SV sår tvil om Norway Cup-regning etter Høyre-kjeft: – Dette er feil

Norway Cups kostnader øker. Arrangøren og byrådet er rykende uenige i hvem som bør betale hva. Nå kaster også Høyre og Venstre seg inn i bruduljen.

Byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo kommune, Omar Samy Gamal (SV), får kraftig kritikk etter årets Norway Cup.

«Litt uverdig» var dommen fra generalsekretær i Norway Cup, Pål Trælvik, etter at turneringen i år ifølge ham har fått sin største regningen fra Oslo kommune noensinne.

– Problemet er at når vi skal sette prisen for neste års arrangement, så inneholder den en ekstra pris for hovedstadstillegg. Slik var det ikke i Oslo før, sier Trælvik.

Han mener fotballcupen må sette opp prisen, dersom byrådet ikke tar mer av kostnadene for Norway Cup. Ifølge ham nærmer de seg en smertegrense. I år lå deltageravgiften på 2950 kroner pr. person for dem som sov på en skole.

– Lagene begynner å lure. Det er sånn det er blitt i Oslo. Og dette med en byråd som snakker varmt om frivilligheten, sier Trælvik.

Generalsekretær i Norway Cup, Pål Trælvik, sammen med Høyres leder Erna Solberg under årets arrangement på Ekebergsletta i Oslo. Årets Norway Cup var den største noensinne, med 30.000 deltagere og 80.000 besøkende til Oslo.

Vil stille opp for Norway Cup

Bækkelagets Sportsklub (BSK) arrangerer Norway Cup. Før årets arrangement søkte de Oslo kommune om 9 millioner kroner i støtte. De fikk 2,8. Fra 2016–19 fikk de 4 millioner i året.

– Norway Cup har mange år gått med overskudd, og ikke tatt opp med meg at de sliter økonomisk. Men når jeg nå hører at det er behov for økt støtte så mener jeg at vi må ta det på alvor, og stille opp, sier Omar Samy Gamal (SV), byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo kommune.

Han er opptatt av å få frem at det som faktureres Norway Cup er langt under det tilretteleggingen og de kommunale tjenestene faktisk koster kommunen. Norway Cup får bruke kommunens baner og anlegg gratis under turneringen. De får også leie byens skoler til godt under markedspris.

– Vi bruker enormt store ressurser på å tilrettelegge for at det skal gå an å ha et så stort arrangement i Oslo – og sånn skal det være, sier han.

Samtidig bestrider Gamal Norway Cups påstand om at årets regning til kommunen kommer på mer enn 13 millioner kroner.

– Dette er feil, sier han.

Uenige om «regningen»

Aftenposten har fått tilsendt kostnadsoversikter fra Oslo kommune og Bækkelaget Sportsklub/Norway Cup.

Disse viser at partene har klart forskjellige oppfatninger om hva de betrakter som «regningen» etter årets arrangement. Norway Cup mener regningen er godt over dobbelt så høy som det kommunen legger til grunn:

Trælvik presiserer at Norway Cups regnestykke inkluderer både direkte og indirekte kostnader.

– Vi har direkte kostnader som skal betales til Oslo kommune og vi har kostnader som påføres oss av Oslo kommune, mener han.

Av kostnader som «påføres» nevnes behovsstyrte innkjøp som kommunen i teorien kunne ha dekket, som innleie av renholdspersonale på skoler og innkjøp av forbruksartikler, som ikke var tilgjengelig på de fleste skolene.

– Vi har ikke forventet at alle disse kostnadene tas av kommunen, men jo flere utgifter kommunen dekker, dess flere kan delta, sier Trælvik.

Trælvik sier han tror på at Oslo kommune ønsker Norway Cup, og at byråden er glad i Norway Cup. Likevel er han bekymret for at arrangementet vil bli for dyrt for mange familier og klubber å delta på om ikke kommunen bidrar mer.

– Kostnadene har økt med mye mer enn konsumprisindeksen, og støtten har sunket, sier generalsekretæren.

Les også

Situasjonen bekymrer eksperten: – Jeg blir nesten på gråten

– Byrådet har mistet bakkekontakten

Temaet har fått partiene Høyre og Venstre i Oslo til å engasjere seg.

– Det er uhørt at Oslo kommune tapper verdens største fotballdugnad for 13 millioner kroner i året, sier Hallstein Bjercke (V). Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg mener byrådet har «fullstendig mistet bakkekontakten»:

– De beviser at de rett og slett ikke forstår hva det betyr å stille opp for idretten og frivilligheten i Oslo, tordner han.

Høyre sier det siste familier trenger nå, er at byrådet i Oslo gjør det enda dyrere å sende barna på Norway Cup.

Høyres gruppeleder og byrådslederkandidat, Eirik Lae Solberg, mener Norway Cup gir «store og positive økonomiske ringvirkninger» for Oslo.

Byråd Gamal viser til at kommunen allerede strekker seg svært langt for å gi Norway Cup særbehandling:

– Kommunen legger ned store ressurser på å tilrettelegge for at det skal gå an å ha et så stort arrangement i Oslo. Det er vi stolte av, sier byråden.

Gamal sier han synes det er trist at ledelsen i Norway Cup synes det er bedre å gå til angrep i media sammen med Høyre, enn å diskutere løsninger.

Ca. 2500 frivillige, 30.000 deltagere og 80.000 besøkende til Ekebergsletta gjorde årets Norway Cup til tidenes største.

Norway Cup – et spleiselag?

Pål Trælvik i Norway Cup sier han ikke har hørt noe fra byråden etter forrige sak om temaet i Aftenposten, for et par uker siden.

I den saken uttalte Gamal at Norway Cup er et nasjonalt arrangement, og at staten bør bli en del av et spleiselag.

Trælvik i Norway Cup sier byråden åpenbart kan søke inndekning fra staten om de mener det er riktig:

– Likevel kan jeg ikke fri meg fra at dette er Oslos største arrangement, og det følger en forpliktelse med å være hovedstad, sier han.

Gamal sier hans dør er åpen for å diskutere støttenivået. Han mener Norway Cup har fantastisk stor verdi for Oslo og titusenvis av barn og unge.

Men han er krass mot kritikk fra BSK og opposisjonen, om at byrådet ikke har gitt nok til, eller gjort nok for, Norway Cup.

– Jeg registrerer at det er valgkamp, og at Høyre og Venstre ikke har kommet med noen forslag som vil bedre situasjonen. Det er et fascinerende skamløst utspill av partier som ikke har noen egen politikk, og som systematisk nedprioriterte breddeidretten da de styrte byen, sier han.