De siste 20 årene har Ellen de Vibe funnet plass til 60.000 boliger i Oslo. Det er hun veldig fornøyd med.

For høyt, for tett og for trangt, kritikken har haglet mot boligbyggingen i hovedstaden. Ellen de Vibe er kvinnen som la planen for nye Oslo.

Nylig avgått direktør i Plan- og bygningsetaten, Ellen de Vibe, har vært med mens Oslo har fått 60.000 nye boliger. Som her, Sørenga.

Da Ellen de Vibe startet som byplansjef i 1999, var tomtemangelen skrikende og mange mente byen nærmest var full.

1. juni i år gikk hun av. Som Aftenposten har vist, det er bygget 60.000 nye boliger i hennes tid, og byggingen pågår for fullt en rekke steder.

Alt er etter oppskriften hun selv var med på å lage for 20 år siden: Industriområder er blitt til boliger, det er bygget tett rundt banenettet og stasjoner.

Mest av alt: Det er bygget tett.

I 1999 stilte den da ferske byplansjefen i Aftenposten og fortalte hvor Oslo kunne få plass til 40.000 nye boliger de neste 15 årene. Nå, 20 år senere, er fasiten at 60.000 boliger er reist.

– Hvordan synes du det har gått?

– Veldig bra! Uten å bygge i Marka har vi fått en mer miljøvennlig by med mange kvaliteter. Oppskriften er fulgt. Men vi forutså ikke nøyaktig hvor veksten ville komme, svarer De Vibe.

Les også

LES OGSÅ: Kritiserer nye boligprosjekter, mener arkitekturen er avvisende og materialene for dårlige

Nesten alt er leiligheter

Ifølge Aftenpostens oversikt er det bygget 44.000 blokkleiligheter og bare 3700 eneboliger siden år 2000. Slik mener de Vibe det må være.

– Å bygge tett er miljøvennlig. Det er alltid plass til noe mer, derfor skal vi fortsatt fortette finmasket i småhusområdene. Men med kvalitet. Uansett må vi ta brorparten av veksten med tettere og høyere bebyggelse, sier De Vibe.

Men det bygges jo nesten bare blokker over fem etasjer. Det har vært mye kritikk mot lite lys og utsikt og små leiligheter. Har dere vært for opptatt av volum?

– Noe har ikke vært bra nok, og for eksempel på Løren var avstanden mellom bygningene for liten. Men vi har innført leilighetsnormen, som skal sikre en større andel store leiligheter. Blokkene som bygges nå, ligger noe unna hverandre, det er et viktig kvalitetselement.

Nylig avgått byplansjef Ellen de Vibe innrømmer at det er blitt bygget for tett en del steder, for eksempel på Løren.

– Men har dette blitt gode boområder?

– Ja, det mener jeg. Alt fra Sørenga, Kværnerbyen, Ensjø og Løren har gode hverdagsomgivelser og fungerer godt.

– Nesten alle blokkene har kommet på Østkanten. Skjermer dere Vestkanten?

– Det handler om markedet. Det er lettere å selge noen steder, fastslår de Vibe.

Hun påpeker at det er påfallende at eneboligene stort sett har hopet seg opp i de dyreste områdene på Nordstrand og Oslo vest, mens blokkene står tett i tett øst og nord i indre by.

– Det er mange som betaler veldig godt for å bo i de mest attraktive områdene.

Les også

LES OGSÅ: Det er bygget for mye og for tett, mener Rødt. De vil ha maksgrense på fem etasjer.

Konfliktfylt fortetting

Lite har skapt mer støy enn fortettingen rundt T-banestasjonene, som på Vinderen, Røa, Holtet og Smestad. Har folk hatt grunn til å protestere?

Pause.

– Jeg tenker at Oslo kommune trenger å utvikle samarbeidet med beboerne. Vi må samhandle med dem som blir berørt. Da blir det lettere å få til løsninger som folk forstår hvorfor vi gjennomfører.

Holtet er et av de «banenære områdene» som har skiftet karakter.

– Men vil de bli hørt?

– Byplanlegging er aldri fritt for konflikter. Men vi kan få bedre planer ved å snakke mer med folk.

– Noen spesielle du burde snakket med?

– Det får du meg ikke til å svare på. Men å motta 30.000 underskrifter mot Barcode var tøft. Protestene førte til at vi måtte vektlegge kvaliteten mer. Men det er fortsatt skikkelig fremtidsrettet med skikkelig knutepunktfortetting.

– Noen trodde byen var full i 1999. Hvor mange flere boliger er det plass til?

– 135.000 ifølge den nye kommuneplanen. De komme blant annet vest i fjordbyen, Filipstad, Skøyen og Vækerød. I Hovinbyen fra Bryn via Økern mot Bjerke.

– Og det blir mer av det samme?

– Det blir nok en blanding, helt sikkert mye blokker, men også noe tett og lav bebyggelse.