Oslo

Bystyret åpner for å rive Galleri Oslo

Oslos mest utskjelte bygg kan stå for delvis fall. Flertallet i bystyret vil utrede riving av deler av Galleri Oslo

Utskjelte Galleri Oslos kan bli høyere og smalere.
  • Bjørn Egil Halvorsen
    Bjørn Egil Halvorsen
    Journalist

Monsterbygg. Skamplett. Skjemmende mur.

Det 23 år gamle bygget Galleri Oslo har i årenes løp fått hard medfart av arkitekter, byplanleggere, politikere og Aftens lesere, ofte akkompagnert av krav om riving. Og nå kan det faktisk skje.

Det vil si – ikke hele det langstrakte bygget, men deler av det.

Rive ned, bygge på

Da bystyret byutviklingskomité behandlet det såkalte områdeprogrammet for Oslo S i går, fikk Arbeiderpartiet støtte for sitt forslag om å "splitte opp" bygget, som strekker seg over flere kvartaler langs Schweigaards gate.

— Det er nå vi har mulighet til å gjøre store grep i dette området. Galleri Oslo er stygt og lite hensiktsmessig. Vi trenger en annen struktur på dette viktige arealet, sier Aps fraksjonsleder Anders Røberg-Larsen.

Les også

Ap vil rive deler av Galleri Oslo

Ideen om å rive Galleri Oslo er ikke ny. Da Plan— og bygningsetaten la frem sitt forslag til områdeprogram, åpnet de nettopp for dette.Men byrådet har senere avvist at riving er aktuelt, blant annet fordi det vil kreve at kommunen skaffer erstatningsareal eller solid kompensasjon til eier av bygget. Oslo Areal – Galleri Oslos største eier – har imidlertid ikke avvist å røske opp i bygningsmassen.

— Vi vil ikke si «nei, nei» til nyutvikling, og er åpen for gode innspill. Men det er veldig dramatisk å skulle rive et såpass nytt bygg, sa adm. dir Mona Ingebrigtsen til Aften for to år siden.

Komiteen har derfor sans for Røberg-Larsens kompromissforslag: Åpne for å rive deler av Galleri Oslo, mot at eier får bygge på andre deler av bygget. Med andre ord kan det gå mot et smalere og høyere galleri.

— Bygget er dominerende og svært, og å "korte" litt inn på det er ikke dumt, sier komiteens nestleder for byrådspartiet Venstre, Espen Ophaug.

Bussterminal må vekk

I første omgang må forslaget utredes. Røberg-Larsen ønsker foreløpig å si noe om hvor mye av bygget han vil fjerne. Men han er mest opptatt av å åpne opp langs Akerselva.

- Vi trenger et attraktivt blågrønt løp mellom Grønland og sporområdene, sier han.

Les også

Kan denne løse Oslos bussfloke?

Men nøkkelen for i det hele tatt åpne for riving er Bussterminalen. Så å si alle berørte aktører ønsker å flytte den fra Galleri Oslo, til et lokk over sporområdene på Oslo S. I går stilte også Byutviklingskomiteen seg bak. Men Jernbaneverket er svært skeptisk til dette.— Dersom lokket ikke lar seg gjennomføre, må vi uansett finne en annen løsning enn dagens plassering, mener Røberg-Larsen.