Oslo

Oslo er dårligst på andel barnehagelærere. Nå lover Ap 700 nye stillinger.

Oslos barnehager har i snitt bare 34 prosent andel barnehagelærere, mens resten av landet har et snitt på 40 prosent.

Jonas Olsen (34) og Julie Olivia Glesaaen (25) har jobbet flere år i barnehage og går siste året på barnehagelærer-studiet. De synes 700 flere barnehagelærere i Oslo er bra, men mener det er minst like viktig med nok voksne pr. barn.
  • Frøydis Braathen
    Frøydis Braathen
    Journalist

Hvor stor andel barnehagelærere? Sjekk din barnehage i tabellen nederst i saken.

Arbeiderpartiet lover at Oslo skal få til sammen 1000 nye barnehagelærere og barne- og ungdomsarbeidere i barnehagene innen 2023.

Barnehagelærere skal utgjøre minst 50 prosent i hver barnehage. Regnet ut fra dagens situasjon, innebærer det rundt 700 nye barnehagelærere og 300 nye barne- og ungdomsarbeidere, ifølge byråd Raymond Johansen (Ap)

– Vi vil nå forplikte oss til at tre av fire ansatte i barnehagene skal være utdannet barnehagelærer eller barne- og ungdomsarbeider, sier Johansen.

Arbeiderpartiet beregner å bruke 230 mill. kroner på løftet.

– Utdanningen gir oss konkrete verktøy

Jonas Olsen (34) og Julie Olivia Glesaaen (25) går siste året på barnehagelærer-studiet, mens de jobber deltid i en barnehage. De synes 700 flere barnehagelærere i Oslo er bra, men mener det er minst like viktig med nok voksne pr. barn.

– Utdanningen gir oss konkrete verktøy til å møte barna i ulike situasjoner, som vi har bruk for hver dag i barnehagen. Vi lærer å stille barna mer åpne spørsmål og ta hensyn til barns medvirkning, sånn at hverdagen blir mer på barnas premisser. Det er viktig for en trygg barndom, sier Glesaaen.

Les også

Oslo kommune mangler 400 barnehagelærere: – Utrolig pinlig, mener Høyre.

Nok voksne i barnehagene er minst like viktig som å utdanne personalet til å bli barnehagelærere og barne- og ungdomsarbeidere, mener de to barnehagelærerne.

Jonas Olsen er enig, men begge understreker at de ikke får muligheten til å gjøre det de har lært hvis det ikke er nok voksne i barnehagen. Barnehagelærere blir som regel pedagogiske ledere i en barnehage og må blant annet bruke en del tid på planlegging.

– Hvis politikerne bare har fokus på utdanning, og ikke voksentetthet, vil det fort bli sånn at vi som barnehagelærere ikke får tid til å ta i bruk verktøyene vi har lært. Når det ikke er nok voksne, må pedagogiske ledere gjøre assistentenes arbeidsoppgaver, sier Olsen.

Oslo langt unna pedagognormen

Regjeringen innførte i 2017 en ny pedagognorm for barnehagene, som krever at minst 43 prosent av de barnehageansatte skal ha barnehagelærer-utdanning.

Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at Oslo ligger langt under dette kravet. Mens resten av landet i gjennomsnitt har 40 prosent andel barnehagelærere, er andelen i Oslo på 34 prosent.

– Hvorfor har dere ikke klart å innfri kravet på 43 prosent barnehagelærere i perioden dere har styrt i Oslo?

– Siden vi overtok i 2015 har vi bygget eller utvidet 56 barnehager. Men vi er ikke fornøyd med andelen barnehagelærere og barne- og ungdomsarbeidere. Veien til kvalitet i barnehagen går via kompetansen blant de ansatte. Kompetanseløftet vårt innebærer at vi skal videreutdanne barnehageansatte med arbeidsbaserte utdanninger, men også at vi erstatter assistenter med utdannede medarbeidere når stillinger blir ledige, sier Johansen.

I dag er én av tre (33,8 prosent) av alle medarbeidere i Oslos kommunale barnehager barnehagelærere, mens 16,4 prosent er barne- og ungdomsarbeidere, viser statistikk fra Utdanningsdirektoratet.

Høyre: - Ap har ikke klart å innfri sitt eget mål

Saida Begum, ordførerkandidat for Høyre i Oslo, mener Arbeiderpartiets valgløfte ikke er nytt.

– Arbeiderpartiet har lovet 50 prosent barnehagelærere i tre år nå, uten å oppnå målet. Det er fint at de nå bekrefter at Oslo kommune har samme målsetting om hvor mange barnehagelærere det skal være som regjeringen, sier Begum.

– Da fristen for å innfri den nye statlige minstenormen på 43 prosent barnehagelærere trådte i kraft 1. august i fjor, manglet Oslo kommune 400 barnehagelærer, sier Begum.

Les mer om

  1. Barn
  2. Skole og utdanning
  3. Barnehage
  4. Barnehagedekning