Fra torsdag økes bomtakstene: Elbiler får nesten en tredobling.

Men det vil fortsatt være mye billigere å kjøre elbil enn dieselbil i bomringen.

Bomtakstene har økt gradvis de siste årene. Fra torsdag kommer det enda en økning.

Frem til juni 2019 kjørte elbiler gratis gjennom bomringen i Oslo. Da bomavgiften for elbiler ble lansert, så var prisen 4 kroner i indre ring.

Denne uken skrus prisene opp. Fra torsdag vil det koste 14 kroner å kjøre med en elbil gjennom bomringen. Det er nesten en tredobling av dagens takst gjennom indre ring. I dag er prisen 5 kroner.

Og det er elbiler som vil ha den største prisøkningen når de nye takstene kommer (se tabell). I rushtiden vil det koste hele 17 kroner å kjøre elbil gjennom bomringen. I dag er prisen 9 kroner i indre ring.

Prisene blir like ved bygrensen og indre ring. Derfor vil det koste 74 kroner for en diesel-bilist som kjører gjennom begge bomringene i rushtrafikken, mot 62 kroner i dag.

Har man Autopass-avtale, så vil en passering koste 20 prosent mindre.

Samme pris i alle bomstasjoner

I dag har Oslo to priser for passering i bomringen. Den ene gjelder for bomstasjoner ved bygrensen og Oslo-ringen (de gamle bomstasjonene fra 1988). Og så koster det litt mindre å kjøre gjennom bomstasjoner i indre by. Fra torsdag blir det samme pris gjennom alle bompunkter.

Med Autopass-avtale betaler man kun for én bompassering i timen i indre ring og Oslo-ringen, og én bompassering i timen ved bygrensen.

– Det er helt sykt. Jeg føler at de folkevalgte har glemt folket. Denne prisøkningen kommer i tillegg til høye strøm- og bensinpriser, dyrere matvarer og en kraftig renteøkning. Politikerne burde tenkt mer på vanlige folk og droppet økningen.

Det sier Cecilie Lyngby. Hun er leder i Folkets Parti FNB.

Cecilie Lyngby har flere ganger fremmet forslag i bystyret for å fjerne eller redusere prisen i bomringen, men ikke fått flertall for det. Torsdag skal hun aksjonere mot de høye bomprisene.

– Det er viktig å si ifra hva vi mener. Tidligere har vi hatt «kjør-sakte-aksjoner», men folk ønsker ikke å betale bompenger for å delta i en aksjon mot bompenger. Derfor har vi aksjon med bannere, sier Lyngby.

Hun mener det er feil at mesteparten av bompenger går til kollektivtrafikk og sykkelveier.

– Tidligere var det slik at bompenger skulle finansiere en vei. Når veien var ferdig betalt, så skulle bomstasjonen ned. Nå går mesteparten av penger til andre ting.

Elbilforening: Greit med takstøkning

Christina Bu er leder i Norsk elbilforening. Hun konstaterer at elbiler i Oslo fra torsdag må betale 50 prosent av prisen fossilbiler skal betale gjennom bomringen, mot 40 prosent i dag. I dag er det bestemt på nasjonalt nivå at elbiler ikke skal betale mer enn 50 prosent av beløpet fossilbiler betaler.

– Vi har sagt ok til denne økningen. Det er greit at elbilister er med på å betale for prosjektene bompenger finansierer. Samtidig er det viktig for at oss at denne rabatten på 50 prosent består, sier Bu.

Christina Bu er generalsekretær i Norsk elbilforening.

Hun legger til at bompengerabatten er et viktig element for at Oslo kommune skal nå målet om 100 prosent utslippsfrie biler i 2030. I dag er andelen cirka 30 prosent. Derfor må ikke rabatten på 50 prosent endres.

– Tror du ikke at færre vil kjøpe elbiler når de må betale stadig mer i bomringen?

– Alt er blitt dyrere i samfunnet. Og det er fremdeles billigst å velge elbil. Og så lenge man har rabatten på 50 prosent, så tror jeg at folk vil velge elbil, svarer Bu.

Ny bomøkning i januar 2024

Takstøkningen er et resultat av forhandlinger i forbindelse med tilleggsavtalen for Oslopakke 3. De ekstra inntektene er nødvendig for blant annet å bygge Fornebubanen. I tillegg til å finansiere vedlikehold av T-bane og trikk.

Og allerede 1. januar 2024 kommer det en ny bompengeøkning for å finansiere Oslopakke 3.

– Fornebubanen blir dyrere. I tillegg dobler vi bevilgninger til oppgraderingen av T-banen og trikken innen kort tid. Denne bompengeøkningen er helt avgjørende for å realisere prosjektene i Oslopakke 3, sier Andreas Halse (Ap).

Han er gruppeleder for Arbeiderpartiet i Oslo bystyre og argumenterte for denne løsningen i vår.

Andreas Halse er gruppeleder for Arbeiderpartiet i Oslo bystyre.

– Hvorfor må bilistene betale enda mer for å finansiere sykkelveier og kollektivprosjekter?

– Fordi det gir best mulig resultat for byen. Det ville ha vært mer kø, kaos og kork på Oslos veier uten et velfungerende T-banenett. Det er en god løsning for bilistene hvis de skal slippe enda mer kø, svarer Halse.