Omstridt anbud kan bli stanset

Oslo kommune har brutt loven, mener Arbeidstilsynet. Nå er fremtiden til det hardt prøvede sykehjemmet helt uavklart.

Adecco Helse innrømmet ulovlig bruk av overtid i fjor. På Ammerudlunden sykehjem skal ansatte ha jobbet 84 timer i uken uten overtidsbetaling.

— Nå klargjør vi konsekvensene av at Arbeidstilsynet har varslet denne saken, og undersøker hva det betyr for prosessen med konkurranseutsetting, sier eldrebyråd Aud Kvalbein (KrF).

Les også

Mener Oslo kommune bryter loven ved «Adecco sykehjem»

Det betyr at byrådet pr. i dag ikke vet om den nye anbudsprosessen går sin gang, blir utsatt eller stanset.

— Jeg må få de juridiske redegjørelsene på bordet og vurdere ut fra disse, sier Kvalbein til Aftenposten.no.

- Ingen risikovurdering

Oslo kommune overtok umiddelbart driften av sykehjemmet i fjor, da det ble kjent at Adecco Helse drev ulovlig rovdrift på sine ansatte. At Ammerudlunden nå skal ut på anbud igjen, vekker sterke reaksjoner.

Les også

Vil ha ro på Ammerudlunden

Arbeidstilsynet mener Oslo kommune har brutt arbeidsmiljøloven på veien mot en ny anbudsrunde, og fant følgende avvik:

  • Manglende rutiner og utføring av risikovurdering i forkant av endringen
  • Manglende vurdering av arbeidsmiljømessige konsekvenser i forkant av politiske vedtak
  • Manglende medvirkning av ansatte og deres representanter

— På anbud til våren

Sykehjemsetaten har ennå ikke satt i gang anbudsrunden.

— Siden Oslo kommune har fattet vedtak om konkurranse om Ammerudlunden sykehjem, vil Sykehjemsetaten utlyse konkurranse straks interne prosesser er ferdig gjennomført. Utlysning vil derfor avhenge av interne prosesser og den tid det tar, opplyser kommunikasjonssjef Sofus Urke.

Han anslår at konkurransen er i gang i løpet av våren.