Oslo

Undersøkelse: Tre av fem Oslo-folk mener syklister er dårlige til å overholde trafikkreglene

Halvparten av oss mener syklister sliter med å holde seg til trafikkreglene. Misnøyen er størst i Oslo.

60 prosent av Oslos innbyggere mener syklister er dårlige til å overholde trafikkreglene. Det kommer frem i en fersk undersøkelse Ipsos har gjennomført på oppdrag fra Gjensidige. Illustrasjonsfoto
  • Yngve Olaussen

Det viser en fersk undersøkelse utført av Ipsos på vegne av Gjensidige. Respondentene ble spurt om hvor enige eller uenige de er i at syklister er flinke til å overholde trafikkreglene.

I hovedstaden er 60 prosent helt eller delvis uenige i at syklister er flinke til å overholde trafikkreglene.

Kun to prosent av Oslo-respondentene er helt enige i påstanden.

Les også

  1. Som syklist i Oslo er du ti ganger mer utsatt for ulykker enn i København

  2. Trafikkreglene er utformet av bilister for bilister. Syklister er trafikkens pariakaste | Olav Torvund

–Livsfarlig

Aftenposten treffer syklist Gro Anna Persheim (46) leiende på sykkelen sin i Torggata. Hun sykler til og fra jobben fem ganger i uken, og hun sparer ikke på kruttet når hun skal si sin mening om tilretteleggingen for syklister i Oslo:

Gro Anna Persheim (46) er særdeles misfornøyd med tilretteleggingen for syklister i hovedstaden.

– Elendig. Livsfarlig. Jeg kommer ikke på så mange andre dramatiske ord, men den er langt fra god nok, mener hun.

– Er du selv flink til å følge trafikkreglene som syklist?

– Sånn 80 prosent, kanskje. Jeg er litt fleksibel på å bytte mellom å være bil og fotgjenger, men noen ganger er det faktisk for å redde livet, sier Persheim.

Niels Jørgen Søby Pedersen (48) er fra Danmark, men bor og jobber i Oslo. Han bruker sjelden sykkelen til jobb og anvender den et par ganger i uken. Han er også kritisk til tilretteleggingen, men er krassere i ordbruken når han skal beskrive sykkelkulturen i Norge:

Niels Jørgen Søby Pedersen (48) mener sykkelkulturen i Norge er håpløs, og at få syklister følger trafikkreglene.

– Håpløs. Det er ingen tradisjon for å følge trafikkregler.

– Er du selv flink til å følge trafikkreglene som syklist?

– Betraktelig flinkere enn gjennomsnittet. Det er jeg rimelig sikker på. Jeg har nok mer erfaring med å sykle enn de fleste her, sier han.

–Bruk hodet

Bjarne Rysstad, kommunikasjonssjef i Gjensidige, mener at en mer defensiv holdning hos syklistene ville hjulpet mye.

– Man må bruke hodet, for man er ganske usynlig som syklist. Regler er en ting, men man må rett og slett bruke sunn fornuft og kjøre defensivt, mener han.

Han trekker spesielt frem København som en by å strekke seg etter når det gjelder sykkelkultur.

– Det er fascinerende å se hvordan de sykler, når man sammenligner med Oslo. Jeg sykler selv til jobben og forsøker å oppføre meg som en "Københavner", sier han.

Dårlig sykkelkultur, eller dårlig tilrettelegging?

Mats Larsen er fagpolitisk rådgiver i Syklistenes Landsforening. Han understreker at det ikke er greit for syklister å bryte trafikkreglene, men mener at tilretteleggingen kan være en medvirkende faktor til at enkelte syklister ikke følger reglene.

– Mange av dagens syklister har syklet lenge og uansett tilrettelegging, og har på mange måter lært å ta seg frem på den måten de kan i det systemet som har vært og i stor grad fortsatt er, sier han.

Bedre tilrettelegging vil ifølge Larsen gjøre det mer intuitivt for syklistene, men vil òg bidra til mer sosial kontroll blant syklistene selv.

– I byer og land der man har fått god tilrettelegging for syklister, ser man at man får massene ut på sykkel. Masser som i dag kanskje ikke engang tør å sykle, og som trenger mer tilrettelegging. Men det er også disse hverdagssyklistene som tar det noe roligere i trafikken.

Les også

Sorry, syklister, dere må skjerpe dere

Ti kilometer ny sykkelvei i 2017

Hanna Marcussen (MDG), byråd for byutvikling, forsikrer om at byrådet jobber med å bedre forholdene for syklister.

– De siste ti årene før fjoråret ble det bygget ca. 1,5 kilometer sykkelvei i året, mens det ble bygget 9 kilometer i fjor. I år skal det bygges 10 kilometer til, sier hun.

Blant de viktigste tiltakene er separate filer og rød asfalt.

– Dette er tiltak som har en dokumentert effekt med tanke på sikkerhet. Vi jobber hardt med bedre tilrettelegging for syklister, og ikke minst at man skal føle seg trygg som trafikant, uansett hvordan man reiser.

– Ligger ansvaret for resultatene i denne undersøkelsen på syklistene, eller har dårlig tilrettelegging skyld i dette?

– Vanskelig å si. Vi forventer selvfølgelig at syklistene skal følge trafikkreglene, men man kommer ikke unna at tilretteleggingen er viktig. Jo bedre tilrettelagt, jo lettere vil det være å følge trafikkreglene, mener byråden.

Les mer om

  1. Sykkel
  2. Oslo
  3. Hanna E. Marcussen
  4. Byutvikling