Oslo

Gjeng med unge menn knuste interiør på pizzasted

Politiet i Oslo lette mandag kveld etter en gjeng unge menn utførte omfattende skadeverk på Favoritt Pizza på Carl Berner. En ansatt er kjørt til legevakten med skader i ansiktet.

Gjengen med fem-seks ungdommer veltet blant annet et stort kjøleskap og knuste glass i disken på pizzastedet.
  • Hans O. Torgersen
    Hans O. Torgersen
    Journalist

Vitner sier at hærverket skjedde på kort tid og de forsto først når en av de ansatte kom ut fra pizzastedet med blodig ansikt at det hadde skjedd noe der.

– Vi så noen ungdommer om løp bort derfra, forteller vitnene til Aftenposten.

– Fem – seks ungdommer har vært inne, knust deler av inventaret og gjort omfattende skadeverk. De hadde løpt da vi kom. En person hadde kuttskader i hodet, forteller politiets innsatsleder, Kristoffer Bang, til Aftenposten.

Etterforskere fra politiets kriminalvakt utenfor pizza- og hamburgerstedet ved rundkjøringen på Carl Berner, som ble utsatt for omfattende hærverk av en gjeng på fem-seks ungdommer.

Den skadede er kjørt til legevakten for behandling.

– Vi har funnet både en hammer og andre gjenstander på stedet. Vi jobber ut fra hypoteser om hvorfor disse personene har vært der inne, om det ligger en konflikt i bunnen eller hva som er grunnen til det, sier Bang.

Gjerningspersonene veltet blant annet et brusskap og knuste glasset i disken.

Det er tydelige spor etter skadeverket på innsiden av restauranten.