Ber Høyre snu og droppe listebærerne ved Oslos valglokaler

Tidligere Høyre-ordfører Fabian Stang ba etter klager fra velgerne partiene om å slutte med listebærere utenfor valglokalene. Nå sier alle partiene fra Rødt til Frp rungende ja til forslaget – bortsett fra Stangs egne partifeller.

– Høyre må tenke seg om en gang til, ber alle de andre Oslo-partiene som vil forby listebærere utenfor valglokalene. Fra venstre: Oddbjørg Minos, nestleder i Oslo KrF, Leif Ingholm, leder i Miljøpartiet De Grønne i Oslo, Sunniva Holmås Eidsvoll, leder i Oslo SV, Frode Jacobsen, leder i Oslo Ap, Espen Ophaug, leder i Oslo Venstre, Camilla Wilhelmsen, nestleder Frps bystyregruppe og Mikkel Haugen Øgrim, leder for Rødt i Oslo.
Partifolk med lister utenfor valglokalene er ikke akkurat nytt. Her deler listebærere fra Høyre og Arbeiderpartiet ut lister på valgdagen i 1949.

– Vi ber Høyre tenke seg om én gang til. Mange velgere opplever listebærerne som pågående og ubehagelige, sier den uvanlige regnbuekoalisjonen på Rådhustrappen.

Gjennom årene har det kommet mange klager på listebærerne. Under stortingsvalget i 2013 deltok valgobservatører fra en rekke tidligere Sovjet-stater som Hviterussland, Moldova og Armenia.

Observatørene, som var vant til varierende demokrati fra sine hjemland, registrerte klager fra flere velgere som ble forvirret av listebærere. De stilte spørsmål ved hele praksisen med valgkamp og utdeling av valglister ved stemmelokalene.

Oslo-politikerne forteller om velgere som lurer på om listebærerne deler ut de offisielle listene, og om de er nødt til å skaffe seg lister fra de andre partiene også.


Ordføreren skrev brev

Daværende ordfører Fabian Stang ba i oktober 2015 Oslo-partiene om å slutte med listebærere.

– Også i år har vi fått flere henvendelser fra velgere som opplever partienes listebærere som pågående og lite hensynsfulle overfor velgerne som skal inn i valglokale for å stemme, skrev Stang.

Han viste til at valglovens § 9–4 ikke tillater valgagitasjon i valglokalet og tilstøtende rom. Men valgloven regulerer ikke hva som er lov av valgagitasjon utenfor lokalet.

– Det har derfor oppstått en praksis med listebærere utenfor lokalene som en del av partienes valgkamp. Etter kommunestyrevalget i 2011 ble valgstyret enige om at partiene selv måtte ta tak i utfordringen med pågående listebærere, og det ble avholdt møte med representanter for de enkelte partiene etter initiativ fra medlemmer i valgstyret. Det var færre henvendelser fra velgere ved stortingsvalget i 2013, noe som kan tyde på at partiene tok dette alvorlig og instruerte sine listebærere om å vise varsomhet i sin fremferd.

– Vi må dessverre registrere at velgerne også ved årets kommunevalg reagerer på listebærernes oppførsel utenfor valglokalene. Med dette som bakgrunn, ønsker valgstyret i Oslo at partiene fra neste valg slutter med å benytte listebærere utenfor valglokalene på valgdagen(e), skrev Stang.

Høsten 1945 ble det avholdt stortingsvalg – for første gang siden 1936. Listebærerne var svært synlige utenfor valglokalene.

Oslo Høyre: En del av valgkampen

Ideen falt i god jord hos alle andre enn Stangs egne partifeller i Oslo Høyre.

– Vi vil ha blide og hyggelige listebærere som kan være til stede og svare på spørsmål fra velgerne før de skal inn i valglokalet. Vi synes det er en del av valgkampen, sier Øystein Sundelin, leder i Oslo Høyres valgkamputvalg.

– Alle andre partier ber dere tenke dere om fordi flere velger misliker listebærerne?

– Vi vil til livs pågående agitasjon mot velgerne. Vi har hørt om tilfeller der listebærerne har delt ut ferdig kryssede valglister og lovet penger og kebab hvis de brukte listene. Den type adferd ønsker vi alle åpenbart å få slutt på, sier Sundelin.

Alle eller ingen

De andre partiene er oppgitt over Høyre.

– Jeg har en innstendig bønn til Høyre: Tenk dere om en gang til, sier Frps Camilla Wilhelmsen.

– Oppfordringen om å slutte med listebærere kommer fra folk, ikke oss politikere. Da bør Høyre lytte, sier Kristelig Folkepartis Oddbjørg Minos.

– Hva skjer hvis Høyre ikke snur?

– Da har vi ikke noe valg. Forutsetningen er at alle blir med. Vi kan ikke la Høyre stå alene utenfor valglokalet, sier Aps Frode Jacobsen.