Over 15.000 lovbrudd i etatene miljøbyråd Lan Marie Berg har ansvaret for

Det har vært tusenvis av brudd på arbeidsmiljøloven i samtlige av de kommunale etatene som Lan Marie Berg (MDG) har det øverste ansvar for, melder NRK.

Lan Marie Nguyen Berg (MDG) er ansvarlig byråd for Vann- og avløpsetaten i Oslo.

Lovbruddene blir kjent som følge av at NRK har bedt om innsyn i dokumentasjon fra de kommunale etatene.

Totalt har det vært over 15.000 lovbrudd i etatene som byråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) har ansvar for. De fordeler seg slik, viser dokumenter NRK har fått innsyn og et notat Berg har sendt til bystyret i Oslo:

  • Det har vært 6616 lovbrudd i Brann- og redningsetaten, fra januar 2016 til september 2019.
  • Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune har sendt NRK en oversikt som viser at arbeidsmiljøloven er blitt brutt 5616 ganger siden 2016.
  • Det har vært 3099 lovbrudd i Bymiljøetaten fra 2017 til og med september 2019, kommer det frem i en oversikt fra etaten.
  • Klimaetaten har også sendt NRK en oversikt, som viser at det har vært 277 lovbrudd i perioden juni 2018 til september i år.
Les også

Enda flere lovbrudd i Energigjenvinningsetaten i Oslo kommune

– Må følges nøye opp

– Jeg har nå gitt tydelig beskjed om at dette må følges nøye opp i tiden fremover, sier Berg til NRK.

Notatet ble sendt til bystyret rett i forkant av et avtalt intervju med kanalen.

– Jeg har bedt alle etatsdirektørene redegjøre for hvordan etatene følger opp arbeidstidsbestemmelsene. Jeg har forsikret meg om at de tar dette på alvor. Arbeidsmiljøloven skal selvsagt følges av alle kommunens virksomheter. Det er den enkelte virksomhetsleder som ivaretar arbeidsgiveransvaret i sin etat, sier byråd Lan Marie Berg i en pressemelding som er sendt ut av byrådsavdelingen for miljø og samferdsel.

Det store omfanget av lovbrudd kommer på toppen av det som allerede er kommet frem om lovbrudd i Energigjenvinningsetaten (EGE) i Oslo.

Etaten rapporterte selv om 557 brudd på arbeidsmiljøloven for et år siden. NRK har imidlertid avslørt at etatens egne tall viser over 800 brudd på arbeidstidsbestemmelsene siden 2017.

Som følge av dette er det iverksatt en gransking av miljøbyråden, som er øverste politiske ansvarlige for både Vann- og avløpsetaten og EGE.

Berg har orientert byrådsleder Raymond Johansen (Ap) om saken. Johansen skriver i en e-post til NRK at Berg har «tatt grep».

Han varsler også en gjennomgang i alle kommunens virksomheter.

Brannsjef: Ikke fornøyd

Jon Myroldhaug, brannsjef i Oslo, er ikke fornøyd med tallene fra hans etat.

– Vi har altfor mange brudd og har en stor jobb å gjøre. Vi skal ha beredskap døgnet rundt, året rundt og har en del store hendelser. Det gir mange utfordringer på bemanning og kompetanse, sier han.

Etatsdirektør Gerd Robsahm Kjørven i Bymiljøetaten sier årsaken til bruddene er mye uforutsigbarhet.

– Mer enn 99 prosent av vaktene i Bymiljøetaten er innenfor arbeidstidsbestemmelsene, men vi har utfordringer knyttet til blant annet viltforvaltning og veikontroller ved ekstremvær. Vi jobber systematisk med oppfølgingen sammen med tillitsvalgte og vernetjenesten, for å få antall AML-brudd ned, sier Kjørven.

Får kritikk

Rødts gruppeleder i bystyret, Eivor Evenrud, sier hun er skuffet.

– Dette er skikkelig dårlig, det går bare ikke an. Jeg er ordentlig skuffet. Dette burde vært stoppet for lenge siden, sier Evenrud.

Heller ikke Høyre er nådig i sin kritikk.

– Dette vitner om dårlig etatsstyring og manglende informasjon fra byrådet til bystyret. Det blinker en rød varsellampe, og den blinker med stadig hyppigere takt, sier Øystein Sundelin, nestleder i Høyres bystyregruppe til NTB.

– Har Høyre tillit til Berg?

– Nå skal vi avvente de nærmeste dagene, gå grundig gjennom de fakta vi har og se på det som kommer fra PwC og kommunerevisjonen. Men jeg tror både posisjon og opposisjon er nødt til å vurdere dette nøye i tiden som kommer, sier Sundelin til NTB.

Også Venstres gruppeleder i Oslo Hallstein Bjercke viser til de pågående undersøkelsene i spørsmålet om mistillit.

– Disse vil være en viktig del av grunnlaget for bystyrets behandling av saken, men det er ikke tvil om at denne saken er svært alvorlig for byråden, sier.