Oslo

Kommunen vurderer å forby studenthybler under 20 kvm

Hybelleiligheter på 14-18 kvadratmeter gir ikke god nok bokvalitet, mener Plan- og bygningsetaten.

37 av studentboligene her på Vestgrensa studentby ville ikke blitt godkjent med Plan- og bygningsetatens foreslåtte nye regler.
  • Andreas Slettholm
    Andreas Slettholm
    Kommentator

I disse dager behandles ny norm for boliger i Oslo. Som Osloby har skrevet tidligere, vil byrådet i Oslo nå

Les også

tillate leiligheter under 40 kvadratmeter i indre by

.

Men også studenthybler blir nå gjenstand for kommunens reguleringer. I Plan— og bygningsetatens forslag til ny bolignorm vil også minimumsgrenser gjelde for studenthybler:

Minstestørrelsen for hybler med eget kjøkken og bad bør heretter være 20 kvadratmeter, mener etaten.

Les også

Mats (23) bor på 17 kvadrat,med dusj og do på gangen

I sitt forslag viser de til flere pågående prosjekter med ettromshybler på 14-18 kvadratmeter, hvilket vil gi «ikke forsvarlig bokvalitet» for studentene, etter etatens syn.For hybler som deler fellesareal, bør minstestørrelsen være 12 kvadratmeter, mener etaten.

Reglene vil gjelde nye boliger som bygges, ikke eksisterende studenthybler.

Størst køer for små hybler

Forslaget møter imidlertid motbør fra de som faktisk bygger studentboliger i byen.

— Det er slik at det er Husbanken som godkjenner bokvaliteten hvert enkelt prosjekt. Vi tenker at det er naturlig at Husbanken fortsetter med dette, som en nasjonal aktør, fremfor å ha egne regler for Oslo, sier Lisbeth Dyrberg, direktør i Studentsamskipnaden i Oslo.

Les også

SV svært kritiske til å tillate bygging av mindre leiligheter

Dyrberg påpeker også at det er de små leilighetene for én person det er lengst køer for.— Det er studentene som styrer dette tilbudet, gjennom representasjon i Studentsamskipnaden. De bestemmer også hvilke grupper som skal prioriteres, utfra behov nå og i fremtiden. Det er samskipnaden som er økonomisk ansvarlig for boligene, og når vi tar den risikoen, mener vi det er naturlig at vi må bygge det studentene etterspør, sier Dyrberg.

Hun påpeker også at statens krav til samskipnadene er at ingen leiligheter kan koste mer enn 700.000 kroner pr. hode.

— Det er svært krevende å bygge studentboliger med de rammene vi har. Laster man stadig flere steiner på hesten, stopper den til slutt opp, sier Dyrberg.

Frp: Har gått bra så langt

Studentsamskipnaden får støtte fra Frp i bystyret.

— Studentsamskipnaden prosjekterer studenthybler på mellom 14-18 kvadratmeter, fordi studentene er fornøyde med dette. Det har vært vanlig å huse studenter i mindre hybler i mange år, og min opplevelse er at det har gått bra, sier leder i byutviklingskomiteen Øystein Sjøtveit (Frp).

Han mener normen vil være fordyrende - og dermed gjøre det enda vanskeligere å holde seg innenfor statens ramme på 700.000 kroner.

- Man risikerer fort at det beste blir det godes fiende. Det er fint å unne studentene større leiligheter, men vi kan da ende opp med å ikke bygge i det hele tatt, fordi det blir for dyrt til å få statstilskudd, sier Sjøtveit.

Byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen (H) vil ikke ha noen formening om kravet ennå.

— Vi har ikke gjort oss opp noen mening om dette ennå, det er nettopp derfor dette er på høring. Det er viktig for oss å få inn høringssvarene, ikke minst fra Studentsamskipnaden på dette punktet, sier Folke Fredriksen.