i Oslo og Akershus,08.03 sier Ingholm til Aftenposten.

– Vi ser at det er noe vi ikke kan akseptere.

– For mye snakk om filer

– Det er for mye snakk om filer hit og dit. En transportløsning er mer kompleks enn bare å ta av eller legge på en fil. Vi mener Akershus og Statens vegvesen burde kommet med en helhetlig løsning for Vestkorridoren, sier Ingholm.

Han bruker også ordet «miljøsminke» om sykkelveien og mener planene vil føre til mer trafikk. Sykkelveien kan man bygge uavhengig av en utbygging av E18 Vestkorridoren, mener han.

– Det var en stemning i rommet om at dette ikke er godt nok. Her må de få til noe bedre. Vi avventer og ser hva de får til, sier Ingholm.

Leif Ingholm, leder i MDG Gamle Oslo, sier forslaget som nå diskuteres i Oslopakke 3-forhandlingene ikke er noe partiet bør akseptere.

– Hva legger du i «bedre»?

– En større satsing på kollektivtrafikk og mindre veiutbygging.

– Hva bør være bedre i E18 Vestkorridoren-prosjektet?

– For eksempel vil Bærumsdiagonalen føre til at det pumpes flere biler inn på Ring 3. Det at den er med er uakseptabelt. Vi ser også at hvis studiene til Statens vegvesen viser at det er et stort behov for veien på grunn av mange reisende, kan vi ikke forstå hvorfor det ikke kan bygges T-bane på strekningen.

– I sum handler dette om økt trafikk. Vi er naive hvis vi tror at folk ikke vil bruke en ny vei.

Kan MDG gå ut av byråd?

– Vil dere vurdere å be partiet om å gå ut av byråd i Oslo?

– Det må vi gjøre ja, hvis vi ikke når frem i forhandlingene. Nå er vi spente på hva som kommer ut av forhandlingene. Hvis den nye løsningen ikke er god nok må vi først se om det fører til brudd i forhandlingene om Oslopakke 3, og etter det vurdere om det bør føre til at vi går ut av byråd.

– Det vil ha ganske store konsekvenser om Oslo og Akershus ikke blir enige om Oslopakke 3?

– Det er også en del av vurderingen og er noe vi må se nærmere på.

– Det er også blitt sagt at veien bygges uansett, fordi den gamle avtalen om Oslopakke 3 vil være gjeldende og prosjektet er vedtatt i Stortinget?

– Verden har forandret seg. Vi har Paris-avtalen og det er ikke slik at man må bygge en ny stor motorvei mot bedre viten, når vi har fått mer kunnskap om konsekvensene. Det er litt som å bore etter olje for å redusere klimagassutslippene.

Vil ikke kommentere møtet i detalj

Leder i Oslo MDG, Torkil Vederhus, ønsker ikke å kommentere det interne møtet i MDG i detalj. Vederhus er også byrådssekretær for finans.

– Slik jeg forstår situasjonen er avtaleforslaget som ligger på bordet ikke god nok. Hva møtet eller organene i MDG synes om det er vanskelig for meg å kommentere, sier Vederhus.

– Byrådet har fremmet flere forslag de siste ukene om fornuftige nedskaleringer på E18-prosjektet, som er blitt dekket behørig. Det er tydelig hva byrådet og vi ønsker.

– Vil du ta til orde for at dere går ut av byråd dersom dere ikke når frem i forhandlingene?

– Akkurat nå forhandler Oslo med Akershus. Det er et spørsmål som må behandles i representantskapet i partiet, dersom noen mener vi bør gå ut av byråd. Men det er en diskusjon som ikke bør tas før vi har sett resultatet av forhandlingene, sier Vederhus.

E18-prosjektet ble diskutert lenge før forhandlingene startet: