Oslo-elever best på lesing

Mens de fleste 5.-klassene i Norge gjør det dårligere på nasjonale prøver i år, presterer Oslo bedre enn noen andre fylker i landet.

Osloelever gjør det bedre i lesing en barn i andre fylker, viser tall fra nasjonale prøver.

— Lærerne har gjort en kjempejobb! Skolebyråd Torger Ødegaard (H) er et eneste stort, stolt smil etter å ha fått dagens ferske rapport om hvordan det står til med leseferdighetene blant landets 5. klassinger. Oversikten viser at Oslo-elevene skårer svært høyt.

— Dette viser at Høyres skolepolitikk virker i Oslo. Vi har satset i mange år på basisfag hvor vi kartlegger og følger opp leseferdighetene i alle fag. Det gir resultater, sier Ødegaard fornøyd.

Danker ut de fleste kommunene

I Oslo er er det blitt flere av de gode leserne og færre av dem som gjør det dårlig.

Les også

Gir Oslo-skolen «high five»

Oslo er nå marginalt bak skolevinner-kommunen Bærum når det gjelder hvem som har flest lesedyktige 5. klassinger.I Bærum er 37,8 prosent blant de beste leserne. I Oslo befinner 37,5 prosent seg i samme kategori.

Samtidig er andelen skolesvake elever i Oslo fire prosentpoeng lavere enn i fjor. Nå er 20,9 prosent av elevene rangert som "gruppe 1-elever", som er de svakeste elevene. Også her er Bærum kommune best med kun 17,3 prosent svake lesere.

Se hvordan fylkene er rangert i faktarammen til høyre.

Les også

Så klart er skillet mellom øst og vest

Stor variasjon blant elevene

Skolebyråden mener at Oslos resultater er mer imponerende når elevsammensetningen tas i betraktning.

— Ingen andre steder i landet har like mange barn med så kort botid i Norge. Det snakkes 150 forskjellige språk i Osloskolen. Samtidig ser vi at det er mange skoler med en høy andel minoritetselever som leser mye bedre enn resten av landet, sier Ødegaard.

Men Torger Ødegaard mener det ikke er noen grunn til å hvile på laurbærene.

— Vi har fremdeles mye å gå på. Jeg er opptatt at vi skal se utover på andre hovedsteder i Europa. Vi skal bli best. Det er naturlig å sammenligne oss med nordiske land og byer i Europa. Verden blir stadig mer internasjonal. Derfor må osloskolen, som en internasjonal skole, ha kontakter internasjonalt for å evaluere virkemidlene, sier Ødegaard.

Satser på de svakeste

Les også

Høyre vil kontraktfeste resultatmål for skolene

Skolebyråden mener at skoleresultatene viser at innsatsen mot de svakeste elevene gir resultater.

— Er det noe jeg er stolt av så er det at Oslo i større grad enn andre klarer å løfte sine svakeste elever og utjevne sosiale forskjeller. Det er skolens viktigste jobb og den største utfordringen vi har, sier han.

Bekymret for resten av landet

Skolebyråden mener også det er til stor bekymring at resultatene går i motsatt retning i andre deler av landet. Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at det på 5. trinn har vært en dobling i andelen kommuner som ligger over det nasjonale nivået på 2,0 fra 2009 til 2011. I 2012 avtar denne andelen markant. Dermed er andelen kommuner med gjennomsnittlig mestringsnivå over nasjonalt nivå redusert til 16 prosent, slik det var i 2009.

— Skoleierene, både kommuner og staten, i resten av landet må jobbe mye mer med leseferdighetene. Det må trenes på i alle fag. Norge er et av de landene som bruker mest penger på elevene sine og har den høyeste lærertettheten. Så når vi får så dårlige resultater er det bekymringsfullt, mener han.

Lese mer om skoleresultatene på Utdanningsdirektoratetssider.

Les også

Kjøper hus der skolene er best