Regjeringen vil innføre tidsubegrenset bevæpning

Justisdepartementet vil ha bevæpnet politi uten tidsbegrensning mellom sårbare objekter.

Justisdepartementet vil ha bevæpnet politi mellom sårbare objekter uten tidsbegrensning. – Dette bidrar til at politiet kan beskytte sårbare objekter på en mer hensiktsmessig og rasjonell måte enn i dag, sier justisminister Jøran Kallmyr (Frp). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
  • NTB

Regjeringen foreslo fredag endringer i politiloven for å gi politiet anledning til dette.

– Regjeringen foreslår nå at politiet også gis anledning til å forflytte seg innenfor et avgrenset område med flere sårbare objekter uten tidsbegrensninger. Dette bidrar til at politiet kan beskytte sårbare objekter på en mer hensiktsmessig og rasjonell måte enn i dag, sier justisminister Jøran Kallmyr (Frp).

Etter anmodning fra Politidirektoratet godtok departementet i juni fjor at enkelte politipatruljer i sentrale deler av Oslo sentrum kan være bevæpnet.

Anmodningen reiste spørsmål om behovet for en lovbestemmelse som regulerer adgangen til bevæpning av politiet i situasjoner av tidsubegrenset karakter. Forslagene til endringene i politiloven som ble lagt fram fredag, følger opp dette.

Forslaget endrer ikke gjeldende prinsipp om at norsk politi som hovedregel skal være ubevæpnet, opplyser departementet.